Wijzig uw land- en taalvoorkeur

België - (Nederlands)
België - (Nederlands) België - (Frans) Luxemburg - (Frans) Luxemburg - (Nederlands) Luxemburg - (Engels)
Bevestig

Editoriaal

Tussen veerkracht en kwetsbaarheid

Sta me toe dit voorwoord voor één keer te beginnen met een niet-financieel topic. Thomas Pieters en Thomas Detry schonken ons eind 2018 een prachtig eindejaarsgeschenk met hun eclatante overwinning op de World Cup Golf. We konden hen strikken voor een interview over golf, onze samenwerking en natuurlijk over het tornooi zelf. We zijn ontzettend trots op hen!

Back to business. De beurzen hebben dit jaar energiek ingezet. Daarmee maakten ze het verlies van vorig jaar grotendeels goed. Zal hun veerkracht ook voldoende groot zijn om weerwerk te bieden aan de broze economie en het politieke tumult? In het artikel Macro update gaan we uitvoerig in op de geopolitieke situatie, de wereldwijde economische vertraging en het optreden van de centrale banken.

Dat die centrale banken wel wat in de pap te brokken hebben als het gaat om economische groei, leest u in het Cadelam-artikel. Hun ingrepen hebben een niet te onderschatten invloed op de markten, en dus ook op de portefeuilles. De beheerders van Cadelam selecteren hun beleggingen zorgvuldig, rekening houdend met het huidige monetaire beleid en vanuit een langetermijnvisie.

De Delen Hack Days waren aan hun tweede editie toe. Met dit initiatief wil de bank jong IT-talent aantrekken. In februari dachten een twintigtal informatici twee dagen lang na over vernieuwende oplossingen om onze dienstverlening veiliger, efficiënter of aangenamer te maken.

Ook op fiscaal vlak staat de wereld niet stil: de regels worden almaar strenger. Internationaal wordt er intens samengewerkt om meer transparantie in de vermogens van particulieren en vennootschappen te krijgen met het oog op een rechtvaardige fiscaliteit.

Elk jaar zet Delen Private Bank zich in voor het goede doel. Ons artikel gaat over vijf partnerships die we steunen: financiële hulp aan kinderen in India, een communicatieplatform voor palliatieve thuiszorg, integratie van mensen met een handicap in de sport, preventie en zorg rond diabetesvoeten en ten slotte studiebegeleiding voor zieke kinderen.

Dit is meteen mijn allerlaatste voorwoord van het Beleggingsbulletin. In april neemt René Havaux de fakkel over als CEO van Delen Private Bank. Ik wil u, beste lezer, van harte bedanken voor de steun en het vertrouwen dat ik al die jaren heb mogen ervaren. Maar dit is geen afscheid. Ik blijf actief in het directiecomité. In dit bulletin geven René en ik een woordje uitleg over deze beslissing. Ik wens in ieder geval René alle succes toe in zijn nieuwe rol.

Ik wens u veel leesplezier!

 


Paul De Winter

Voorzitter van het directiecomité
 
 
België - (Nederlands)
België - (Nederlands) België - (Frans) Luxemburg - (Frans) Luxemburg - (Nederlands) Luxemburg - (Engels)