Delen nieuws

Kwartaalupdate eerste kwartaal 2020

|

Het voorbije kwartaal zal ons in veel opzichten nog lang heugen. Het coronavirus beheerste in kort tijdsbestek het dagelijkse leven. Ook financiële markten bleven niet onberoerd. De medische en economische onzekerheden leidden tot een turbulente beleggingsomgeving, met de sterkste marktcorrectie sinds 2008 tot gevolg. In onze visie richting de toekomst zijn de vooruitzichten sterk afhankelijk van het onder controle krijgen van het virus en het versoepelen van de ingestelde lockdowns. Een tijdelijke diepe recessie lijkt evenwel onvermijdelijk, echter niet onoverkomelijk. Mens en economie zijn immers veerkrachtig.In ons beleggingsbeleid blijven we vasthouden aan onze filosofie met wereldwijde spreiding, kwaliteit en lange termijn focus als belangrijkste kenmerken.