Video

Video: 'Duurzaam denken werkt aanstekelijk'

|

Welk onderwerp komt de laatste jaren opvallend veel ter sprake in onze spreekkamers, denkt u? Het is duurzaamheid. René Havaux (CEO van Delen Private Bank) schotelt de meest prangende vragen voor aan twee experts ter zake: Gregory Swolfs (gedelegeerd bestuurder van fondsenbeheerder Cadelam) en Elio Rombouts (medewerker Investment Office).

 

Réne Havaux: Laat ons eerst het onderwerp goed definiëren. Want er doen wel wat termen de ronde: duurzaam beleggen, groene investeringen, verantwoord vermogensbeheer. Als wij over duurzaamheid spreken, gebruiken we vaak het letterwoord ‘ESG’. Dat staat voor Ecologie, Sociale verantwoordelijkheid en Goed bestuur. 

Vertel eens, wat is de visie van Delen Private Bank over ESG?

Elio Rombouts: Dat is een belangrijke vraag met een verbazend eenvoudig antwoord. Duurzaamheid raakt aan de kern van ons vak.  Wij bieden vermogensbeheer aan voor de huidige en toekomstige generaties. Onze ultieme missie? Financiële gemoedsrust geven aan onze klanten, omdat ze weten dat hun vermogen toekomstgericht belegd wordt, in solide bedrijven en sectoren. Logischerwijs kom je dan uit op spelers met een gunstig ESG-profiel: bedrijven met een klimaatplan, een sociaal verantwoord beleid en goed bestuur. Want de toekomst is aan verantwoorde ondernemingen. En beleggers weten dat. Duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden met onze langetermijnaanpak, en met onze filosofie van de goede huisvader.

Beleggers hebben baat bij duurzaam beleggen. Creëert het ook waarde voor andere spelers? 

Gregory Swolfs: En of, duurzaam beleggen rendeert voor iedereen. Niet in het minst voor onze klanten. Kijk maar naar het beursjaar 2020. Wie tekende de mooiste koerswinsten op? Bedrijven die duurzaamheid al een tijd au sérieux nemen. Waarom? Het management van een bedrijf met een geloofwaardige track record op het vlak van duurzaamheid denkt strategisch, heeft een langetermijnvisie, spendeert veel tijd aan de uitdagingen die hun business morgen grondig zal beïnvloeden. En daar horen ook maatschappelijke ESG-thema’s bij, zoals klimaatzorg, diversiteit, gerechtigheid, welzijn, enzovoort. Dat maakt zulke bedrijven aantrekkelijk, en niet alleen voor beleggers. Duurzame spelers kunnen rekenen op loyale en tevreden klanten, en ze trekken makkelijker toptalenten aan. Die zorgen weer voor een betere omzet en mooiere winstcijfers, en dus voor blije investeerders. Zo komt er een positieve dynamiek op gang, waarbij de ene partij de andere ‘aansteekt’.  

Duurzaam denken werkt aanstekelijk, onthoud ik. Gaat het soms nog mis?

Gregory: Helaas wel, ja. Wie kent niet de verontwaardigde krantenkoppen over milieurampen, sociale drama’s en fraudeverhalen? De afstraffing voor dit soort incidenten is meedogenloos. De reputatie van de bedrijven is naar de haaien, de financiële kosten aan rechtszaken lopen op, het omzetcijfer duikt naar beneden. Duurzaamheid – en het gebrek eraan – werkt in twee richtingen: het beloont, en het straft af.  

gregSQ
De selectie van duurzame bedrijven is data-gedreven. We krijgen zwart op wit data die bewijzen wie goed bezig is.
Gregory Swolfs

Hoe pikken jullie de duurzame bedrijven er dan uit? Hoe gebeurt de selectie? 

