Actualiteit

Delen op volle kracht vooruit in 2023

|

Groep Delen zette in 2023 een voortreffelijke prestatie neer. De groep rapporteert een recordhoogte aan vermogen onder beheer (AuM) van 54,8 miljard euro, een stijging van 14%, onder impuls van een fraaie instroom van kapitalen en sterke beurzen.

De goede beursprestaties waren een meevaller, maar consistent succes overstijgt puur toeval. Michel Buysschaert, CEO van Delen Private Bank: “Volgens mij is het succes van de bank eerder een weerspiegeling van onze bedrijfsethiek, waar integriteit, verantwoordelijkheid en een proactieve houding tegenover uitdagingen centraal staan. Een gelukkig toeval is mooi meegenomen, maar het is geen verklaring voor onze consistent bovengemiddelde prestaties.”

Netto instroom van kapitalen, het merendeel discretionair beheerd

Zowel in België als in Nederland, Luxemburg en Zwitserland noteerde de groep een netto instroom van kapitalen. Dat komt neer op een gemiddelde nettokapitaalinstroom de afgelopen drie jaar van 2 miljard euro per jaar. In het VK ondervond de hele markt, ook JM Finn, hinder van de gestegen kosten voor levensonderhoud en de hogere rentes.

In alle landen blijft discretionair vermogensbeheer – het beheer in naam en voor rekening van onze klant – veruit de belangrijkste vorm van vermogensbeheer: liefst 90% van de toevertrouwde vermogens worden rechtstreeks discretionair of via de eigen patrimoniale beveks beheerd.

Bank Van Breda, die samen met Delen de bankenpoot uitmaakt in de groep Ackermans & van Haaren, droeg ook dit jaar wezenlijk bij tot het resultaat en vertegenwoordigde ongeveer 31% van het totaal beheerd vermogen.

Drie sleutelfactoren tot succes

Wat maakt Groep Delen zo succesvol? Delens sterkste troeven die leiden tot consistent goede prestaties zijn samen te vatten in drie elementen: kwaliteitsvolle contacten met haar klanten, een feilloze operationele werking en de geïntegreerde aanpak van zowel beheer als planning van het vermogensbeheer.

 • Dicht bij de klant
  In 2023 opende Delen onder grote belangstelling haar nieuwe kantoor in Charleroi, en renoveerde ze haar kantoren in Waterloo en de Kempen. Michel Buysschaert: “De kracht van onze commerciële teams in België, Nederland, Luxemburg, Zwitserland en het VK ligt, behalve in hun brede expertise, in hun nieuwsgierigheid, en in hun passie om naar de klant te luisteren.”
 • Operationele efficiëntie
  Achter elk commercieel succesverhaal staan verschillende teams, van secretariaat tot het IT-team, die de beloftes aan de klant daadwerkelijk waarmaken door hun operationele excellentie. “Neem ons kredietproces”, legt Michel Buysschaert uit. “Bij ons krijgen klanten vaak binnen 72 uur toegang tot hun krediet. Hoe dat kan? Een efficiënt proces, een fantastische samenwerking tussen de teams en een feilloze digitale ondersteuning.” De cost-income ratio, een algemene maatstaf voor efficiëntie, bedraagt 42% voor Delen Private Bank, behoorlijk hoger dan het sectorgemiddelde van 60%.
 • Beheer en planning in één
  De ‘holistische’ benadering van vermogensbeheer – de combinatie van vermogen beleggen en vermogen voorbereiden voor de toekomst – is de derde pijler van Delens succes. Klanten vinden bij hun relatiebeheerder niet alleen gehoor als ze vragen hebben rond beleggingen, maar ook over meer delicate, persoonlijke of complexere thema’s als vermogensoverdracht, verkoop van hun onderneming, of hun plannen en dromen. Wij begeleiden klanten en hun families in hun zoektocht naar vermogensgroei, - bescherming en – overdracht naar de volgende generatie.

