Delen Nieuws

Delen Private Bank steunt verschillende goede doelen

|

De pandemie staat al maandenlang op het voorplan en toont de noodzaak tot solidariteit. Mensen die sowieso al kwetsbaar waren, kregen de hardste klappen te verduren. Het is dus meer dan ooit nodig dat deze groep structurele oplossingen aangereikt krijgt om hun leven beter, veiliger en weerbaarder te maken. In juni presenteerden we u enkele organisaties die onze aandacht en steun voor 2020 kregen. Vandaag komen vier andere organisaties aan de beurt. 

Project U/Turn vzw 

De vzw Project U/Turn biedt activiteiten en trektochten aan, zowel in eigen land als in het buitenland, aan mensen met een beperking. Het doel? Hen aansporen om hun beperking te overstijgen en zich te realiseren dat hun handicap hen minder beperkt dan ze zelf dachten. Deelnemen aan activiteiten die tot dan onmogelijk leken, kan hen het vertrouwen teruggeven en ook op mentaal vlak een boost geven. De tochten zonder specifieke assistentie (transport, logement en dergelijke) sporen deelnemers aan hun grenzen te verleggen en ze te overschrijden. Slapen in een tentje, kajakken in Zweden, een vulkaan afdalen in Nicaragua, canyoning in de Pyreneeën, tochten maken in Marokko… De groepen worden zo samengesteld dat alle deelnemers elkaar kunnen helpen en door elkaar geholpen worden. Zo zal bijvoorbeeld een slechtziende een rolstoel van een andere deelnemer voortduwen, waarbij de rolstoelgebruiker de ogen van de slechtziende wordt en hem in de juiste richting stuurt. Het avontuur, het groepsgevoel en de terugkeer naar de basis zijn de instrumenten die mensen met een beperking zullen helpen om hun handicap, hun revalidatie en hun integratie in de maatschappij te aanvaarden. 

Meer info? projectu-turn.com/

Nationale Vereniging tot Steun aan Gehandicapte personen vzw (NVSG vzw) 

Sinds 1931 helpt NVSG aan het verbeteren van levenskwaliteit van mensen met beperking in België. De afgelopen jaren heeft de vzw verschillende projecten opgezet rond thema’s zoals doofheid, zelfstandig leven met PAB (Persoonlijk Assistentie Budget), dyslexie, autisme, integratie, huisvesting, hobby’s en informaticaondersteuning voor mensen met een mentale, motorische of fysieke handicap. De werking van de vzw is volledig gelinkt aan Rotary en wordt ondersteund door verscheidene lokale clubs. De prioriteiten van de vzw zijn mobiliteit (minibus, rolstoelfietsen en driewielers) en hobby’s (handisport, excursies, sport- en spelinfrastructuur). Mobiliteit en sociale contacten zijn immers een belangrijk middel in de strijd tegen het isolement waar veel mensen met een beperking mee te maken krijgen. NVSG helpt eveneens om jongeren in basis- en middelbare scholen te sensibiliseren. Zij vormen immers de samenleving van de toekomst. 

Meer info? www.anah-nvsg.org/nl

202012-Kamiano

Vereniging voor Solidariteit vzw 

Deze organisatie verenigt de sociale diensten van de Sant’Egidio-gemeenschap in Vlaanderen. Ze poogt om solidariteit te smeden en dialogen en ontmoetingen op touw te zetten tussen verschillende generaties, culturen en verschillende sociale groepen. De georganiseerde activiteiten zijn gericht naar een breed publiek (kinderen, jongeren, ouderen) dat geconfronteerd wordt met isolement of onzekerheid. Kamiano, een project van VvS dat midden jaren 90 ontstond en genoemd werd naar de bijnaam die Pater Damiaan op Molokai kreeg, schenkt maaltijden op straat maar ook in een restaurant als plek om elkaar te ontmoeten en verbondenheid met elkaar te voelen.

Meer info? www.santegidio.be/vzws/vereniging-voor-solidariteit-vzw/

Mobilant vzw 

De ambulante consultatiedienst Mobilant biedt professionele begeleiding die de autonomie en de levenskwaliteit van mensen met een mentale beperking of leerachterstand verbetert. Met dat doel worden verschillende hulpvormen voorgesteld, zoals een psychologische ondersteuning, een programma met supervisie en gezelschap bij het realiseren van een bepaald project of praktische assistentie om dagelijkse taken te volbrengen. Daarom zijn inclusie en onderlinge verbinding een basisvereiste. Mobilant is altijd op zoek naar partners om een breder netwerk op te bouwen dat leidt tot een inclusieve maatschappij. Zo zorgt bijvoorbeeld de bistro Buitengewoon in Kapellen voor de tewerkstelling van jongeren met een beperking, die onder supervisie alle taken voor hun rekening nemen. Een professionele ervaring die nuttig en inspirerend is, voor iedereen! 

Meer info? www.mobilant.be/

Zo blijft u altijd op de hoogte

Wilt u niets missen van onze beursanalyses, updates over de fiscale actualiteit en adviezen over juridische nieuwigheden? In onze kwartaalnieuwsbrief Delen Expertise brengen we al onze inzichten voor u samen in één handig overzicht, met video’s, artikels en interviews. Schrijf u in.