Financiële en estate planning

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

|

Op 17 juni dit jaar is het wetsvoorstel ´Wet excessief lenen bij eigen vennootschap´ aan de Tweede Kamer aangeboden. Doel is het ontmoedigen van excessief lenen bij de eigen vennootschap, aangezien het kabinet van mening is dat een aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) de mogelijkheid heeft om belastingheffing langdurig uit te stellen. Een ab-houder is iemand die 5% of meer van de aandelen in een vennootschap houdt.

Gevolg

Op basis van het wetsvoorstel moet een dga vanaf 2023 inkomstenbelasting in Box 2 betalen over leningen van een vennootschap, voor zover die leningen aan het einde van het kalenderjaar méér bedragen dan 500.000 euro en niet zijn aangegaan ter financiering van de eigen woning. Per 1 januari 2023 wordt aan het eind van elk kalenderjaar het totaal aan schulden van de aanmerkelijk belanghouder aan de eigen vennootschap berekend. Het deel van de schulden dat de 500.000 euro te boven gaat, wordt vervolgens als fictief regulier voordeel in Box 2 belast. Het Box 2 tarief bedraagt in 2020 en 2021 respectievelijk 26,25% en 26,90%

201809_Juridisch_Effectentaks_Teaser

Vervolg

De maatregel zou in eerste instantie per 1 januari 2022 in werking treden. Op het wetsvoorstel is echter veel commentaar geleverd en zorgde voor veel beroering bij dga’s en hun adviseurs. Inmiddels heeft het kabinet het wetsvoorstel met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Door de coronacrisis heeft een dga zo meer tijd om op de maatregel in te spelen (tot eind 2023). Het wetsvoorstel moet overigens nog worden goedgekeurd door de Tweede en vervolgens Eerste Kamer. 

Actie?

De rekening-courantmaatregel zal op veel directeuren-grootaandeelhouders financiële impact hebben. Gezien de stapsgewijze verhoging van het Box 2 tarief kunt u overwegen om nog dit jaar op de maatregel in te spelen.

Wenst u meer informatie?

Wij vertellen u graag meer over de aangekondigde wijziging en wat dit mogelijk voor u persoonlijk kan betekenen. Wenst u meer informatie of heeft u vragen? Neemt u gerust contact op met Pim Hoyng via e‑mail of telefonisch (06-20701400). Hij is Financial & Estate Planner en richt zich op de vermogende particulieren en directeur-grootaandeelhouders. Binnen zijn vakgebied houdt hij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Pim Hoyng
Pim Hoyng Financial & Estate Planner

Deze publicatie dateert van 31 augustus 2020