Video

Beleggen in 2022: Voorwaarts, met kans op wat tegenwind

|

Wat heeft dit nieuwe jaar in petto voor u als belegger? We schotelen u vier vragen voor:

  1. Knaagt het coronavirus aan de economische groei?
  2. Is de inflatie van de seventies terug?
  3. Bepaalt Xi Jinping de agenda?
  4. Zijn de beurzen duur?

Voor al deze vragen past een genuanceerd antwoord.

Knaagt het coronavirus aan de economische groei?

Het is binnenkort twee jaar geleden dat het vreselijke coronavirus zijn intrede deed, en het blijft ons plagen. Nieuwe varianten jagen beleggers vaak tijdelijk schrik aan. Zij vragen zich natuurlijk af wat de impact is van die varianten op de economische groei. En inderdaad, die groei kan daardoor wat vertragen. De onzekerheid kan consumenten aan het twijfelen brengen om te consumeren, en bedrijven om te investeren. En in het ergste geval moet de economie hier en daar terug (deels) op slot.

Maar er is toch een groot verschil met de eerste coronamaanden. We zijn nu allemaal beter voorbereid bij nieuwe opflakkeringen en we passen ons veel sneller aan. Mondmaskers, handgels, thuiswerken en boosterprikken maken dat alles wel blijft lopen, zij het dan ietsjes trager dan eerst gedacht.

Het IMF heeft de groeiverwachtingen voor 2022 een beetje verlaagd. Wereldwijd schatten ze die groei op 4,9%. Laten we eerlijk zijn, dat is helemaal niet slecht.

Ons oordeel
Knaagt het coronavirus aan de economische groei? Het virus blijft een heel lastige spelbreker, maar we leren ermee leven.

Is de inflatie van de seventies terug?

De inflatie is hét gespreksonderwerp, omdat iedereen ermee te maken krijgt. Wat speelt er nu juist?

Wel, enerzijds zijn de energieprijzen sterk gestegen – en energieprijzen zijn een belangrijke component van inflatie.

Maar er zijn ook problemen in de bevoorradingsketen. Na de vorige coronagolf nam de consumptie opnieuw sterk toe, maar het aanbod kon niet volgen. De levertermijnen werden almaar langer, en de prijzen schoten de hoogte in.

De vraag is of die factoren gaan aanblijven. De energieprijzen zouden volgens ons niet opnieuw zo hard mogen stijgen als het voorbije halfjaar. Want het aanbod olie en gas is licht aan het stijgen, en wanneer het lente wordt zal de vraag stillaan afnemen. Ook de logistieke problemen zouden langzaamaan opgelost moeten raken.

De centrale banken zijn ondertussen in staat van paraatheid gebracht. De Amerikaanse Federal Reserve gaat haar obligatieaankopen versneld afbouwen, en plant de rente drie keer te verhogen in 2022. Dat is sneller en forser dan wat ze een paar maanden geleden nog hadden aangekondigd. De inflatie is niet zo tijdelijk als ze eerst hadden gehoopt. De ECB doet het wat kalmer aan, want de huidige inflatiecijfers in Europa zijn minder uitgesproken dan in de VS. De ECB vermindert haar obligatieaankopen stapsgewijs tot de helft. Een renteverhoging in 2022 is voorlopig niet aan de orde.

Ons oordeel
Is de inflatie van de seventies terug? We denken van niet. We moeten de inflatie zeker goed in het oog houden, maar we denken niet dat we die hoge inflatieniveaus van destijds opnieuw zullen halen. En vergeet niet: wie in aandelen belegt, al is het maar gedeeltelijk, beschermt zichzelf tegen koopkrachtverlies door deel te nemen aan de wereldwijde economische groei.

Bepaalt Xi Jinping de agenda in China en daarbuiten?

Beleggers die fors belegd zijn in Chinese aandelen zullen 2021 snel willen vergeten. Twee verhalen domineerden de beurzen: de maatregelen van de Chinese overheid en de vastgoedsector.

Xi Jinping is vastbesloten om de welvaart beter en rechtvaardiger te verdelen over alle Chinezen. Zijn maatregelen grijpen in op allerlei sectoren, gaande van onderwijs en technologie tot alcohol, videospelletjes en amusement. Bij sommige bedrijven komen de maatregelen hard aan. Bovendien houden beleggers niet van onvoorspelbaarheid en spelregels die voortdurend veranderen. Nogal wat buitenlandse investeerders kozen eieren voor hun geld. En dus tuimelden de Chinese aandelen naar beneden.

