Delen Nieuws

"Ons pragmatisch duurzaamheidsbeleid werpt vruchten af"

|

Duurzame thema’s waren top of mind in 2019. Af en toe kregen ze zelfs een activistisch tintje. Te midden van het gewoel hield Delen Private Bank, in samenwerking met fondsenbeheerder Cadelam, vast aan haar pragmatische aanpak.

“Wij laten onze invloed graag gelden daar waar die het grootst is: via onze investeringen”, zegt René Havaux, CEO van de bank. Samen met Eric Lechien (directielid verantwoordelijk voor duurzaamheidsbeleid) en Jean-Louis de Hasque (Investment Office, mee verantwoordelijk voor het duurzaamheidsbeleid) licht hij de belangrijkste resultaten op het vlak van duurzaamheid toe.

202005-duurzaamheid-Rene

2019 was het jaar van klimaatspijbelaars, gele hesjes, Extinction Rebellion … voelt u zich aangesproken?

René: Natuurlijk begrijp ik dat mensen ongerust of boos zijn. Maar zelf kiezen we toch eerder voor evolutie dan revolutie. Dankzij de patrimoniale huisfondsen hebben we zelf het beslissingsrecht over ruim 26 miljard euro in handen. We kunnen dat kapitaal kanaliseren naar bedrijven die zich bewust inzetten voor een mooie, rechtvaardige, gezonde wereld. Dat is een krachtige hefboom.

De bank heeft via haar investeringsbeleid een hefboom van ruim 26 miljard euro in handen. - René Havaux

Jean-Louis: En of. Te meer omdat de bank in samenwerking met Cadelam haar duurzame investeringsfilosofie structureel toepast op de volledige portefeuille van álle klanten. Dat is het grote verschil met andere banken, die vaak enkel in hun duurzame compartiment een duurzame investeringsfiliosofie hanteren. Hoe doet de bank dat? Via uitsluiting van niet-duurzame bedrijven, maar ook en vooral via dialoog met het bedrijfsleven en via het integreren van niet-financiële parameters in het investeringsproces. Zo vindt dat enorme kapitaal – die 26 miljard euro – zijn weg naar ondernemingen die de toekomst op een slimme en duurzame manier vormgeven. Onze nadruk ligt op bedrijven die vooruitgang boeken op het vlak van klimaat en duurzame consumptie. Denk aan oliebedrijven die zich inzetten op de energietransitie, of technologiebedrijven die oplossingen bieden voor infrastructuur en telecommunicatie. We werken daarvoor samen met twee partners: Sustainalytics en Hermes EOS. Zij leveren ons data, expertise en analyse. De inspanningen van de bank zijn overigens opgemerkt door de Verenigde Naties. Zij gaven ons de allerhoogste score voor de module ‘Strategie & beleid’. Dat is een aanmoediging om verder te gaan op de ingeslagen weg.

Een ander heet hangijzer dat in 2019 de kranten haalde waren de (vermeende) witwaspraktijken. Voert de bank haar strijd verder op? 

René: De bank houdt er een behoedzame strategie op na, ook wat compliance betreft. We houden ons ver van ondoorzichtige fiscale structuren. De oorsprong van het vermogen van de klanten is altijd onze zorg geweest. Op korte termijn is dat misschien een handicap – door onze strenge houding missen we wellicht instroom van kapitaal. Maar op langere termijn is het een troef, voor de klant en voor de bank. Het is toch normaal dat wij onze klant helpen te bewijzen dat alles oké is? Met het digitale archief heeft de klant alle belangrijke documenten over transacties meteen bij zich. Die transparantie zorgt voor zekerheid en gemoedsrust.  

Wij investeren in de allernieuwste technologieën. Onze rentabiliteit laat dat ook toe. - Eric Lechien

Eric: Technologie is belangrijk in de strijd tegen witwassen. Maar laat ons ook niet de menselijke factor vergeten. Dan heb ik het over de zorgzame en voorzichtige basishouding bij onze eigen mensen en de klanten. De investeringen in tijd en mensen op het vlak van compliance is altijd onze prioriteit geweest. En we zetten die inspanningen voort. 

De combinatie technologie - mensen is wellicht ook een winnende combo voor dataveiligheid?

Eric: Dat klopt. In een sector waar discretie en vertrouwen kernwaarden zijn, is cyberveiligheid en databescherming van het allergrootste belang. Wij werven continu jong IT-talent aan dat gespecialiseerd is in die materie. En wij investeren in de allernieuwste technologieën. Onze rentabiliteit laat dat ook toe. Dat is natuurlijk een luxepositie. Want de verplichtingen inzake dataveiligheid zijn – terecht – enorm.  

