Beurs en economie

Marktupdate van een historisch kwartaal – een homevideo

|

 

Voor ons allemaal is de wereld in één klap totaal veranderd. Maar wat waardevol is, houden we graag vast. Zoals deze video bijvoorbeeld, waarin we terugblikken op het voorbije kwartaal. En dat was stevig.

Hoe is het begonnen?

Het eerste kwartaal was heel positief begonnen: de groeivooruitzichten waren solide, er kwam wat rust in de geopolitiek, en de bedrijfsresultaten van 2019 zagen er goed uit. Maar midden januari blies China alarm over een mysterieus virus dat aan een snel tempo slachtoffers maakte. De besmetting beperkte zich jammer genoeg niet tot enkele Aziatische landen. Het coronavirus baande zich een weg naar Italië, Iran, de rest van Europa en uiteindelijk ook naar het Amerikaanse en Afrikaanse continent.

Wat zijn de gevolgen voor de economie?

De pandemie is in de eerste plaats voor velen een menselijk of sociaal drama. Maar daarnaast legt covid-19 ook het economische leven zo goed als lam. Lockdowns en quarantainemaatregelen treffen meer dan drie miljard mensen. Wie kan en mag, werkt dag en nacht om iedereen te voorzien van medische zorg, voedsel en andere essentiële zaken. Maar voor de rest verstoren de strenge voorzorgsmaatregelen vraag en aanbod zoals nooit tevoren: mensen consumeren enkel het hoogst noodzakelijke, producenten worstelen met onderbroken productieketens, zieke personeelsleden of er wordt hen opgelegd hun bedrijf te sluiten. Van de ene dag op de andere zitten wereldwijd miljoenen mensen zonder werk.

Waar zal dat eindigen? Dat zal afhangen van hoe lang de pandemie gaat aanhouden. De OESO gaat er nu van uit dat landen gemiddeld 2% aan jaarlijkse groei zullen inboeten voor elke maand dat ze in lockdown blijven. Dat is vrij ongezien, en zal zeker uitdraaien op een negatieve groei van de wereldeconomie in 2020.

Wat doen overheden en centrale banken?

In een crisis als deze blijven overheden en centrale banken gelukkig niet passief aan de zijlijn staan. De centrale banken voerden drastische rentedalingen door. En ook regeringen zetten allerlei fiscale stimuli op touw om de bittere pil zo veel mogelijk te vergulden.

Die miljarden euro’s en dollars die nu in de markt gepompt worden zullen zeker steun bieden aan de economie. Maar wat betekent dat voor de inflatie? Dat is een terechte bezorgdheid. Wel, zolang de werkloosheid wereldwijd oploopt, de vraag naar goederen en diensten beperkt blijft en de olieprijs op een historisch dieptepunt staat, lijkt de kans op een exploderende inflatie gelukkig eerder beperkt.

Wat betekent het voor de portefeuilles?

Deze coronacrisis zag niemand aankomen, ook de beleggers niet. De aandelenkoersendoken stevig in het rood. Sinds het beursrecord op 19 februari zakten ze gemiddeld met een kwart.

En ook al werden de risico’s in het portefeuillebeheer gevoelig afgebouwd in de laatste 15 maanden, toch kregen de portefeuilles rake klappen. Portefeuilles die sinds 1 januari 2020 volledig belegd waren laten rendementen zien tussen –6,1% en –20,0% sinds de start van het jaar, naargelang het investeringsprofiel.

Wat brengt de toekomst?

In tijden zoals deze zijn er meer vragen dan antwoorden, daar kunnen we niet omheen. Als we ervan uitgaan dat de markten efficiënt zijn, dan hebben ze alle gekende informatie al verwerkt in de koersen. Dan zouden ze al rekening moeten houden met het slechte nieuws van de voorbije weken. Anderzijds kan de onzekerheid rond de duur van de pandemie de markten nog wel even grondig door elkaar schudden.

Te midden van al dat beursgewoel, hebben we toch een aantal ankerpunten die we willen meegeven.

  • De aandelenportefeuille is belegd in grote wereldspelers, actief in thema’s waarvoor wij veel potentieel op lange termijn zien. Al die bedrijven hebben ook een sterke balans. De belangrijkste sectoren zijn consumptiegoederen, farma en technologie.
  • De obligatieportefeuille heeft recent hinder ondervonden van oplopende risicopremies. Toch heeft het obligatiedeel haar nut als buffer al bewezen. Liquide kwaliteitsobligaties vangen de bewegingen van de aandelenkoersen voor een belangrijk deel op.
  • En natuurlijk komen er betere tijden. Dit is niet de eerste crisis. Mens en economie zijn veerkrachtig. Vroeg of laat herstelt zich de rust, krijgen beleggers, ondernemers en consumenten opnieuw vertrouwen en veert de economie weer op.

Het herstel op de beurs kan snel gaan, dat leren we uit vroegere crisissen. Tenzij u uw geld op korte termijn nodig hebt, lijkt belegd blijven daarom de beste optie.

Hou u allen sterk, en blijf gezond.

Het rendement waarover sprake is in de video wijkt licht af van de rendementen op de beheernota. Dat komt omdat we voor de video het rendement berekenden tot 30 maart (de productie neemt wat tijd in beslag) en voor de beheernota de rendementen berekenden tot 31 maart.

Zo blijft u altijd op de hoogte

Wilt u niets missen van onze beursanalyses, updates over de fiscale actualiteit en adviezen over juridische nieuwigheden? In onze kwartaalnieuwsbrief Delen Expertise brengen we al onze inzichten voor u samen in één handig overzicht, met video’s, artikels en interviews. Schrijf u in.