Juridisch

Schenking roerende goederen: verdachte periode blijft behouden op drie jaar

|

Goed nieuws als u roerende goederen wilt schenken. De Vlaamse regering behoudt de ‘verdachte periode’ dan toch op drie jaar. Dat is het minimum tijdsverloop tussen een niet-geregistreerde schenking en het overlijden van de schenker. Eerder was er sprake van om die periode te verlengen tot vier jaar.

Belastingvrij schenken

De meeste roerende goederen (zoals geld, een effectenportefeuille of kunst) kunt u vandaag belastingvrij schenken. Er bestaat immers geen verplichting om een hand- of bankgift te laten registreren. De voorwaarde is dan wel dat de schenker de hand- of bankgift drie jaar ‘overleeft’. Overlijdt de schenker binnen de drie jaar na de schenking, dan maakt de schenking waarop geen schenkbelasting betaald werd deel uit van zijn nalatenschap. De begiftigde zal op deze geschonken goederen alsnog erfbelasting moeten betalen.

De verdachte periode blijft onveranderd

De Vlaamse regering heeft nu beslist om die verdachte periode ongemoeid te laten op drie jaar. De reden hiervoor is dat de federale regering beslist heeft om vanaf 15 december 2020 alle schenkingsakten van roerende goederen die voor een buitenlandse notaris verleden werden, verplicht te laten registreren in België.

Voordeel van een geregistreerde schenking

In sommige gevallen is een notariële schenking verplicht, bijvoorbeeld omdat het voorwerp van de schenking niet vatbaar is voor fysieke overdracht of bankoverschrijving, of omdat u zich als schenker het vruchtgebruik wenst voor te behouden. Deze akte dient verplicht geregistreerd te worden waardoor de schenkbelasting onmiddellijk opeisbaar is. Het tarief bedraagt 3% voor schenkingen:

  • in de rechte lijn
  • tussen echtgenoten
  • tussen feitelijke samenwonende partners die gedurende ten minste één jaar samenwonen
  • tussen wettelijk samenwonende partners
Voor schenkingen aan alle andere personen bedraagt de schenkbelasting 7%.

 

De geregistreerde schenking heeft als voordeel dat door de registratie de geschonken goederen onmiddellijk en definitief uit de nalatenschap van de schenker verdwijnen. De begiftigde betaalt dus geen erfbelasting meer, ook niet wanneer de schenker zou overlijden binnen de drie jaar volgend op de schenking. Daarom is een geregistreerde schenking zeker het overwegen waard, ook als het niet verplicht is.

En in de andere gewesten?

In de andere gewesten blijft de duurtijd van de verdachte periode sowieso ongewijzigd.

 

Zo blijft u altijd op de hoogte

Wilt u niets missen van onze beursanalyses, updates over de fiscale actualiteit en adviezen over juridische nieuwigheden? In onze kwartaalnieuwsbrief Delen Expertise brengen we al onze inzichten voor u samen in één handig overzicht, met video’s, artikels en interviews. Schrijf u in.