U spreekt over klimaat, duurzame consumptie, justitie. Dat zijn voorbeelden van de befaamde Sustainable Development Goals of SDG’s.  

Eric: Inderdaad, de Verenigde Naties stelden zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen voorop die ze in 2030 graag verwezenlijkt willen zien. Oorspronkelijk waren ze enkel gericht op overheden. Maar ondertussen springt het bedrijfsleven mee op de kar – ook Delen Private Bank. We selecteerden vier SDG’s waarop de bank wezenlijke impact kan en wil genereren. Via onze investeringen stimuleren we klimaat (SDG 13) en verantwoorde consumptie en productie (SDG 12). Voor onze organisatie zelf identificeerden we economische groei (SDG 8) en justitie (SDG 16).

Jean-Louis: Deze vier doelstellingen werden aangeduid door de duurzaamheidsraad van de bank. Onze voornaamste taak is bewustmaking bij de hele organisatie, want duurzaamheid is een zaak van iedereen. Daarnaast meet, rapporteert en monitort het team de concrete duurzaamheidsgerelateerde KPI’s (Key Performance Indicators) en sinds dit jaar dus ook de vier SDG’s. Onze aandeelhouder Ackermans & Van Haaren stuurt dit hele verhaal trouwens 100% mee aan. 

202005-duurzaamheid-ReneEricJeanLouisEric Lechien, René Havaux en Jean-Louis de Hasque

Wat heeft de bank gerealiseerd op vlak van doelstelling 8, economische groei? 

René: Hier valt zonder twijfel de lancering van Delen Family Services onder. Deze nieuwe dienst behoort tot de essentie van onze missie: vermogensbescherming. Het gaat om een overzicht- en planningstool die het volledige vermogen van de klant in kaart brengt. Dat laat de klant toe om vooruit te denken, over de generaties heen. Een eerste stap naar dat vermogensoverzicht is het digitale archief waar de klant alle belangrijke documenten veilig kan bewaren. Via simulaties krijgt de klant zicht op de toekomstige evolutie van zijn vermogen, en op de successierechten die hij verschuldigd is. Dat inzicht zet de klant aan tot een weldoordachte successieplanning. Onze juristen en fiscalisten staan hen daarin bij.  

Eric: Binnen doelstelling 8 valt ook de rol als werkgever. De bank tracht een omgeving te creëren waar medewerkers zich goed voelen. We scheppen een warme en efficiënte organisatie, waar samenwerking de beste weg naar succes is. Ik denk dat ook ons algemeen credo voor eenvoud, transparantie en weldoordachtheid bijdraagt aan de economische groei, van de bank, haar klanten en haar medewerkers. 

Leeft het begrip duurzaamheid eigenlijk bij de klanten?  

Jean-Louis: Als we ons recent tevredenheidsrapport mogen geloven wel, ja. Daaruit blijkt dat 93% van de respondenten duurzaamheid belangrijk vindt. Dat cijfer bewijst dat onze strategie van verantwoord investeren aanslaat bij onze klanten. 

Eric: De grootste impact ligt in ons investeringsbeleid, zoveel is zeker. Maar de klanten verwachten dat we de lat ook voor onszelf hoog leggen. Daarom grijpen we ook zelf in. Sinds dit jaar werken we samen met CO2logic, die ons adviseert om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. We bekijken bijvoorbeeld hoe we best het gebruik van elektrische wagens kunnen stimuleren. En bij de verbouwingen van onze kantoren streven we naar een evenwichtige mix tussen respect voor het architecturaal erfgoed, comfort voor de klant, moderne efficiëntie en energie-efficiënte oplossingen. 

Laat ons eindigen waar we begonnen zijn: de maatschappelijke eis voor duurzame oplossingen is een heet hangijzer. Kan de financiële sector de wereld redden? 

René: Ze kan dat zeker niet alleen. Maar we mogen onze eigen verantwoordelijkheid niet onderschatten. We kunnen wel degelijk hier en daar een steen verleggen. Ons duurzaam investeringsbeleid is daarbij ons krachtigste wapen. Dat blijven we verfijnen. We staan nog maar aan het begin van een lang proces. 

Benieuwd naar meer?

Meer over het duurzaamheidsbeleid van Delen Private Bank

Zo blijft u altijd op de hoogte

Wilt u niets missen van onze beursanalyses, updates over de fiscale actualiteit en adviezen over juridische nieuwigheden? In onze kwartaalnieuwsbrief Delen Expertise brengen we al onze inzichten voor u samen in één handig overzicht, met video’s, artikels en interviews. Schrijf u in.