Financiële en estate planning

Waarom een levenstestament?

|

Het kan gebeuren dat u niet meer in staat bent om zelf belangrijke beslissingen te nemen en uw handtekening te zetten. Dit kan tijdelijk of permanent van aard zijn. Bijvoorbeeld dat u voor langere periode in het ziekenhuis moet verblijven in verband met dementie of door een ongeluk waardoor u in coma bent beland. Wie gaat dan namens u belangrijke beslissingen nemen? Dit kunt u regelen in een levenstestament.

Een levenstestament omschrijft wie uw zaken behartigt als u dit zelf niet meer kunt

In een levenstestament legt u vast wie uw persoonlijke en financiële zaken gaat/gaan behartigen als u dit zelf niet meer kunt. Daarnaast kunt u persoonlijke wensen laten opnemen. U legt op deze wijze alles wat u op dit vlak geregeld wilt hebben in één document vast. Veel van onze klanten hebben al een levenstestament opgesteld, maar u misschien nog niet. Is de tijd er rijp voor? U bepaalt zelf wanneer de volmacht ingaat. Dit kan direct ingaan, maar dat kan ook pas als een onafhankelijke arts heeft vastgesteld dat u niet meer in staat bent uw belangen te behartigen.

Iemand die u vertrouwt, behartigt uw belangen

Wie wil en kan deze taken het beste voor u uitvoeren? De keuze van de vertrouwenspersoon of -personen is belangrijk. Met een levenstestament geeft u een algemene volmacht aan bijvoorbeeld uw partner en/of kind(eren). De vertrouwenspersoon hoeft geen familie te zijn trouwens. Dat is aan u. Het is belangrijk dat u uw belangen laat behartigen door iemand in wie u het vólste vertrouwen heeft. U kunt kiezen voor één vertrouwenspersoon voor al uw belangen, zowel medisch als zakelijk. Of u kunt aparte vertrouwenspersonen benoemen voor ieder van deze deelgebieden.

U kunt een volmacht voor medische handelingen afgeven

Vaak heeft uw arts voor medische handelingen uw uitdrukkelijke toestemming nodig. In uw levenstestament kunt u in uw medische volmacht regelen dat uw gevolmachtigde(n) namens u die toestemming kan/kunnen geven. U kunt bijvoorbeeld geneeskundige wensen opnemen, zoals een behandelverbod en een euthanasieverklaring. Het is van belang dat u ieder jaar uw gemaakte keuzes schriftelijk bevestigt. Zo is duidelijk dat uw keuze nog steeds actueel is.

Met een zakelijke volmacht geeft u beslissingen op financieel vlak uit handen

De zakelijke volmacht geeft u af voor alle zakelijke beslissingen. Bekende taken zijn het regelen van bankzaken, het beleggen van vermogen, de aan- en verkoop van uw eigen woning, het doen van schenkingen, het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting, etc. Het is verstandig een notaris te betrekken bij uw levenstestament Wij adviseren u een levenstestament op te laten stellen door een notaris en dit dus niet onderhands te doen. Bovenal erkent een bank zo de in een levenstestament genoemde vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon verkrijgt de benodigde machtigingen om uw financiële zaken te kunnen waarnemen. U bent ondernemer Als u als ondernemer bijvoorbeeld door langdurige ziekte onverwacht uitvalt, bestaat de kans dat het bedrijf tijdelijk stuurloos is. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de continuïteit van de onderneming. Het is belangrijk om in een levenstestament vast leggen wie welke besluiten mag nemen, mocht u tijdelijk of langdurig onbekwaam zijn. Met een levenstestament kunt u dus richting geven aan uw onderneming als u daar zelf niet meer toe in staat bent.

202005-schenken-kleinkinderen-contentvisual-Be-Nl-a-1

De eigen bijdrage voor langdurige zorg kunt u mogelijk verminderen met een levenstestament

Mocht u langdurige zorg nodig hebben, dan dient u hierbij een eigen bijdrage aan te leveren. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Sinds 2013 telt de fiscus hier een percentage van uw spaargeld en beleggingen (box 3) bij op. Mogelijk dient u als gevolg hiervan op uw vermogen in te teren. U kunt in een levenstestament opnemen dat er namens u geschonken mag worden wanneer u dat zelf niet meer kunt. Dit kunnen ook schenkingen op papier zijn. Op deze wijze kunt u uw box 3 vermogen verlagen. Bijkomend voordeel is dat u bespaart op de erfbelasting.

Wij helpen u graag op weg met uw levenstestament

De keuzemogelijkheden zijn groot om de regie in handen te houden en alles volgens uw wensen en behoeften te laten vastleggen. Het is belangrijk om u goed te laten adviseren. Wij kunnen u daarbij begeleiden of in contact brengen met relevante experts uit ons netwerk. Want ook dit valt onder onze brede blik op vermogen.

Meer weten?

Neem gerust contact op met estate planner Harmen Eikelboom, e‑mail. Binnen zijn vakgebied houdt Harmen u met regelmaat op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Harmen Eikelboom
Harmen Eikelboom Financial & Estate Planner