Beurs en Economie

Op zoek naar een economisch evenwicht

|

2023 was het jaar waarin de economie verrassend veerkrachtig was, de inflatie een stapje terugdeed en de beurzen fors opveerden. Wat durven we dan te hopen voor dit jaar? Een zachte landing van de economie zou fijn zijn, net als een definitief afscheid van hoge inflatie en centrale bankiers die de rentes laten zakken. En stijgende beurzen uiteraard. Kort gezegd, hopen we op een 'Goudlokje-economie': niet te heet, niet te koud, precies goed - net zoals de pap die Goudlokje vond in het huisje van de drie beren.

Maar laten we wel wezen, 2024 wordt waarschijnlijk geen wandeling in het park. Inflatie de kop indrukken is een taai gevecht, en de centrale bankiers zijn misschien niet zo meegaand als de markten hopen. Om nog maar te zwijgen over de onvoorspelbare geopolitieke ontwikkelingen.

De wereldwijde economie ontwijkt een recessie

In 2023 stonden doemdenkers in de rij om te zeggen dat het overwinnen van inflatie gelijk zou staan aan een economische recessie. Maar kijk, de inflatie daalde aanzienlijk sinds de piek in oktober 2022, terwijl de economie verrassend veerkrachtig bleek.

De wereldwijde economie groeide met 2,9% in 2023. In 2024 is voorzien dat de groei licht afzwakt naar 2,7%. In 2025 lijkt ze dan weer terug te veren op 2,9%. Van een recessie is dus geen sprake, ook al liggen deze cijfers wat lager dan de gemiddelde groei van 3,6% uit de pre-covid periode van 2012 tot 2019.

Een belangrijke oorzaak van die groeivertraging is het uiteenvallen van de wereldwijde economie - oftewel de-globalisatie. Dat is het resultaat van politieke bewegingen zoals de opkomst van nationalisme en populisme, en het oplaaiende conflict tussen de VS en China. Er is een strijd aan de gang tussen enerzijds een unipolaire wereld onder leiding van de VS en anderzijds een multipolaire wereld, waarin spelers van de 'nieuwe wereld' zoals China, India, Rusland, Brazilië, en Zuid-Afrika ook hun plaats opeisen. Het gevolg? Protectionistische maatregelen, het terughalen van industriële productie en afnemendinternationaal handelsverkeer. De globalisering - die sinds de jaren '60 de motor was achter de wereldgroei – is duidelijk op z'n retour.

Economische groei: dan toch geen recessie in de VS

Economische groei: dan toch geen recessie in de VS

Bron: IMF en Bloomberg

De VS behaalde in 2023 nog een positieve groei van 2,4%. Het ziet ernaar uit dat de groei licht vertraagt in 2024 tot 1,5%  en in 2025 tot 1,7%. Een sterke arbeidsmarkt geeft de economie een flinke duw in de rug. Amerikanen hebben er zoveel vertrouwen in dat ze zelfs hun spaarcenten hebben aangesproken, waardoor de Amerikaanse consumptie ruim 10% hoger ligt dan vóór de covidperiode.

Kijken we naar Europa, dan is het plaatje minder rooskleurig. Zelfs met een werkloosheidscijfer dat historisch laag ligt (6,4%), komt de groei in 2023 niet verder dan een magere 0,5%. Tegen 2025 zou de groei iets moeten aantrekken, tot 1,4%. De economische motor van Duitsland sputtert, met een kleine krimp van 0,3% in 2023, en het zal niet snel beter worden. Hoge energiekosten en een zwakke export naar China drukken de groei. De Duitse minister van Financiën noemde zijn land zelfs de zieke man van Europa “die een sterke kop koffie nodig heeft”. Over het algemeen houden Europeanen de vinger stevig op de knip: de spaarquote bedraagt hier 12% tegenover 4% in de VS; het spaargeld uit de coronaperiode wordt nog niet ten volle aangesproken..

In China houdt men rekening met een afzwakkende groei van 5,2% in 2023 naar 4,6% in 2024 en 4,4% in 2025. Dat is een tegenvaller; het land heeft duidelijk niet kunnen profiteren van een post-covid boost, onder andere door de problemen in de vastgoedsector. China kampt met deflatie (een dalend prijspeil) en ziet de handel en overschotten dalen.

India daarentegen is de groeikampioen van Azië. Tussen 2014 en 2022 is de economie er gemiddeld met 5,6% per jaar gegroeid, een stuk sterker dan de gemiddelde 3,8% groei van veertien andere grote opkomende economieën. De rijke klasse groeide van 30 naar 90 miljoen mensen, de middenklasse van 300 naar 520 miljoen mensen, en de extreme armoede daalde van 18,7% naar 12% van de bevolking. India zet zich stevig op de kaart als economische grootmacht, met een booming technologiesector, een beurskapitalisatie die die van Hongkong naar de kroon steekt, en een bevolking die blijft groeien (in tegenstelling tot in China). Voor 2023 rekent men op een groei van 5,2%; in de twee volgende jaren zou het cijfer rond de 4,5% liggen.

