Financiële en estate planning

Einde van het jaar: schenken aan uw kinderen?

|

Het einde van het jaar nadert. Als uw inkomens- en vermogenspositie daartoe ruimte biedt, wellicht een mooi moment om een schenking aan uw kind of kleinkind te overwegen. Door vermogensoverheveling tijdens uw leven kunt u namelijk erfbelasting besparen.

Algemeen

Het voordeel vloeit voort door over een langere periode de jaarlijkse vrijstellingen voor de schenkbelasting te schenken. Dit kunt u eventueel combineren door daarnaast tegen het laagste tarief van de schenk- en erfbelasting te schenken. De uiteindelijke besparing van schenk- en/of erfbelasting wordt bepaald door de wijze van schenken en de grootte en de tijdsduur van de schenkingen.

Schenken in contanten

U kunt op verschillende manieren uw vermogen overhevelen naar uw kinderen. Zo kunt u schenken in contanten. Per kind mag u jaarlijks maximaal € 5.514 (2020) onbelast schenken. Voor 2021 is overigens voorgesteld om de bestaande vrijstellingen voor kinderen tijdelijk met € 1.000 te verhogen. Daarmee komt de vrijstelling van schenkbelasting per kind uit op € 6.604 (2021).

Daarnaast kunt u gebruik maken van een extra verhoogde vrijstelling, onder meer ten behoeve van uw eigen woning of een dure studie. In een volgende publicatie vertellen wij u graag meer over deze varianten en voorwaarden. Bijkomend voordeel is dat uw kind profiteert van eventuele waardestijgingen van en inkomsten uit geschonken vermogensbestanddelen.

201909_juridisch-1

 

Schenken op papier of onder bewind

Veel van onze cliënten kiezen voor een beschermingsclausule, bijvoorbeeld door op papier te schenken. Als ouder schenkt u een bedrag aan uw kind en vervolgens leent u dat bedrag van de schenking terug. U behoudt de beschikkingsmacht. Het geld kan in beginsel pas na overlijden worden opgeëist. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo dient u de schenking notarieel vast te leggen en u dient als ouder jaarlijks daadwerkelijk 6% rente te vergoeden. Velen kiezen voor schenken op papier als de schenker geen liquiditeiten kan of wenst vrij te maken.

Een alternatief is de schenking onder bewind. Ook dan behoudt u de zeggenschap en kan uw kind nog niet vrij over de schenking beschikken. Daartoe dient u een akte van de schenking op te stellen met de voorwaarden waaraan het kind het geld mag besteden en hoe lang het bewind duurt.

Tot slot

In plaats van schenken aan (klein)kinderen kunt u ook op andere manieren vermogen gunstig overhevelen. Zo kunt u bijvoorbeeld aan een willekeurige derde van 18 tot 40 jaar de hoge vrijstelling voor de eigen woning schenken (2020: € 103.643). Deze schenking geldt dus niet alleen in de verhouding ouder en kind. Daarnaast kunt u overwegen om op een fiscaal gunstige wijze vermogen eenmalig of periodiek aan een goed doel te schenken.

Wenst u meer informatie?

Wij vertellen u graag meer over de verschillende schenkingsmogelijkheden. Wenst u meer informatie of heeft u vragen? Neemt u gerust contact op met Pim Hoyng via e‑mail of telefonisch (06-20701400). Hij is Financial & Estate Planner en richt zich op de vermogende particulieren en directeur-grootaandeelhouders. Binnen zijn vakgebied houdt hij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Pim Hoyng
Pim Hoyng Financial & Estate Planner

Deze publicatie dateert van 16 november 2020