Verantwoord Vermogensbeheer

De missie van Delen Private Bank is fundamenteel duurzaam van aard: het vermogen van onze klanten beschermen over de generaties heen. Verantwoord ondernemen zit ons dan ook in de genen. Dat vertaalt zich consequent in de manier waarop de bank onderneemt en investeert. De Duurzaamheidsraad (Corporate Social Responsibility of CSR-council) betrekt directieleden en mensen uit alle takken van de bank om de strategische bakens van verantwoord vermogensbeheer uit te zetten.

Drie wegen leiden naar verantwoord investeren

Portefeuillebeheer maakt – naast vermogensplanning – de kern uit van onze activiteiten. Als we verantwoord ondernemen serieus nemen – en dat doen we – moet duurzaamheid ook doordringen tot ons investeringsbeleid. Dat gebeurt op drie manieren: engagement , integratie en uitsluiting .

De Verenigde Naties tonen ons de weg. Hun duurzaamheidsvisie uitgestippeld in de UN Principles for Responsible Investment of UN PRI, onderschrijven wij volledig. Dat is niet vrijblijvend: regelmatig tonen we in een uitgebreide rapportering aan dat we niet alleen duurzaam praten, maar ook duurzaam handelen.

In onze rol als investeerder streven we naar voortdurende vooruitgang.