En Japan? Dat land zegt eindelijk vaarwel tegen een lange periode van deflatie en verwelkomt zowel een positieve inflatie (3,2%) als een groei van 2% in 2023, en ongeveer 1% in de volgende twee jaar.

Centrale banken temperen het renteoptimisme van de markten

In de VS lijkt men bijna de finishlijn te bereiken in hun marathon tegen inflatie, aldus Christophe Waller van de Fed (Amerikaanse centrale bank). Hij benadrukt ook dat ze niet overhaast te werk zullen gaan bij het aanpassen van het rentebeleid.

Bij de ECB klinkt een vergelijkbaar geluid uit de mond van Christine Lagarde, die stelde dat ze een flink stuk van het zware werk achter de rug hebben, al voegde een collega eraan toe dat het nog te vroeg is om te juichen.

Centrale bankiershouden hun kaarten voorlopig tegen de borst wat betreft het rentebeleid. De vrees bestaat nog steeds dat ze de rente toch weer moeten verhogen als de inflatie alsnog te hoog blijft. . Ze proberen de markten, die al dromen van renteverlagingen ergens in de eerste helft van 2024, zo enigszins te temperen.

Centrale bankiers houden hun kaarten nog even tegen de borst wat betreft het rentebeleid omdat ze vrezen de rente straks weer te moeten verhogen

De eerste slag in de strijd tegen de inflatie, die in oktober 2022 nog rond de 10% zat, lijkt intussen wel grotendeels gewonnen te zijn: eind 2023 daalde het cijfer naar ongeveer 3% in zowel de VS als Europa. Maar de genadeslag, namelijk de inflatie stabiel op 2% krijgen, blijft de grootste uitdaging. De looninflatie bedraagt nog steeds zo'n 5% in de VS en Europa, en dat is ver boven het niveau waar centrale banken mee kunnen leven. Een aanvaardbare loonstijging zou rond de 3% liggen: 2% om de inflatie te compenseren en 1% voor de productiviteitswinsten. Maar dat is toekomstmuziek, en waarschijnlijk pas haalbaar in 2025.

De eerste slag in de strijd tegen de inflatie lijkt gewonnen.

Duurt het feest op de financiële markten voort?

In 2023 waren de financiële markten uiteindelijk in opperbeste stemming, gedreven door de afnemende inflatie, de hoop op lagere rentes en de veelbelovende vooruitzichten rond kunstmatige intelligentie (AI). Experts denken zelfs dat AI tegen 2040 goed is voor 1% van de wereldwijde groei - dat is zo'n slordige 25 biljoen dollar.

In 2023 waren de financiële markten uiteindelijk in opperbeste stemming, gedreven door de afnemende inflatie en de hoop op lagere rentes.

In de VS schoot de beurs 20% omhoog (S&P 500), in Europa klom de beurs bijna 13% (Stoxx Europe 600) en Japan verbaasde met een stijging van eveneens 13% (Nikkei); cijfers omgerekend in euro's. Na een kleine dip in 2023 lijkt de winstgroei van bedrijven in 2024 weer aan te trekken: wereldwijd wordt ruim 7% verwacht, in de VS zelfs 9%, en in Europa een bescheiden 4%. Dat is goed nieuws voor de aandelenmarkt.

Aandelenmarkten kennen een sterke start

Aandelenmarkten kennen een sterke start

Bron: Bloomberg

Wat doen de rentemarkten intussen? In de VS ging de rente op 10-jarige staatsobligaties iets omhoog in 2023, terwijl de rente in Europa zakte. Na een piek vorige herfst begonnen de rentes te dalen, anticiperend op mogelijke renteverlagingen in het voorjaar van 2024. Maar sinds begin 2024 zijn ze weer aan het klimmen, na de strenge woorden van de centrale bankiers.

Rentes zijn over hun hoogtepunt heen

Centraal bankiers zijn heel voorzichtig over de timing van de eerste renteverlaging

Bron: Bloomberg

Qua valuta moest de euro iets toegeven op de dollar in 2023: de munt zakt van 1,10 naar 1,07 aan het begin van het jaar.

Conclusie

Als de economie rustig landt, inflatie en rentetarieven dalen, en er geen grote geopolitieke schokken zijn, dan lijken de aandelenmarkten op weg naar een goed jaar in 2024. Dat is uiteraard een ideaal scenario, en zelfs dan zullen de beurzen waarschijnlijk iets rustiger reageren dan in 2023. Hun start was in ieder geval uitstekend:: op woensdag 14 februari noteerde de Amerikaanse S&P 500 8% hoger, en de Europese Stoxx Europe 600 +1.4% .

Ook obligaties van goede kwaliteit zouden goed gedijen in een klimaat van lagere rentes. De yield-to-maturity-rendementen (dat is het theoretisch rendement waarbij de obligaties tot eindvervaldag worden bijgehouden) zijn een stuk aantrekkelijker dan vroeger. Toch blijft ook voorzichtigheid geboden, zeker in een jaar waarin meer dan de helft van de wereldbevolking naar de stembus trekt en de geopolitieke spanningen oplopen in regio's die cruciaal zijn voor onze energievoorziening.