Mogen we in 2022 nog meer beperkingen verwachten? Er is sprake van belastingen op luxegoederen. En dat zou niet enkel Chinese bedrijven treffen, maar ook Europese spelers als LVMH en L’Oreal, voor wie China een belangrijke afzetmarkt is.

En toch mogen we die ingrepen van Peking niet zomaar afwimpelen als pesterij voor het bedrijfsleven. Er zijn wel degelijk excessen in de Chinese samenleving en in het bedrijfsleven. En als langetermijninvesteerder zijn we overtuigd voorstander van hervormingen die de economie op lange termijn gezonder maken.

Het tweede hoofdpunt van het Chinese nieuws kwam uit de vastgoedsector: Evergrande, een van de grootste spelers, staat aan de rand van het faillissement. Een faillissement zou grote gevolgen hebben, want vastgoed is goed voor zo’n 30% van de economie. En het kan ook rimpelingen bij kleinere vastgoedspelers en andere sectoren teweegbrengen, zoals bouwbedrijven, verzekeringen & banken. Daarom greep de overheid in met verschillende maatregelen om Evergrande zuurstof te geven. De toekomst van het bedrijf blijft tot op vandaag hoogst onzeker.

Ons oordeel
Bepaalt Xi Jinping de agenda? Hij is zeker een man met een plan. En zolang hij zijn macht gebruikt om het land te hervormen en op te bouwen op een gezonde manier, hoeft dat geen slecht nieuws te zijn. Maar de onvoorspelbaarheid, en het drastische karakter van sommige maatregelen, maken voorlopig de regio risicovoller voor investeerders.

Zijn de beurzen duur?

We krijgen meer dan eens te horen: “de beurzen doen het goed, maar bomen groeien toch ook niet tot in de hemel?”

Die vraag is natuurlijk begrijpelijk. De beurzen hebben het fantastisch gedaan. En onze portefeuilles deden het ook zeer goed: voor klanten die gedurende het volledige jaar 2021 min. 25% belegd waren in aandelen, schommelden de rendementen tussen 3 en 23%. Laten we kijken naar de motoren achter de mooie beursrit van 2021:

  1. De centrale banken en overheden ondersteunden de economie doorheen de covidcrisis
  2. De bedrijfswinsten stegen sterker dan verwacht
  3. Bedrijven verwenden aandeelhouders met dividendverhogingen en de inkoop van eigen aandelen.

Globaal genomen bevinden de waarderingen van de aandelen zich vandaag op correcte niveaus. Akkoord, de beurzen zijn flink gestegen. Maar de winsten van de bedrijven stegen nog sterker door. In termen van koerswinstverhouding zijn de beurzen bijgevolg niet duurder geworden. Het klopt wel dat die beurswaarderingen hoger liggen dan het gemiddelde van de voorbije 20 jaar. Maar dat valt te verklaren. Er is de extreem lage rentestand. Aandelen zijn momenteel nog steeds de enige zinvolle belegging als u op zoek bent naar rendement. Een tweede factor is de veranderde samenstelling van de beursindexen. De technologiesector weegt nu veel zwaarder door – tot 40% in de VS. Door de gunstige winstvooruitzichten heeft die sector nu eenmaal een hoger prijskaartje – en daardoor ligt de gemiddelde koers-winstverhouding vandaag ook wat hoger.

Ons oordeel
Zijn de beurzen duur? De beursstijging in 2021 was wel degelijk onderbouwd. Wil dat zeggen dat de opportuniteiten voor het grijpen liggen in 2022? Nee, want er zijn wel wat onzekerheden. De rente kan sneller en harder stijgen dan verwacht. Een nieuwe coronavariant kan de bedrijfswinsten aanvreten. Ook de geopolitieke ontwikkelingen blijven moeilijk te voorspellen. En ten slotte: hoe gaan de bedrijfswinsten evolueren? Wel, de bedrijfswinsten stegen in 2021 uitzonderlijk sterk. In 2022 zal het minder hard gaan, maar de schattingen liggen nog steeds rond de 7 à 8% - en dat is zeker niet slecht. Daarom is ons basisscenario voorzichtig optimistisch.

Zo blijft u altijd op de hoogte

Wilt u niets missen van onze beursanalyses, updates over de fiscale actualiteit en adviezen over juridische nieuwigheden? In onze kwartaalnieuwsbrief Delen Expertise brengen we al onze inzichten voor u samen in één handig overzicht, met video’s, artikels en interviews. Schrijf u in.