Video Beurs en economie

Video: Financiële markten in de ban van inflatie en rente

|
,

De zomermaanden verliepen allesbehalve rustig. Na het dieptepunt van midden juni klommen de aandelenkoersen 10 à 15% hoger. Maar half augustus was de fut eruit, en gingen zowel aandelen als obligaties weer bergafwaarts. Wat is er aan de hand?

In deze video overlopen we de meest markante gebeurtenissen, en bekijken we de implicaties voor het beheer van uw portefeuille. De transcriptie vindt u onder de video.

Meteen naar:

Inflatiestrijd woedt in alle hevigheid

De inflatie blijft voorlopig zeer hoog, al zijn er regionale verschillen. In de VS bedroeg het cijfer in augustus 8,3%. In Europa kwamen we uit op 9,1%, en in september steeg die verder door naar 10%, iets hoger verwacht.

Bijna overal ter wereld binden centrale banken de strijd met de inflatie aan. De Federal Reserve en de Europese Centrale Bank benadrukten recent nog dat ze renteverhogingen zullen doorvoeren zolang de inflatie hoog blijft. De Fed trok de rente al enkele keren fors op – ze staat nu op 3 à 3,25%. Tegen het einde van dit jaar kunnen we nog twee bijkomende renteverhogingen verwachten. Dat zou betekenen dat de rente in de VS eind dit jaar boven de 4% zou uitkomen.

De ECB verhoogde sinds juli ook al tweemaal de rente – in september zelfs met 75 basispunten in één keer, en dat is historisch.

Beurzen maken bokkensprongen

Inflatie en inflatiebestrijding doen de beurskoersen in Europa en de VS schommelen, want het ene moment hopen beleggers dat de economische cijfers wel zullen meevallen, maar het andere moment vrezen ze een stevige recessie.

China heeft andere zorgen. Het land lijdt nog steeds onder het nul-covidbeleid en trekt de aandelenmarkten uit de hele regio mee naar beneden.

Ook de obligatiebeleggers hebben het nog steeds zwaar te verduren. Want de renteverhogingen door de centrale banken duwen de obligatiekoersen verder naar beneden. Deze koersschommelingen zijn wel tijdelijk, gezien obligaties op vervaldag aan een prijs van 100 worden terugbetaald.

Zachte landing is steeds minder waarschijnlijk

Er kwam toch ook positief nieuws deze zomer, want de bedrijfsresultaten voor het tweede kwartaal waren doorgaans beter dan verwacht. Maar de cijfers van kwartaal 3 en 4 worden interessanter. Want nu de economie vertraagt, en de inflatie en hogere energieprijzen een weerslag gaan hebben op consumptie en investeringen, wordt de veerkracht van de bedrijven pas echt op de proef gesteld. Vanaf volgende week komen de eerste resultaten binnen voor het derde kwartaal. We kijken vooral uit naar wat het management te vertellen heeft over de winstvooruitzichten.

Het woord ‘recessie’ wordt dan ook steeds meer in de mond genomen. In de VS ging de economische groei al twee kwartalen op rij licht achteruit. Dat zal niet meteen beter worden, want Fed-voorzitter Powell gaf onlangs toe dat de renteverhogingen niet te rijmen vallen met een zachte landing. De inflatie kan dus niet pijnloos de kop worden ingedrukt. Ook in Europa houden analisten rekening met een recessie eind dit jaar of begin volgend jaar.

Europa in slechtere papieren dan de VS

Europa zit in een lastiger parket dan de VS, en wel voor een aantal redenen.

Ten eerste is er de energiecrisis, die Europa bijzonder zwaar treft omdat we vooral voor onze gasvoorziening zeer afhankelijk waren van Rusland. De Verenigde Staten daarentegen kunnen bijna volledig in hun eigen energiebehoeften voorzien, en bijgevolg zijn de gasprijzen daar minder gestegen.

Ten tweede heeft de ECB niet zoveel speelruimte als de Fed. De inflatie in Europa wordt vooral veroorzaakt door de energiecrisis, en renteverhogingen hebben hier weinig impact op.  Ondertussen zorgt het verlies aan koopkracht voor politieke en sociale spanningen, en moet Europa ook rekening houden met landen die een hoge schuldenberg torsen, zoals Italië.  Voor deze landen zou een forse renteverhoging een serieuze strop betekenen.

En ten slotte is er de daling van de euro ten opzichte van de dollar. Dat komt omdat de economische situatie in de VS relatief beter is – of minder slecht – dan in Europa, en omdat de rentevoeten in Amerika een pak hoger liggen dan in Europa. Sinds het begin van het jaar daalde de euro 15%. Hierdoor vergroot de kans dat Europa inflatie ‘importeert’.

De situatie vandaag ziet er dus op het eerste zicht zorgwekkend uit. Maar we moeten toch ook oog hebben voor de positieve dingen. Europa kent een heel aantal zeer sterke ondernemingen die wereldwijd actief zijn. Deze noteren na de recente beurscorrectie aan goedkopere waarderingen en zullen de komende maanden profiteren van het feit dat hun producten goedkoper en dus interessanter worden voor hun buitenlandse klanten. We mogen zeker nooit vergeten dat slecht nieuws meestal ook kansen creëert in de markt.

Conclusie

U begrijpt dat de situatie ingewikkeld is en dat de toekomst zich moeilijk laat voorspellen. Precies bepalen wanneer hét dieptepunt van de markt bereikt is, en het dus hét moment is om in te stappen, blijft extreem moeilijk. Een goed evenwicht vinden tussen risico's en kansen lijkt ons in deze onzekere tijden verstandig.  Want kwaliteitsbedrijven kunnen deze crisis wel degelijk goed doorstaan.

Zo blijft u altijd op de hoogte

Wilt u niets missen van onze beursanalyses, updates over de fiscale actualiteit en adviezen over juridische nieuwigheden? In onze kwartaalnieuwsbrief Delen Expertise brengen we al onze inzichten voor u samen in één handig overzicht, met video’s, artikels en interviews. Schrijf u in.