Financiële en estate planning

Belastingwijzigingen en uw vermogen

|

Bij Delen Private Bank willen wij u gemoedsrust geven met een brede blik op uw vermogen. Dit betekent dat onze inspanningen verder gaan dan beleggen. We hebben ook oog voor fiscale aspecten. Helemaal nu er belastingwijzigingen in het verschiet liggen die impact op u kunnen hebben.

Geen compensatie voor niet-bezwaarmakers box 3

Het kabinet gaat spaarders die géén bezwaar (of te laat) hebben gemaakt tegen de vermogensrendementsheffing voor de jaren 2017-2020, niet compenseren. Op Prinsjesdag komt dit besluit nader aan bod. Dit sluit aan bij het oordeel van de Hoge Raad oordeelde van afgelopen mei. Staatssecretaris Van Rij heeft er vervolgens nog naar gekeken, maar alle spaarders compenseren is te duur; het zou vele miljarden euro’s kosten.

Prinsjesdag draait om koopkrachtversterking en belastingwijzigingen

Vorige week woensdag zijn het kabinet en de coalitie tot een akkoord gekomen over de begroting en een groot koopkrachtpakket voor volgend jaar. Alles wordt nu verder doorgerekend en ligt voor bij de Raad van State. Op Prinsjesdag kan het kabinet dan een pakket met koopkrachtmaatregelen uit de doeken doen, gericht op lastenverlichting voor burgers. Hand in hand hiermee presenteert ze het Belastingplan, waarin de nodige wijzigingen voorbij gaan komen.

De belastingwijzigingen die van impact op u kunnen zijn

Graag zetten wij de belangrijkste voorgenomen belastingwijzigingen voor u op een rij:

 • Vennootschapsbelasting:
  • De schijfgrens daalt per 1 januari 2023 van € 395.000 naar € 200.000. Tot een belastbaar bedrag van € 200.000 gaat een tarief van 19% gelden (nu 15%). Daarboven is het reguliere tarief van 25,8% van toepassing.
 • Inkomstenbelasting – box 1:
  • Het tarief in de lage belastingschijf gaat omlaag.
  • De arbeidskorting gaat omhoog.
  • Het minimumloon gaat in januari 2023 met 10% omhoog.
 • Inkomstenbelasting – box 3:
  • Het tarief gaat stapsgewijs omhoog van 31% in 2022 naar 34% in 2025.
  • De verhoging van het heffingsvrij vermogen van € 50.650 naar € 80.000 gaat niet meer door.
  • In eerste instantie zou met ingang van 2025 de box 3 systematiek wijzigen. De invoering van een nieuw stelsel voor box 3 wordt uitgesteld naar 2026. De heffing moet dan op basis van het daadwerkelijke rendement plaatsvinden. De precieze methodiek staat nog niet vast.
  • Voor 2023, 2024 en 2025 zal de box 3 heffing waarschijnlijk worden vormgegeven met de forfaitaire spaarvariant. Deze geldt al om de bezwaarmakers over de oude jaren te compenseren.
 • Inkomstenbelasting – box 2:
  • De inkomsten in box 2 worden per 2024 tot € 67.000 belast tegen 26%. Daarboven geldt een tarief van 29,5%. Het huidige tarief is 26,9% ongeacht de hoogte van de inkomsten.
  • Voor de gebruikelijk-loonregeling geldt op dit moment een doelmatigheidsmarge. Op basis van de huidige doelmatigheidsmarge mag u het gebruikelijk loon voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) 25% lager stellen dan het loon dat normaal is voor het niveau en de duur van de arbeid van de DGA. De marge gaat vanaf 2023 omlaag naar 15%. Als DGA’s gaat u daardoor meer belasting in box 1 betalen.
 • Leegwaarderatio verhuurde woning verhoogd:
  • De leegwaarderatio, een van de huurprijs afhankelijke factor voor het berekenen van de waarde van een geheel of gedeeltelijk verhuurde woning, gaat fors omhoog. Hierdoor stijgt de waarde van een verhuurde woning in box 3, zodat u als verhuurder meer belasting in box 3 moet betalen.
 • Overdrachtsbelasting:
  • Het overdrachtsbelastingtarief gaat vanaf 2023 omhoog naar 10,1%. Eerder ging het nog om een  verhoging van het tarief naar 9%. Het tarief voor een woning die als hoofdverblijf dient, blijft 2%.
 • Jubelton:
  • Per 1 januari 2023 gaat de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (‘jubelton’) omlaag van € 106.671 naar € 27.231. Dit bedrag is gelijk aan de huidige eenmalige vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen. Het voornemen om de jubelton per 1 januari 2024 af te schaffen, komt terug in het Belastingplan 2023. Lees er meer over in dit artikel.

Voorgenomen wijzigingen hebben impact op vermogenden

Onze conclusie is dat de wijzigingen relatief veel impact op vermogenden gaan hebben, of u nou particulier of DGA bent. Het huidige belastingstelsel is voor veel mensen nu al erg ingewikkeld. De aanstaande plannen maken het mogelijk nog complexer. Wij blijven u daarom zo goed mogelijk informeren en proberen helderheid te verschaffen waar mogelijk.

Neem gerust contact op als u verdere vragen heeft over dit onderwerp

Heeft u specifieke vragen over de impact van de voorgenomen wijzigingen op uw eigen situatie? Neem gerust contact op met uw private banker.