Gregory: De wereld vandaag is enorm data-gedreven. Meten is weten. Dat geldt ook voor duurzaam investeren. Maar het is geen sinecure om niet-financiële gegevens op een gestandaardiseerde manier terug te vinden voor de honderden bedrijven die we in het fonds aanhouden. Daarom namen we Sustainalytics onder de arm, de wereldleider in data-analyse voor een veelheid aan duurzaamheidscriteria. Hun analisten bestuderen welke opportuniteiten en risico’s op het vlak van duurzaamheid verbonden zijn aan verschillende sectoren. Ze onderzoeken hoe de bedrijven daarmee omgaan, zodat wij als investeerder geïnformeerd kunnen kiezen voor bedrijven met een laag ESG-risicoprofiel. Een concreet voorbeeld: we zoeken bedrijven met een lage ecologische voetafdruk. Sustainalytics levert ons het koolstofprofiel aan voor de bedrijven waarin we overwegen te investeren. Hun harde data tonen ons zwart op wit wie werkelijk aandacht heeft voor de transitie naar hernieuwbare energie. 

Klanten vragen me vaak: kan ik met mijn vermogen een verschil maken? Hoe creëer ik impact?

Elio: Een zeer terechte vraag. U kunt als klant zeker en vast uw stempel drukken. Wij noemen het actief aandeelhouderschap of ‘engagement’. Als investeerder gaan we de dialoog aan met de bedrijven waarin we investeren, om hen mee te ondersteunen in hun pad naar verantwoord ondernemen. Beleggers pushen, via hun beleggingsportefeuille, de bedrijven naar een duurzaam beleid. Onderschat die slagkracht niet, hoor. Cadelam, fondsenbeheerder van Groep Delen, beheert dertig miljard euro via die fondsen. Dat is op zich al een fors kapitaal. Die hefboom vergroten ze nog door zich aan te sluiten bij EOS, een groepering van gelijkgestemde institutionele beleggers. Dan spreken we over meer dan duizend miljard euro onder beheer. Geloof me, als die experts aankloppen bij bedrijven om het te hebben over duurzaamheid, vinden ze meteen gehoor.

Elio
Beleggers pushen via hun portefeuille de bedrijven naar een duurzaam beleid. Onderschat die slagkracht niet.
Elio Rombouts

Geef ons eens wat concrete realisaties uit de portefeuille?

Elio: De lijst is lang. Cadelam is via EOS op vandaag dialoog met meer dan 70% van de bedrijven in portefeuille. Met Repsol, de Spaanse energiegroep, leidde de dialoog tot een klimaatneutraliteitsplan, als eerste in de sector. Een minder voor de hand liggend voorbeeld? Bij internetgiganten zoals Alphabet, het moederbedrijf van Google, wordt ingezet op een dialoog rond gegevensbescherming, privacy en de ethiek van artificiële intelligentie. Overigens is de ecologische voetafdruk van die internetbedrijven ook niet te onderschatten. Bij hen is de omslag naar hernieuwbare energie evenzeer aan de orde. U  merkt het, Cadelam heeft een stem in een brede waaier van thema’s. 

>70 %

percentage van de bedrijven in portefeuille waarmee we in dialoog zijn

Die stem, hoe letterlijk mogen we dat nemen? Wat doen jullie met ‘de stem van onze klant’? 

Gregory: De dialoog waar Elio het over heeft, is een positief en constructief verhaal. Maar ons actief aandeelhouderschap durft verder te gaan als dat nodig is. Zien we geen verbeteringen, of laten ze te lang op zich wachten, dan grijpen we vastberaden in. Een kritisch signaal geven is soms noodzakelijk. En dat doen we door onze stemrechten uit te oefenen. Vorig jaar waren we aanwezig op meer dan 200 algemene vergaderingen. In 1 op de 10 gevallen stemden we tégen de voorstellen van het bestuur. We scheppen daar geen genoegen in, en we putten alle andere mogelijkheden uit, maar het is wel een stok achter de deur. 

> 200

Algemene vergaderingen heeft Cadelam bijgewoond in 2020

Gaan jullie zo ver dat jullie bedrijven met een pover ESG-profiel uitsluiten?   

