Video

Video Marktupdate: Hoge koersen, goede fundamenten

|

Het eerste kwartaal van 2024 is alweer achter de rug en langzaamaan verdwijnt de onzekerheid rond de normalisering van de economie. De markten, die blijven maar stijgen, met hier en daar zelfs nieuwe records. 

Is dat nu terecht, of is het een zeepbel? Een belangrijke vraag, waar we in deze video grondig op zullen ingaan. 

De transcriptie vindt u onder de video. 

Records sneuvelen, bubbel in zicht? 

De financiële markten sloten 2023 af met nette cijfers, en ze kunnen er maar geen genoeg van krijgen. Van de VS tot Europa, en van Japan tot India, worden nieuwe all time highs genoteerd.

Sinds de start van het jaar heeft de S&P500 een mooie sprong gemaakt van 11,6% in eurotermen, en dit vooral dankzij techbedrijven. Japan doet het ook goed met een stijging van 10,2%, gevolgd door Europa met 6,3% en de opkomende markten met 5%.   De vraagt dringt zich op of dit zo blijft doorgaan? Nou we mogen niet vergeten dat markten nooit in één rechte lijn omhoog gaan. Vroeg of laat hebben ze behoefte aan een adempauze. Soms maken ze dan een pas op de plaats, soms is er een kleine correctie. Dat is op zich niet gek.

Maar de sterk gestegen koersen, vooral bij techbedrijven, maken sommige beleggers wel ongerust. Zouden we te maken kunnen hebben met een bubbel? Daar lijkt het in ieder geval niet op, want een bubbel betekent dat de stijging van de aandelenkoersen ongegrond zijn, gebaseerd op speculaties die niemand echt kan hard maken. En dat is vandaag de dag niet het geval. De huidige koersstijgingen worden juist onderbouwd door ijzersterke bedrijfsresultaten en een normalisatie van de belangrijkste economische parameters – inflatie, rente, groei. Een hoge aandelenkoers betekent daarom niet perse dat het aandeel te duur is. Laten we dat eens verder toelichten. We beginnen met de bedrijfsresultaten.

Veelbelovende vooruitzichten voor bedrijven 

Bedrijven hebben recent hun cijfers over het laatste kwartaal van 2023 gepubliceerd. In de VS zagen we zowel omzet als winst omhooggaan, zelfs meer dan verwacht. In Europa waren de resultaten doorgaans zwakker dan een jaar eerder, maar toch verrasten ook zij in positieve zin. Hier geldt natuurlijk: voor wat het waard is, want het zijn resultaten uit het verleden. Wat de aandelenkoersen echt een boost geeft, zijn de rooskleurige winstverwachtingen voor de komende jaren.

Over de hele wereld verwachten we een winstgroei van zo'n 8% in 2024 en 12% in 2025. Sectoren die hier een belangrijke rol in spelen zijn communicatie, media, gezondheidszorg, en technologie, met name dankzij de mogelijkheden van AI. Juist deze sectoren, met hoger dan gemiddelde winstgroeiverwachtingen, zijn heel sterk vertegenwoordigd in de S&P500. Voor de Magnificent 7 bedraagt de verwachte winstgroei voor 2024 zelfs 33%, en ook de verwachtingen voor de komende jaren liggen ver boven het marktgemiddelde.

De koersen zijn vooralsnog netjes mee gestegen met die winsten. Hierdoor ligt de koers-winstverhouding - de verhouding tussen die twee – momenteel niet zo heel ver boven het historisch gemiddelde. Toegegeven, voor de Magnificent 7 aandelen ligt de koerswinstverhouding wel een stuk hoger, namelijk zo rond de 30. Maar vergelijk dat maar eens met de waardering van de techindex Nasdaq op de piek van de internetbubbel in het jaar 2000: die had  toen maar liefst een waarde van 110! Waarom? Omdat destijds tegenover die torenhoge aandelenkoersen, magere of zelfs helemaal geen winsten stonden. 

Natuurlijk wil dat niet zeggen dat er geen volatiliteit meer zal zijn. Correcties horen nu eenmaal bij financiële markten. Maar het fundamentele plaatje ziet er goed uit.

2024, het ideale economische plaatje? 

De sterke financiële markten hebben we deels ook te danken aan de gunstige macro-economische ontwikkelingen. De onzekerheden in 2023 over de economie, inflatie, en rentes lijken zo langzamerhand verleden tijd. Vandaag de dag zitten we, vooral in de VS, in wat we een droomscenario zouden kunnen noemen:

  • een stabiele groei die sterk genoeg is om recessies te vermijden en laag genoeg om de inflatie onder controle te houden;
  • een lage werkloosheid;
  • een dalend inflatiecijfer, al ging dat niet zo snel als gehoopt, waardoor de verwachte renteverlaging door centrale banken wellicht naar later in de zomer wordt opgeschoven.

Het is dus vrij rustig op het economisch front, maar natuurlijk zijn niet alle onzekerheden weg. Zo blijven wij de ontwikkeling van de inflatie en van de overheidsschulden met argusogen volgen. Daarnaast speelt ook de onvoorspelbare geopolitieke context in Rusland en het Midden-Oosten op de achtergrond mee, net als de komende verkiezingen in de Verenigde Staten.

Conclusie

De eerste maanden van het jaar zien we een gunstig klimaat voor financiële markten met sterk gestegen koersen. We mogen echter niet uit het oog verliezen dat het huidige tempo van koersstijgingen op de beurzen op lange termijn niet waarschijnlijk is. Vroeg of laat zal er weer wat volatiliteit of een pas op de plaats zijn. Onderliggend blijft het fundamentele plaatje echter intact, van een zogenaamde bubbel willen wij dan ook niet spreken. De koersstijgingen zijn immers onderbouwd door een sterke winstgroei, en de waarderingen van de brede markt liggen rond of licht boven het historisch gemiddelde.

Dit alles bevestigt de positieve, zij het alerte strategie van onze beheerders.