Onze beleggingsfilosofie voor duurzaam vermogensbeheer

Je vermogen beheren dankzij heldere en duurzame oplossingen, met het oog op evenwichtige groei en gericht op de lange termijn. Dat is in een notendop de beleggingsfilosofie van Delen Private Bank. Ons doel? Jouw financiële gemoedsrust, vandaag en morgen.

De vijf speerpunten van onze beleggingsfilosofie

Wij beheren je portefeuille volgens vijf sleutelprincipes: op lange termijn, met overtuiging, volgens onze duurzame investeringsprincipes, rekening houdend met je risicobereidheid en met begrijpelijke beleggingen.

 

 1. Op lange termijn

  Bij het duurzaam beheren van je vermogen richten we onze blik op de iets verdere toekomst, voorbij woelige tussenpozen van onzekerheden en speculaties. Een perfecte timing van in- en uitstappen is niet mogelijk, maar een belegger die verder kijkt dan de beursbewegingen van vandaag, hoeft zich daarover geen zorgen te maken. Aandelen blijven op lange termijn dé rendementsbron van je portefeuille. Daarom raden we onze klanten in vermogensbeheer aan steeds geïnvesteerd te blijven (buy-and-holdstrategie). Het gewicht bepaal je samen met je private banker in functie van je risiconiveau (zie ook bij punt 4: Voorzichtig). Een langetermijnvisie is trouwens het beste verweer tegen emotionele beslissingen, eerste impulsen en hypes. Een kwestie van gezond verstand, zeg maar.

 2. Met overtuiging

  Onze algemene marktvisie bepaalt de beleggingsstrategie voor aandelen en obligaties. In deze zogenaamde top-downbenadering starten we bij het brede macro-economische verhaal.

 3. Verantwoord

  Als je een duurzame aantrekkelijke winstgroei ambieert, kom je vanzelf uit bij verantwoord vermogensbeheer. Deze beleggingsfilosofie houdt naast financiële parameters ook rekening met zogenaamde ESG-criteria: ecologie, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur. We passen deze filosofie toe in drie stappen: via uitsluiting, actief aandeelhouderschap en integratie van niet-financiële parameters. Uniek is dat we deze filosofie hanteren voor alle klanten, voor de volledige portefeuille. Lees meer over ons verantwoord vermogensbeheer.

 4. Voorzichtig

  De fondsenbeheerders van Cadelam gaan actief op zoek naar opportuniteiten in bepaalde thema’s, regio’s en sectoren. Tegelijk blijven ze alert voor risico’s. Want aan elke vorm van beleggen zijn risico’s verbonden. Een goede strategie om dat risico te beheren is een doorgedreven spreiding. In de eerste plaats nemen de beheerders een brede waaier van individuele aandelen en obligaties op in uw portefeuille. In tweede instantie zorgen zij voor een goede spreiding van thema’s, regio’s en sectoren. Bij de obligatieportefeuille komt daar nog een goede spreiding van de looptijden en emittenten bovenop, zodat ook het renterisico en het kredietrisico verdeeld wordt. En last but not least moeten de beleggingen in lijn zijn met onze duurzaamheidsfilosofie, om ESG-risico’s uit te sluiten (zie puntje 3: Verantwoord). Daarnaast is het van het hoogste belang dat u uw investeringsprofiel correct inschat en regelmatig opnieuw evalueert. Lees er meer over op de pagina over discretionair vermogensbeheer.

 5. Transparant

  We investeren in beleggingsinstrumenten die goed te begrijpen zijn, waarvan je het risico en het potentiële rendement dat daar tegenover staat correct kunt inschatten.