Officiële communicatie vanuit Delen Private Bank gebeurt steeds via de domeinnaam delen.bank. Dit label is voorbehouden aan financiële instellingen en duidt op een hoog beveiligingsniveau. Alternatieve domeinnamen wijzen doorgaans op een poging tot phishing (online oplichting).

Het nieuwe erfrecht

Het nieuwe erfrecht in een notendop

Sinds 1 september 2018 is het nieuwe erfrecht van kracht. U heeft nu meer mogelijkheden om de overdracht van uw vermogen te plannen.

Aan de hand van animatiefilmpjes tonen we u enkele concrete scenario’s waarin de nieuwe erfregels van toepassing kunnen zijn.

In een eerste animatie ziet u hoe grootvader Frans een schenking kan doen aan zijn kleinkinderen, terwijl het vrij beschikbare deel toch intact blijft. Een notariële erfovereenkomst biedt hier de oplossing.

De tweede animatie gaat dieper in op de indexering van een schenking die op een verschillend tijdstip heeft plaatsgevonden.


In een laatste animatiefilmpje leert u wat het onderscheid is tussen het reservataire en het beschikbare deel, en welke impact de hervorming heeft op dat beschikbare deel.