Delen Nieuws

Renovatie hoofdkantoor in Antwerpen: eindelijk weer thuis

|

We hebben lang naar de verhuis uitgekeken, en eindelijk is het zover. Half december neemt Delen Private Bank zijn kantoren in Antwerpen opnieuw in gebruik. Kort daarna verwelkomen we ook al onze klanten in de gloednieuwe gebouwen. De start van een nieuw hoofdstuk voor de bank! We blikken terug op dit omvangrijke renovatieproject, een verhaal dat meer dan 20 jaar geleden begon.

202111-verhuis-184-gevel

De Antwerpse kantoren van Delen Private Bank huisvesten commerciële en operationele diensten. In 1986 nam de bank het pand aan de Jan Van Rijswijcklaan 184 in gebruik. Naarmate de bank groeide, kochten we ook de aanpalende woningen en pasten we ze aan onze activiteiten aan. Door het toenemende aantal werknemers (ondertussen is ons Antwerpse team zo'n 260 personen sterk) bereikten onze kantoren echter stilaan hun grenzen. Het was dan ook tijd om de herenhuizen (nr. 174 tot 192) om te vormen tot een coherent, comfortabel en modern geheel, zij het met behoud van de oorspronkelijke ziel en architectuur van elk pand.

Onze teams aan de slag

Een project van die omvang vergt een grondige voorbereiding, een strikte follow-up en intensief overleg met de buurt en de diverse bevoegde instanties. Zo kwam een realistisch plan tot stand dat rekening hield met de stedenbouwkundige vereisten en met de behoeften van de organisatie.

Onze interne teams namen het hele project van naaldje tot draadje voor hun rekening, inclusief de samenwerking met de aannemers. Ze verhuisden niet naar het BP-gebouw bij de start van het project, maar bleven ter plaatse om de werken op de voet te volgen.

In 2015 kregen we een eerste bouwvergunning, waarna de voorbereidende werken van start konden gaan, zoals de bouw van een datacenter, de tuinen en de archeologische opgravingen. Dit onderzoek bevestigde de exacte locatie van een aantal elementen in de ondergrond, waaronder een verharde weg. Voor de start van de eigenlijke renovatiewerken was het wachten tot 2018.

Momenteel zijn onze interne teams druk in de weer om alle details af te werken, de laatste technische tests uit te voeren en de aankleding van alle ruimtes in haar definitieve plooi te leggen. Half december moet alles top zijn, zodat de verhuis van start kan gaan. 

Een nieuwe dag, een nieuwe uitdaging

Bij de uitwerking van de projecten kwamen er soms echte technische hoogstandjes aan te pas, die tot in de puntjes moesten worden voorbereid. Bij de bouw van de ondergrondse parking bijvoorbeeld moesten we graven tot een diepte van elf meter, een flink stuk onder de grondwaterspiegel. Zoals gebruikelijk is bij funderingswerken, kozen we voor een grondwaterbemaling. Omdat we dat zo ecologisch mogelijk wilden laten verlopen, lieten we het meeste water daarom terug in de grond dringen via de tuinen in de omgeving van de bouwsite.

De uitbreidingen achteraan werden gesloopt en weer opgebouwd, maar de historische gevels bleven bewaard en werden gerenoveerd. We kozen voor verschillende soorten Franse steen, dus het was zaak om zowel de juiste steensoorten als bekwame vaklui te vinden. Voor de opwaardering van de gevels, het siersmeedwerk en de andere beschermde elementen werkten we samen met de dienst Monumentenzorg. We volgden hun aanbevelingen op de voet op, want het behoud van het Belgische erfgoed blijft een absolute prioriteit bij al onze renovaties.

202111-verhuis-184-trap

Het project was ook een grote uitdaging op stabiliteitsvlak en qua technisch ontwerp. De plaatsing van alle technische installaties moest vooraf worden ingepland, en zware stukken zetten we met een hijskraan op hun plaats naarmate de bouw van de verschillende verdiepingen vorderde. Dat was als oplossing veel praktischer en voordeliger dan ze achteraf in verschillende delen binnen te brengen.