Gregory: Soms is dat nog de enige optie. We hebben een heel duidelijk beleid rond uitsluiting, dat haarfijn uitlegt over welke bedrijven het gaat en waarom. In uitzonderlijke gevallen sluiten we zelfs een hele sector uit, zoals de wapenindustrie. Maar meestal gaat het er veel genuanceerder aan toe. Zo sluiten we energiebedrijven niet de facto uit, maar wel als ze nog investeren in onconventionele oliewinning zoals poolboringen. Toch herhaal ik graag: actief aandeelhouderschap is vooral een constructief verhaal, dat zaken in beweging brengt. 

Wie ook wil dat er wat beweegt, is de regelgever. Zij sturen mee. 

Elio: Er komt effectief wel wat op ons af. De regulering wordt veel strenger, en dat is een goede zaak. Het zal transparantie brengen over de impact, positief of negatief, op de portefeuilles van onze klanten. Wij hebben daar al heel wat stappen in ondernomen. Sinds kort kunt u de duurzaamheidsstatistieken van uw portefeuille raadplegen op de Delen app. Onze klanten vinden dat interessant. Ook zij willen meten en weten.

Niet alleen de klanten, maar evengoed de internationale organisaties loven jullie realisaties.

Elio: Dat klopt, en dat stimuleert ons om nog beter te doen. De Verenigde Naties hebben de bank twee keer op rij de maximumscore A+ gegeven voor de module ‘strategie en beleid’. Ze appreciëren onder andere  dat het duurzaam investeringsbeleid wordt toegepast op het geheel van de portefeuilles. Daar maken we toch een verschil met andere vermogensbeheerders. Morningstar was eveneens onder de indruk, zij riepen de patrimoniale fondsen van Cadelam uit tot de 10% meest duurzame fondsen in hun categorie. 

> A+

Score van de VN voor de module ‘strategie en beleid’

Dat is een mooie appreciatie voor jullie ESG-inspanningen. Wat mogen we nog verwachten?

Elio: Onze ambitie is heel duidelijk: koploper blijven op het gebied van duurzaamheid. Die scores zijn een aansporing. De grootste hefboom zit in het duurzaam beleggen van het vermogen van de klanten. Maar er is nog een tweede zijde, namelijk dat ook de bank aan haar ESG-profiel werkt. De bank stelde een interne Duurzaamheidsraad aan, waarin verschillende departementen zetelen, samen met enkele directieleden. Zij komen om de twee maanden bijeen om initiatieven omtrent duurzaamheid voor te stellen en op te volgen, zoals de vergroening van het wagenpark en de keuze voor meer hernieuwbare energie in de eigen gebouwen. Bewustmaking bij de collega’s zelf is een andere prioriteit. 

Dus wat brengt de toekomst? Vanuit de kracht van onze eigen bedrijfswaarden op zoek gaan naar waardecreatie voor alle stakeholders: klanten, werknemers, aandeelhouders en de ruime samenleving. Als we dat doel voor ogen hebben, komen we vanzelf uit op ESG-proof ondernemen.  

Dat lijkt me de juiste conclusie van dit gesprek: duurzaamheid zit verweven in de manier waarop de bank het vermogen van de klant beheert. Bedankt, heren, voor dit gesprek. Keep up the good work!

Meer weten over duurzaamheid bij Delen?

Er gebeurt bij ons heel wat op het vlak van duurzaamheid. Grasduin gerust door onze website, bijvoorbeeld naar ons duurzaamheidsbeleid of verantwoord vermogensbeheer. Of spreek erover met uw relatiebeheerder.

Zo blijft u altijd op de hoogte

Wilt u niets missen van onze beursanalyses, updates over de fiscale actualiteit en adviezen over juridische nieuwigheden? In onze kwartaalnieuwsbrief Delen Expertise brengen we al onze inzichten voor u samen in één handig overzicht, met video’s, artikels en interviews. Schrijf u in.