Juridisch Actualiteit

Delen Private Bank helpt u bij de aankoop van vastgoed

|
,

De vastgoedmarkt heeft de wind in de zeilen. De opeenvolgende lockdowns met de nieuwe ervaring van telewerk doen ons nadenken over het belang van een aangename leefomgeving. Zo blijken woningen met tuin of terras bijzonder gegeerd. Misschien heeft ook u wel concrete plannen voor de aankoop van een ander of bijkomend vastgoed?

Onroerend goed kopen en verkopen … het is allemaal niet zo eenvoudig meer. De steeds strengere regelgeving zorgt voor de nodige complexiteit. Zich laten bijstaan door specialisten in de materie is geen overbodige luxe. Vanzelfsprekend is Delen Private Bank niet de vastgoedspecialist die u nodig hebt, maar … toch kunnen wij u helpen! Via onze specifieke aanpak inzake geïntegreerde vermogensbegeleiding (Delen Family Services) denken we graag samen met u na over de meest voordelige en duurzame oplossingen om uw projecten te helpen realiseren. Meer bepaald bij de aankoop van vastgoed kan een krediet een geschikte oplossing zijn, op maat van uw vermogenssituatie. Onze kredietexpertise is in die zin een concreet onderdeel van onze aanpak en opdracht als vermogensbeheerder.

Hoe uw vastgoed financieren?

U hebt uw oog laten vallen op een appartement aan de Belgische kust, een huis in de Ardennen of een villa in de Provence? Vraag is hoe u dit gaat financieren. Samen met u bekijken we de oplossingen die het best zijn afgestemd op uw persoonlijke situatie. Daarbij houden we rekening met uw vermogen en uw vermogenssituatie dankzij Delen Family Services.

Een concreet voorbeeld: om uw droomhuis te financieren, hebt u verschillende mogelijkheden. U kunt de aankoop financieren door een deel van uw beleggingsportefeuille van de hand te doen. Maar is dat wel de meest aangewezen oplossing? En is dit het juiste moment om uit de markt te stappen? In het algemeen hebben de beurzen het de laatste jaren ondanks de coronacrisis erg goed gedaan.

Misschien is voor uw specifieke vermogenssituatie een overbruggingskrediet wel een zinvoller alternatief? U behoudt een deel van uw portefeuille en maakt gebruik van een kortlopende flexibele kredietlijn, met als onderpand (een deel van) uw portefeuille bij Delen Private Bank. De nog steeds bijzonder lage rentevoeten (ondanks de recente lichte stijging) impliceren ook een relatief lage kostprijs op korte termijn voor deze ‘krediet’-oplossing. Het voordeel: de combinatie van een goed belegde portefeuille op lange termijn enerzijds en een tijdelijke, relatief goedkope lening anderzijds moet volgens ons ook op lange termijn bijdragen tot de groei van uw totale vermogen.

Ten slotte kunt u voor kredieten die bedoeld zijn voor de aankoop, de renovatie of het behoud van een onroerend goed, afhankelijk van de kenmerken van uw dossier, in sommige gevallen een belastingvoordeel genieten in het kader van de federale interestaftrek1.

Wat zijn de concrete voordelen van een krediet bij Delen Private Bank?

Ons kredietaanbod past in het kader van onze globale en behoedzame aanpak van uw vermogen. Net als voor het beheer van uw portefeuille en de vermogensplanning luidt het devies van de bank inzake kredieten: “keep it simple”.

Onze aanpak:

  • is flexibel: de looptijd van de lening is aangepast aan uw situatie waarbij u ook, zonder kosten, uw lening vervroegd kan terugbetalen mocht u dat nuttig lijken.
  • is transparant: wat de kosten betreft.
  • biedt in sommige gevallen de mogelijkheid van de federale interestaftrek.
  • is efficiënt dankzij de digitale verwerking van informatie.
  • biedt een globaal overzicht van uw dossier.
  • is duidelijk, behoedzaam en aangepast aan uw algemene financiële situatie.

Gesplitste aankoop, een volwaardig onderdeel van een globale aanpak van uw vermogen

De aankoop van onroerend goed is een veelzijdig project met vaak heel wat vragen en bezorgdheden: het gaat niet alleen om financiering en – eventueel - gepaste kredietverlening, ook de hoogte van de erfbelasting die uw kinderen moeten betalen bij latere vererving is ongetwijfeld één van uw bezorgdheden. De techniek van ‘gesplitste aankoop’ is daarbij misschien ook voor uw dossier een relevante oplossing, die – net zoals de kredietverlening – kadert in de globale aanpak van uw vermogen. Dankzij de ‘gesplitste aankoop’ kunt u de successierechten op onroerend goed verlagen, door de aankoop op te splitsen tussen uw erfgenamen en uzelf. Deze techniek, waarvan de voorwaarden erg verschillen naargelang woonplaats, vergt een opsplitsing tussen het vruchtgebruik en de blote eigendom. Dit mechanisme moet gehanteerd worden volgens de regels van de kunst. Om uw erfgenamen alle kopzorgen te besparen, laat u zich het best bijstaan door specialisten. Uw estate planner legt u graag uit hoe deze techniek werkt.

Neem dus zeker contact op met uw relatiebeheerder om samen eenvoudige oplossingen te zoeken die passen in het concrete kader van uw project, uw financiële behoeften en het raamwerk van uw totale vermogen.

Let op, geld lenen kost ook geld!
Dit artikel is geen kredietvoorstel. Elk dossier wordt individueel behandeld en grondig geanalyseerd.

1 De fiscaliteit op dit gebied verandert constant. We raden u ten zeerste aan om na te gaan of uw dossier in aanmerking komt voor interestaftrek.

Zo blijft u altijd op de hoogte

Wilt u niets missen van onze beursanalyses, updates over de fiscale actualiteit en adviezen over juridische nieuwigheden? In onze kwartaalnieuwsbrief Delen Expertise brengen we al onze inzichten voor u samen in één handig overzicht, met video’s, artikels en interviews. Schrijf u in.