Financiële en Estate Planning

Waarom een levenstestament?

Het kan gebeuren dat u niet meer in staat bent om zelf belangrijke beslissingen te nemen en uw handtekening te zetten. Dit kan tijdelijk of permanent van aard zijn. Bijvoorbeeld dat u voor langere periode in het ziekenhuis moet verblijven in verband met dementie of door een ongeluk waardoor u in coma bent beland. Wie gaat dan namens u belangrijke beslissingen nemen? Dit kunt u regelen in een levenstestament.

Wat regelt u in een levenstestament?

In een levenstestament legt u vast wie uw persoonlijke en financiële zaken gaat behartigen als u dit zelf niet meer kunt. Daarnaast kunt u ook persoonlijke wensen laten opnemen. U legt op deze wijze alle zaken die u geregeld wilt hebben in één document vast. In de praktijk zien wij dat veel van onze cliënten hier gebruik van maken. U bepaalt zelf wanneer de volmacht ingaat. Dit kan direct ingaan, maar dat kan ook later.

Wie vertrouwt u uw belangen toe?

Wie wil en kan deze taken het beste voor u uitvoeren? De keuze van de vertrouwenspersoon of -personen is belangrijk. Met een levenstestament geeft u een algemene volmacht aan bijvoorbeeld partner en/of kinderen geven. Ook een andere vertrouwenspersoon, niet zijnde familie, kan uw zaken regelen als u het zelf niet meer kunt. Het is belangrijk dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie het volste vertrouwen hebt. U kunt kiezen voor één vertrouwenspersoon voor al uw belangen, zowel zakelijk als medisch. Of u kunt voor zakelijke belangen en medische belangen aparte vertrouwenspersonen benoemen.

Medische volmacht

Voor medische handelingen heeft uw arts uw uitdrukkelijke toestemming nodig. In uw levenstestament kunt u in uw medische volmacht regelen dat uw gevolmachtigde(n) namens u die toestemming kan/kunnen geven. U kunt bijvoorbeeld in het levenstestament geneeskundige wensen opnemen zoals een behandelverbod en een euthanasieverklaring. Wij merken op dat bij medische zaken van belang is dat u ieder jaar uw gemaakte keuzes schriftelijk bevestigt. Zo is duidelijk dat uw keuze nog steeds actueel is.

Zakelijke volmacht

De zakelijke volmacht geeft u af voor alle zakelijke beslissingen. Bekende taken zijn het regelen van bankzaken, het beleggen van vermogen, de aan- en verkoop van uw eigen woning, het doen van schenkingen, het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting, etc.

Wij adviseren onze cliënten een levenstestament door een notaris op te laten stellen (niet onderhands). Zo erkent een bank de in een levenstestament genoemde vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon verkrijgt de benodigde machtigingen om uw zaken te kunnen waarnemen.

U bent ondernemer

Als u als ondernemer bijvoorbeeld door langdurige ziekte onverwacht uitvalt, bestaat de kans dat het bedrijf tijdelijk stuurloos is. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de continuïteit van de onderneming. Het is daarom raadzaam om in een levenstestament vast leggen wie welke besluiten mag nemen bij tijdelijke of langdurige onbekwaamheid ten aanzien van de bedrijfsvoering. Met een levenstestament kunt u dus richting geven aan uw onderneming als u daar zelf niet meer toe in staat bent.

202005-schenken-kleinkinderen-contentvisual-Be-Nl-a-1

Bijdrage in het kader van de Wet langdurige zorg

De eigen bijdrage voor langdurige zorg kunt u mogelijk verminderen met een levenstestament. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Sinds 1 januari 2013 wordt tevens een percentage van uw spaargeld en beleggingen (box 3) bij uw inkomen opgeteld. Mogelijk dient u als gevolg hiervan op uw vermogen in te teren. U kunt in een levenstestament opnemen dat er namens u geschonken mag worden wanneer u dat zelf niet meer kunt. Dit kunnen ook schenkingen op papier zijn. Op deze wijze kunt u uw box 3 vermogen verlagen. Bijkomend voordeel is de besparing van erfbelasting.

Tot slot

Uit het voorgaande blijkt dat de keuzemogelijkheden groot zijn om de regie in handen te houden en alles volgens uw wensen en behoeften te laten vastleggen. Het is belangrijk om u goed te laten adviseren. Wij kunnen u daarbij begeleiden of in contact brengen met een ter zake kundig adviseur uit ons netwerk. 

Wenst u meer informatie?

Wij vertellen u graag meer over de aangekondigde wijziging en wat dit mogelijk voor u persoonlijk kan betekenen. Wenst u meer informatie of heeft u vragen? Neemt u gerust contact op met Pim Hoyng via e‑mail of telefonisch (06-20701400). Hij is Financial & Estate Planner en richt zich op de vermogende particulieren en directeur-grootaandeelhouders. Binnen zijn vakgebied houdt hij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Pim Hoyng
Pim Hoyng Financial & Estate Planner

Deze publicatie dateert van 5 januari 2021