Beurs en economie

Beursjaar 2023: met een aanloop betere tijden tegemoet

|

In deze video kijken we vooruit naar wat het beursjaar 2023 mogelijk in petto heeft.  Onder de video vindt u ook de tekst terug van wat er verteld wordt.

Welke factoren zullen de volgende maanden de aandelen- en obligatiekoersen bepalen? Vier evoluties houden we in het bijzonder in het oog: inflatie, bedrijfswinsten, geopolitiek en China.

Wanneer zal de inflatie structureel afzwakken?

Dé grote onbekende voor het beursjaar 2023 is de inflatie: hoe snel zal die afnemen? In de VS lijkt de inflatiepiek al bereikt, in Europa wijst alles erop dat we ook ongeveer de top bereiken.

Maar dat wil niet zeggen dat de renteverhogingen meteen zullen ophouden.  De centrale banken blijven streng, want we zijn nog lang niet aan het streefdoel van 2% inflatie, en ze waarschuwen dat de  rente nog een hele tijd hoog zal blijven. Maar als die inflatie steeds sneller bergafwaarts gaat, kunnen de centrale banken misschien het tempo van de renteverhogingen verlagen. En dat kan zuurstof geven aan de markten. De beurzen zijn in 2023 op zoek naar die ommekeer.

Voor de evolutie van de inflatiecijfers zijn in de eurozone de energieprijzen allesbepalend, want ze zijn verantwoordelijk voor bijna de helft van de inflatie. Een strenge winter kan dus een spelbreker zijn.

In de Verenigde Staten kijken analisten vooral naar de krapte op de arbeidsmarkt en naar de loonontwikkelingen. Sterk stijgende lonen kunnen de inflatie opnieuw doen oplaaien.

Anderzijds vertragen in beide regio’s de kleinhandelsverkopen . Dat is op zich geen goed nieuws, maar de markten interpreteren het wel zo, want vertragingen in de economische groei gaan verdere renteverhogingen temperen. Slecht nieuws wordt dus goed nieuws.

De economische groeiverwachtingen verschillen wel van regio tot regio. In de VS wordt gedacht aan een scenario van lichte recessie, maar in Europa zal de recessie wat ernstiger zijn. De groei in China zal een pak lager liggen dan wat we gewoon zijn, we houden daar rekening met een vertraging van de economie.

Zal de economische vertraging de winstgroei van bedrijven beschadigen?

De zwakkere macro-economische cijfers zullen vroeg of laat ook doorsijpelen in de bedrijfsresultaten, en ook dat zal het beursjaar 2023 beïnvloeden. Tot nu toonden vele bedrijven zich verrassend veerkrachtig: zij slaagden erin de gestegen kosten door te rekenen aan hun klanten. De vraag is nu hoe hard de zwakkere vraag de bedrijven zal treffen in de maanden die komen. Verwachtingen zitten al wel voor een groot deel in de koersen verrekend, maar de kwartaalresultaten van 2022 en begin 2023 zullen met een vergrootglas bekeken worden.

Welke geopolitieke spanningen kunnen dit jaar opspelen?

Geopolitieke spanningen zullen zeker ook dit jaar de beurzen parten spelen. Zo is er nog steeds de oorlog in Oekraïne die in 2023 nog voor onzekerheid zal zorgen. Hetzelfde geldt voor de spanningen tussen Taiwan en China: moeilijk te voorspellen, maar mogelijk met grote impact. Alles wijst er momenteel nog op dat deze conflicten lokaal blijven, maar er bestaan ook hier geen garanties.

Hoe zal China haar polycrisis aanpakken?

China versoepelt sinds december haar strenge zero-covidbeleid. De plotse ommekeer zorgt momenteel voor een nieuwe opflakkering van het virus, en een zeer ongelegen druk op de economie. Maar als – als –  de gezondheidstoestand opnieuw onder controle komt, zal dat goed nieuws zijn voor de bevolking, en voor de economie. Want de consumptie zal er wel bij varen, net als de productie en export. Daarnaast is het ook afwachten hoe de vastgoedcrisis en de handelsrelaties tussen de VS en China verder zullen evolueren. Gezien de belangrijke rol van China in de wereldeconomie, zullen deze evoluties zeker een stempel drukken op het beursjaar 2023.

Besluit: Beursjaar 2023 scharniermoment met mooie kansen

Aan de start van het beursjaar 2023 zien we een aantal onzekerheden en risico’s, maar vooral ook enkele hoopvolle signalen en mooie kansen.

De impact van de renteverhogingen op de economie blijft de grootste onbekende voor 2023. Maar uiteindelijk valt alles altijd terug in de plooi en wordt 2023 wellicht een scharnierjaar. We gaan met een aanloop betere tijden tegemoet. Voor volgend jaar – 2024 – schatten analisten opnieuw  een wereldwijde groei van ruim 3%.

Veel bedrijven hebben vorig jaar alvast blijk gegeven van een enorm aanpassingsvermogen. Ze konden hun winsten verrassend goed op peil houden, ondanks sputterende toeleveringsketens, de afzwakkende vraag en hoge energiefacturen. We kunnen veel bedrijven dus zeker het voordeel van de twijfel geven. Laat ons het beursjaar 2023 dus met nieuwe moed aanvatten – steeds alert voor de risico’s, maar ook met vertrouwen in nieuwe kansen.

Zo blijft u altijd op de hoogte

Wilt u niets missen van onze beursanalyses, updates over de fiscale actualiteit en adviezen over juridische nieuwigheden? In onze kwartaalnieuwsbrief Delen Expertise brengen we al onze inzichten voor u samen in één handig overzicht, met video’s, artikels en interviews. Schrijf u in.