Delen Nieuws

Maak werk van een zorgvolmacht

|

Met een zorgvolmacht bespaart u uw dierbaren een hoop rompslomp mocht u ooit wilsonbekwaam worden. Waar moet u op letten?

Al meer dan 86.000 Belgen lieten in een zorgvolmacht vastleggen wat er moet gebeuren wanneer ze zelf niet meer in staat zijn om hun vermogen te beheren. Zes vragen over de zorgvolmacht voor de experts van Delen Private Bank: Liesbeth Stevens en Steven Osaer, beiden Head of Estate Planning bij Delen Private Bank.

Liesbeth Stevens en Steven Osaer

Waarom zou ik een zorgvolmacht afsluiten?

Liesbeth Stevens: “Een zorgvolmacht geeft u de kans om te bepalen wie uw vermogen beheert wanneer u dat zelf door omstandigheden niet meer kunt. We denken dan in de eerste plaats aan oudere mensen die bijvoorbeeld met dementie worden geconfronteerd. Maar ook een gezonde veertiger kan in een coma belanden. Wanneer u geen zorgvolmacht hebt afgesloten, zal een vrederechter in dit geval een bewindvoerder aanstellen. Wanneer u wel een zorgvolmacht hebt, vermijdt u de omweg via de vrederechter en heel wat administratie. Een zorgvolmacht bepaalt dat een vertrouwenspersoon of lasthebber – vaak de partner – uw vermogen mag beheren. U kunt ook vastleggen welke handelingen deze persoon mag stellen. U laat de zorgvolmacht best door een notaris opstellen. Als vermogensbeheerder kijken wij graag over zijn schouders mee en geven we advies waar nodig.”

Kan ik maar één iemand aanduiden als vertrouwenspersoon?

Steven Osaer: “De meeste mensen kiezen ervoor om dit in eerste instantie tussen echtgenoten te regelen, maar gaan ook op zoek naar een opvolger voor als de partner er niet meer is of zelf wilsonbekwaam wordt. Het verdient aanbeveling om alle kinderen hierbij te betrekken zodat niemand zich uitgesloten voelt. Je spreekt ook best een praktische verdeling van bevoegdheden af zodat je niet alles met alle kinderen moet ondertekenen, of pas vanaf een bepaald bedrag.”

Hoe zorg ik voor de juiste omschrijving van de bevoegdheden?

Liesbeth Stevens: “Wij doorlopen met onze klanten meestal het meest ruime model van de zorgvolmacht. We stellen vast dat de zorgvolmacht meestal erg ruim wordt geformuleerd, met betrekking op het ganse vermogen en met inbegrip van alle mogelijke rechtshandelingen, inclusief de aan- en verkoop van vastgoed, het beheer van beleggingen en het doen van schenkingen. We hebben daarbij ook oog voor mogelijke belangenconflicten, want de vertrouwenspersoon mag geen handelingen stellen waar hij of zij zelf baat bij heeft.”

Wat is bijvoorbeeld een belangentegenstelling en hoe kan je ze vermijden?

Steven Osaer: “Neem een situatie waarin er enkel een langstlevende is met één kind. Wanneer dat kind de lasthebber is, kan het niet aan zichzelf schenken. In zo’n situatie kan je er dus best voor zorgen dat er een plaatsvervangend lasthebber is die de schenking kan uitvoeren. Zelfs een lasthebber ad hoc is mogelijk voor één bepaalde rechtshandeling.”

Zijn er nog voordelen aan de zorgvolmacht?

Liesbeth Stevens: “Wanneer dat zo is vastgelegd, treedt de zorgvolmacht meteen in werking, zelfs zonder dat de persoon in kwestie wilsonbekwaam is. Je kan de zorgvolmacht dan gebruiken als de volmachtgever in het buitenland of in het ziekenhuis verblijft. Bij uitgestelde inwerkingtreding moet de wilsonbekwaamheid door twee artsen worden vastgesteld. Meestal is het handig als de volmacht meteen geldt voor de partner en voor de kinderen pas bij vastgestelde wilsonbekwaamheid.”

De zorgvolmacht werd eind vorig jaar uitgebreid naar persoonsgebonden aangelegenheden. Wat betekent dat?

Steven Osaer: “Vanaf nu kan de vertrouwenspersoon ook knopen doorhakken die betrekking hebben op het persoonlijk leven van de volmachtgever, zoals de plaatsing in een woonzorgcentrum en de uitoefening van de patiëntenrechten.”

Last but not least: de zorgvolmacht is ook een instrument van successieplanning.

Liesbeth Stevens: “Een zorgvolmacht kan gebruikt worden om te schenken. Zo vermijd je de hoge successietarieven. Het is belangrijk dat in de volmacht goed omschreven is aan wie men mag schenken en onder welke voorwaarden, met maximale bescherming voor de schenker en doorgaans met uitsluiting van de gezinswoning, al is een regeling op maat altijd mogelijk.”

Meer weten over de zorgvolmacht? Contacteer de estate planners van Delen Private Bank.


Bron: De Standaard, bijlage Vermogensbeheer van 10 april 2019

Zo blijft u altijd op de hoogte

Wilt u niets missen van onze beursanalyses, updates over de fiscale actualiteit en adviezen over juridische nieuwigheden? In onze kwartaalnieuwsbrief Delen Expertise brengen we al onze inzichten  voor u samen in één handig overzicht, met video’s, artikels en interviews. Schrijf u in.