Officiële communicatie vanuit Delen Private Bank gebeurt steeds via de domeinnaam delen.bank. Dit label is voorbehouden aan financiële instellingen en duidt op een hoog beveiligingsniveau. Alternatieve domeinnamen wijzen doorgaans op een poging tot phishing (online oplichting).

Veelgestelde vragen

Wat betekent MiFID II voor u in de praktijk? Hier vindt u een antwoord op de meest prangende praktische vragen.

Wanneer treden al deze nieuwe regelingen in werking?
Vanaf 3 januari 2018 treedt MiFID II in werking.

Wanneer krijg ik een geschiktheidsverslag?
MiFID II verplicht banken een geschiktheidsverslag op te stellen aan klanten die het advies inwinnen van de bank alvorens over te gaan tot een transactie. Delen Private Bank zal een verslag opmaken van alle transacties waarover de klant contact opneemt met de bank en/of waarover de klant zelf beslist, behalve de transacties op het Delen OnLine platform (‘Execution Only’). Het verslag oordeelt of de transactie in kwestie overeenkomt met het profiel van de klant in beleggingsadvies. Dat profiel wordt vastgelegd via een vragenlijst, de zogenaamde geschiktheidstest.

Waarom worden transacties meegedeeld aan de autoriteiten?
De Europese wetgever streeft naar efficiënte financiële markten. Daarom stelt MiFID II alles in het werk om marktmisbruik en concurrentievervalsing te voorkomen, onder andere via een snelle en eenvoudige identificatie van alle spelers. De toezichthouder wil volledige transparantie in bepaalde transacties, uitgevoerd door natuurlijke personen en vennootschappen. De maatregel wordt niet vanuit fiscaal oogpunt genomen.

Wat is de impact van de retrocessies op mijn portefeuille?
Retrocessies zijn o.a. distributievergoedingen die banken ontvangen van fondsenhuizen. De banken moeten die vanaf 3 januari 2018 doorstorten naar de klant. Omdat Delen Private Bank weinig of niet met distributievergoedingen werkt, heeft deze regel weinig of geen impact.