Deze drie succesfactoren resulteren in tevreden klanten, zoals ook blijkt uit de tevredenheidsenquête afgenomen in België, Nederland, Luxemburg en het VK. Ruim 90% van de klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening van de bank. “Dat maakt elke klant tot ambassadeur van de bank”, beseft een opgetogen CEO: “Mijn dank gaat uit naar alle medewerkers voor hun inzet en naar onze klanten voor hun loyaliteit en vertrouwen, de kern van Delens succesverhaal”, aldus de CEO. 

Corporate - JV en NFR BE-NL

Delens duurzame realisaties

In 2023 werd de noodzaak van inspanningen op het gebied van Ecologie, Sociale verantwoordelijkheid en Goed bestuur (ESG) andermaal onderstreept. Nieuws over bosbranden, overstromingen en geopolitieke conflicten benadrukten de urgentie van actie. De impact van deze ESG-kwesties en de erkenning van de rol die de bank als organisatie en als investeerder moet spelen, is duidelijk. ESG blijft voor Delen Private Bank dan ook een strategische prioriteit.

Verantwoord investeren is de meest impactvolle pijler binnen het ESG-beleid van de bank. De bank zette in 2023 verdere stappen in de richting naar verantwoord bankieren:

 • In totaal werd een vermogen van 38 miljard euro beheerd volgens het verantwoord investeringsbeleid. Het gaat over alle huisfondsen die door fondsenbeheerder Cadelam beheerd worden.
 • Engagement wordt binnen het verantwoord investeringsbeleid almaar belangrijker. Via dialoog sturen we bedrijven mee richting duurzaamheid. Er werden concrete afspraken gemaakt met ruim 345 bedrijven, goed voor 70% van de bedrijven waarin Cadelam investeert. Maar liefst 1.831 engagementprocedures werden opgestart. Via stemrechten op de algemene vergadering kunnen we onze stem ook daadwerkelijk laten horen. We worden bijgestaan door de experten van EOS, een gereputeerde speler in duurzaamheid en engagement.

Meer ESG-verwezenlijkingen van Delen als investeerder leest u hier.

Het ESG-beleid van Delen spitst zich niet alleen toe op haar investeringsbeleid, maar ook op haar eigen organisatie. Zo zetten we onze inspanning voort om onze ecologische voetafdruk verder te verminderen, onder andere via de elektrificatie van het wagenpark. En zo gingen we nieuwe partnerschappen aan met culturele, sociale en sportieve organisaties die een belangrijke emancipatorische en inclusieve rol spelen binnen hun gemeenschap.

Meer over Delen als duurzame organisatie leest u hier.

Blik op 2024

De zoektocht naar groeimogelijkheden blijft een strategische prioriteit voor Delen Private Bank, en wat dat betreft schoot de bank scherp uit de startblokken. In het eerste kwartaal van 2024 kondigde de bank immers een asset deal aan met Puur Beleggen in Noordwijk (regio Den Haag, Nederland), en een overname van Box Consultants in Eindhoven. Deze laatste transactie wordt naar verwachting later dit jaar afgerond, na de gebruikelijke goedkeuring van financiële toezichthouders.

Michel Buysschaert is enthousiast: “Door deze overnames wordt het vermogen onder beheer in Nederland in één klap verdubbeld. Met Box Consultants realiseert de bank haar vijfde Nederlandse overname op acht jaar tijd. Nederland wordt zo onze tweede thuismarkt.”

In België staat de opening van een nieuw kantoorgebouw in Knokke gepland voor 2024. Naast overnames blijft de groep ook focussen op haar interne groeimogelijkheden. Persoonlijk contact, digitale efficiëntie en operationele excellentie zullen daarbij als troeven worden ingezet.

Duikt u graag diep in de cijfers?

Download hier ons jaarverslag Over Delen en het duurzaamheidsrapport van 2023.

Zo blijft u altijd op de hoogte

Wilt u niets missen van onze beursanalyses, updates over de fiscale actualiteit en adviezen over juridische nieuwigheden? In onze kwartaalnieuwsbrief Delen Expertise brengen we al onze inzichten voor u samen in één handig overzicht, met video’s, artikels en interviews. Schrijf u in.