Juridisch

Wijziging Vlaamse schenk- en erfbelasting?

|

De Vlaamse regering overweegt enkele aanpassingen aan de schenk- en erfbelasting. De details van het Vlaams regeerakkoord zijn nog niet volledig duidelijk, maar de grote lijnen lijken reeds vast te liggen. Het volgende staat op de planning:

Vanaf 1 januari 2021:

  • Een verlenging van de verdachte periode1 van drie naar vier jaar voor de schenkingen van roerende goederen die niet geregistreerd worden (en waarop geen schenkbelasting van 3 of 7% betaald wordt)

Vanaf midden 2020:

  • Een wijziging van de regeling m.b.t. het duolegaat2 waarbij de Vlaamse Regering het "zuiver altruïstisch element van deze legaten wil herstellen en versterken met een tariefverlaging".
  • Het invoeren van een vriendenerfenis, waarbij u de kans krijgt om een gedeelte van uw erfenis na te laten aan een goede vriend(in), ongeacht of die nu een verre verwant of niet-familielid is. Deze ‘goede vriend’ zal genieten van het tarief rechte lijn (in plaats van de hogere tarieven in de zijlijn).

Het is op dit ogenblik niet duidelijk hoe deze maatregelen concreet zullen worden uitgewerkt. Wij volgen het voor u op.

Dat is de periode dat de schenker nog moet leven om te vermijden dat de geschonken tegoeden in zijn nalatenschap vallen en belast worden met een erfbelasting/successierecht.
2 Dit is een techniek die u toelaat om de hoge tarieven van de erfbelasting die van toepassing zijn bij legaten aan ‘vreemden’ te verminderen en tegelijkertijd een goed doel te steunen.