De typische Delen-toets

Een belangrijke doelstelling van deze verbouwing was om de klantenbezoeken nog vlotter en aangenamer te maken. De inrichting en decoratie zijn daarom erg belangrijk om een rustige, warme en comfortabele sfeer te scheppen.

We wilden de klantenbezoeken nog vlotter en aangenamer maken

Zoals gewoonlijk deden we voor de decoratie van het hoofdkantoor een beroep op de verfijnde smaak van Mevrouw Marie-Alix en Anne-Sophie Delen. Beide dames waren al in de weer nog voor de eigenlijke start van het project. Zodra de bouwvergunning binnen was, gingen ze aan de slag om de decoratie perfect te laten aansluiten bij de panden in kwestie, en gaven ze elk van hen de typische Delen-toets mee.

Bepaalde afwerkingsdetails proberen we altijd eerst op kleine schaal uit. Zo kunnen we ook de technische installaties optimaal integreren in het geheel. Het kwam er voor mevrouw Marie-Alix en Anne-Sophie Delen op aan zich in te leven in de sfeer en de functie van de ruimte, en dan de elementen uit te kiezen die daartoe het beste zouden bijdragen. Stel u voor: de stenen voor de vloeren werden op die manier geselecteerd … vier jaar voor ze gelegd konden worden.

Gelukkig weten Marie-Alix en Anne-Sophie perfect welke richting ze uit willen. Ze gaan op de meest uiteenlopende locaties op zoek naar mooie collectiestukken en decoratieve elementen.

Renovatie met een hart voor de tuinen

Voor dit renovatieproject besteedden we ook bijzonder veel aandacht aan de tuinen en de eeuwenoude bomen. Voor we van start gingen, gaf een gespecialiseerd team alle bomen de beste zorg (gericht snoeien, wortels voeden, bodem voorbereiden enz.). Nadien verplaatsten we de jongste exemplaren een jaar vóór de werken naar een aangrenzend perceel, op een tijdelijke geïmproviseerde boomkwekerij.

Om zeker te zijn dat de tuinen voldoende water kregen, installeerden we tijdens de werken een geautomatiseerd bewateringssysteem voor onze bomen én die van de buren.

Ondertussen staan alle bomen netjes op hun plaats. Ze kregen het gezelschap van heel wat nieuwe en gevarieerde aanplantingen.

Tuin

Aandacht voor duurzaamheid

De voorbije jaren evolueerden de normen en technieken enorm snel. Na dertig jaar in ons hoofdkantoor was het dan ook tijd voor een renovatie in lijn met de nieuwste vereisten, zeker gezien de groei van de bank. Daarom hebben we ons hoofdkantoor voorzien van ultramoderne en energiezuinige IT-installaties, waaronder een datacenter.

Ook bij de renovatiewerken zelf was duurzaamheid een topprioriteit, met een optimale isolatie, superisolerende beglazing, zonnepanelen, laadpalen voor elektrische wagens, ventilatie met CO2-sensoren en een slim verlichtingssysteem dat het verbruik tot het strikte minimum beperkt. Bovendien vangen we regenwater op voor de tuin en het sanitair. Het restwater dringt via de tuin weer de bodem in dankzij een infiltratiesysteem.

Onafhankelijke firma's voerden voor al die systemen tal van tests uit om een correcte plaatsing, optimale afmetingen en een zo laag mogelijk energieverbruik te garanderen.

Met de blik op de toekomst

De renovatie van het hoofdkantoor kadert in de groei van haar activiteiten, de duurzame vernieuwing van technieken en de wens om het Belgisch patrimonium naar waarde te schatten en te beschermen. Na vijf jaar zijn we nu klaar om onze kantoren, verspreid over het hele land, nog beter te ondersteunen. Bovendien opent de bank geregeld nieuwe kantoren, zodat we altijd dicht bij onze klant kunnen zijn.

Zo blijft u altijd op de hoogte

Wilt u niets missen van onze beursanalyses, updates over de fiscale actualiteit en adviezen over juridische nieuwigheden? In onze kwartaalnieuwsbrief Delen Expertise brengen we al onze inzichten voor u samen in één handig overzicht, met video’s, artikels en interviews. Schrijf u in.