Delen Nieuws

Wennen aan de nieuwe werkelijkheid

|

We hebben een bijzonder moeilijke eerste jaarhelft voor de financiële markten achter de rug. Zowel aandelen als obligaties kregen het hard te verduren. Dat heeft alles te maken met de snel oplopende inflatie, de daaropvolgende forse renteverhogingen van de centrale banken en de vrees voor een recessie.

We zijn aangekomen bij een scharniermoment, want de macro-economische situatie is compleet anders dan wat we de voorbije jaren hebben gekend. De markten moeten zich aanpassen en een nieuw ijkpunt vinden, ook al zijn er veel onzekerheden.

In deze video overlopen we de meest markante gebeurtenissen van het afgelopen kwartaal. En we kijken naar de implicaties voor het beheer van uw portefeuille. De transcriptie van de video vindt u onder de video.


 

Meteen naar:

Snel stijgende inflatie blijft verrassen

De oorlog in Oekraïne en de aanhoudende lockdowns in China joegen de inflatiecijfers in het voorjaar fors omhoog, tot niveaus die we in geen veertig jaar meer gezien hebben. Vooral de snelheid waarmee die cijfers stegen, zag niemand aankomen. En er zijn helaas weinig aanwijzingen dat de situatie op korte termijn significant gaat verbeteren.

Net toen de markten dachten dat de inflatietop ongeveer bereikt was, werden barslechte cijfers bekendgemaakt voor de maand mei: 8,6% in de VS en 8,1% in Europa. De beurzen doken meteen fel naar beneden. Het inflatiecijfer in Europa voor de maand juni is ook net gepubliceerd, dat bedraagt 8,6% op jaarbasis.

De centrale banken hadden dan ook weinig andere keuze dan hun rentebeleid aanzienlijk te verstrengen om de inflatie te bestrijden.

Centrale banken verhogen rente fors

Op 15 juni verhoogde de Amerikaanse centrale bank haar rente met 0,75% in één keer. Dat is een forse ingreep, die we sinds 1994 niet meer gezien hadden. Vandaag schommelt de basisrente in de VS tussen 1,5% en 1,75%. Tegen het einde van het jaar verwachten de markten niveaus in de VS die boven de 3% uitstijgen.

De Europese Centrale Bank kondigde aan dat ze haar aankoopprogramma voor obligaties ging stopzetten, en dat ze in juli en september haar rente zou optrekken.

Dat strenge rentebeleid vertaalde zich meteen in sterk hogere 10-jaarsrentes op Duitsland. Ook hier ging het snel: de Duitse 10-jaarsrente had meer dan zeven jaar nodig om met 2% te dalen … maar haalde deze daling recent in op zeven maanden.

Economie : zachte landing of een recessie ?

Een hogere rente dient om de economie af te koelen, en zo inflatie te bestrijden. Hoe gaat dat in zijn werk? Door de hogere rentes worden de kredieten duurder, en dat remt de investeringen en de consumptie af. De vraag daalt, en dat drukt uiteindelijk op de prijzen. U denkt dan misschien: Mission accomplished - de inflatie gaat omlaag.

Maar de oefening is moeilijker dan dat. Want het inflatieniveau wordt niet alleen bepaald door de vraag, maar ook door het aanbod. En daar hebben de centrale banken veel minder controle over. Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, erkende dit laatst in een toespraak. Hij streeft naar een zachte landing van de economie, een gecontroleerde vertraging van de economie. Maar hij gaf toe dat hij niet alle touwtjes in handen heeft. Daarom waarschuwde hij voor het risico op een recessie.

En dat maakt de markten uiteraard erg zenuwachtig. Want we hebben dus een zekere groeivertraging nodig om inflatie te bestrijden, maar die zal onvermijdelijk een weerslag hebben op de omzet en marges van de bedrijven. In het eerste kwartaal zagen we nog zeer mooie resultaten, die beter waren dan verwacht. We kijken nu met meer dan gewone belangstelling uit naar de cijfers voor het tweede kwartaal. Vanaf midden juli weten we meer.

De beurzen lijden onder de stijgende rentes

Doorgaans zijn aandelenbeleggers geen fan van stijgende rentes, omdat ze wegen op de huidige waardering van toekomstige bedrijfswinsten. De aandelenbeurzen in de VS en Europa maakten dan ook bokkensprongen dit jaar, en kwamen per saldo uit op een stevige daling van 2 cijfers. In de opkomende landen ligt de situatie iets anders, en de markten presteerden een pak beter.

Op de obligatiemarkten zag het plaatje er ook moeilijk uit, want obligatiebeleggers houden helemaal niet van stijgende rentes. De obligatiekoersen ploften naar beneden. Obligaties beleefden hun slechtste start in meer dan veertig jaar.

De koersdalingen van de obligaties waren meer uitgesproken voor obligaties met een hoger kredietrisico. Dat is logisch: in een periode van grote onzekerheid, zoals nu, gaan beleggers op zoek naar kwaliteit, en wordt de rest links gelaten.

Nu, zolang bedrijven of overheden niet failliet gaan, zullen obligaties, met een beetje geduld, op eindvervaldag worden terugbetaald. Het rendement op deze uitstaande obligaties zal dus gradueel opnieuw toenemen, naarmate de eindvervaldag vordert. Bovendien kan op die vervaldatum opnieuw herbelegd worden, aan mooi gestegen rentevoeten. De situatie op de obligatiemarkten is momenteel dus moeilijk, maar het ziet ernaar uit dat obligatiebeleggers ongeveer door de zure appel heen zijn. De sterkste rentestijging hebben we immers hopelijk achter de rug, en toekomstige rendementen zijn een stuk aantrekkelijker geworden.

 

Conclusie

De tijden zijn drastisch veranderd: we moeten opnieuw leren leven met inflatie en hogere rentevoeten. De markten moeten zich aanpassen aan deze nieuwe realiteit, en dat brengt onzekerheid met zich mee. Want tot welk niveau zullen deze parameters stijgen? En wat betekent het voor de winsten van de bedrijven? Het valt moeilijk te voorspellen, zelfs voor de centrale banken. Als belegger kunt u te midden van die onduidelijkheden best de blik op de toekomst houden. Een langetermijnvisie geeft de mogelijkheid de kansen te zien die zeker zullen opduiken. Dat blijft voor ons de taak van iedere dag, en uiteraard volgen we de situatie op de voet op.

Zo blijft u altijd op de hoogte

Wilt u niets missen van onze beursanalyses, updates over de fiscale actualiteit en adviezen over juridische nieuwigheden? In onze kwartaalnieuwsbrief Delen Expertise brengen we al onze inzichten  voor u samen in één handig overzicht, met video’s, artikels en interviews. Schrijf u in.