Onze tarieven in vraag en antwoord

U vindt de geldende tarieven voor de verschillende dienstverleningen van Delen Private Bank terug in onze tarievenlijst, opgesteld in vraag en antwoord.

Deze tarievenlijst is een wettelijke verplichting. Hierin worden al de kosten weergegeven voor een dienstverlening waarvan de kost rechtstreeks van uw rekening wordt afgehouden. Dit kunnen kosten zijn voor beleggingsdiensten, voor rekeningen en betalingen, voor kredieten of voor belastingen. Dit document bevat een overzicht van alle kosten in het algemeen.

We onderscheiden twee soorten kosten:

  • Kosten voor beleggingsdiensten zijn kosten verbonden aan een beleggingsdienst uitgevoerd door Delen Private Bank. Deze kosten worden rechtstreeks verrekend op uw rekening.
  • Productkosten zijn de kosten die binnen een financieel instrument aangerekend worden. Ze worden op dagbasis verwerkt in de koers en het rendement van het beleggingsinstrument.

Bent u 100% belegd via de Delen Private Bank Strategie (d.w.z. 100% in onze huisfondsen), dan betaalt u alleen productkosten. In dat geval zijn de kosten voor beleggingsdiensten dus niet relevant voor uw portefeuille. 95% van onze klanten kiest voor een overeenkomst in discretionair beheer en volgt de Delen Private Bank Strategie die investeert in onze huisfondsen. Voor deze klanten zijn er dus voornamelijk productkosten van toepassing. Heeft u naast onze Delen Private Bank Strategie nog andere beleggingen in portefeuille, dan zijn daar wel kosten voor beleggingsdiensten van toepassing.

De tarieven zijn van kracht vanaf 1 juli 2021.

Disclaimer
Deze tarievenlijst is geen aanbod en houdt geenszins de verplichting in voor de bank om verrichtingen uit te voeren. Deze lijst is indicatief. Afwijkingen maken steeds het voorwerp van bijzondere overeenkomsten en worden gerechtvaardigd hetzij door de belangrijkheid van de verrichtingen hetzij door het bestaan van een uitzonderlijke situatie.