Marktinformatie

De situatie op de markten: duiding, analyse, impact op de portefeuille

De wereld is op korte tijd veranderd. We leven vandaag in een wereld met torenhoge inflatiecijfers, renteverhogingen, een dichtgedraaide geldkraan, verstoorde bevoorradingsketens en een oorlog. De beurzen moeten het verse nieuws dag na dag zien te verteren. Dat zorgt voor zenuwachtigheid en volatiliteit. De uitdaging van de langetermijnbelegger bestaat erin voorbij die tijdelijke onzekerheden te kijken.

Meteen naar:

Inflatie en hogere rentes steken stokken in de wielen van de economische groei

De inflatiecijfers blijven torenhoog. Naast de sterke post-covidvraag en de toeleveringsproblemen langs de aanbodzijde, doet de oorlog in Oekraïne er een dikke schep bovenop. Het hoogtepunt van de inflatie schuift wellicht een stuk verder op, richting tweede jaarhelft. De kans is groot dat in 2022 de Europese inflatie fors boven de 2%-grens uitkomt (dat is de ECB-doelstelling).

De centrale banken moeten met hun monetaire beleid de inflatie dringend en krachtig intomen, liefst zonder de economische groei al te zwaar te hypothekeren. De Fed neemt het voortouw. Zij verhoogde midden maart voor het eerst de basisrente met 25 basispunten. Begin mei krikte ze haar rente met 50 basispunten op tot een niveau tussen 0,75% en 1%. Zulk een sterke beweging was 22 jaar geleden. De Fed kondigde ook aan haar (enorme) balans te verkleinen, door niet alle obligaties op vervaldatum te herinvesteren. De ECB zal haar obligatieaankopen versneld verminderen, en stopzetten in het derde kwartaal. Meer en meer stemmen gaan op om de rente al in juni te verhogen.

De motoren van de economische groei sputteren: hoge energieprijzen en bevoorradingsproblemen drukken op de consumptie, stijgende rentes temperen investeringen, de oorlog in Oekraïne weegt op het sentiment van gezinnen en bedrijven. In de VS zagen we een negatieve groei kwartaal op kwartaal, voor Europa bleef die vooralsnog positief. China worstelt nog steeds met het virus, ook daar zal de groei vertragen.

Aandelen en obligaties gaan solidair onderuit

De aandelenbeurzen tonen zich bijzonder volatiel. Vooral de(Amerikaanse) technologieaandelen ( Nasdaq -19% sinds begin dit jaar in euro ) en de Europese beurzen (- 14% koers en -12% return) lijden onder de rente- en groeivrees. De beurzen in China gaan evengoed kopje onder: de MSCI China index dook 19% naar beneden. Daar neemt de vrees rond een slabakkende economische groei toe, omdat grote steden als Shanghai en Peking geteisterd worden door coviduitbraken, waardoor ze in meer of mindere mate in lockdown gaan.

Ook de obligatiemarkten krijgen het hard te verduren. De snellere of forsere renteverhogingen door de centrale banken, als reactie op de stijgende inflatiecijfers, zijn daar niet vreemd aan. Zowel bedrijfs- als overheidsobligaties moeten het ontgelden, in beide segmenten stijgen de rentes.

De vooruitzichten voor 2022 en 2023

Momenteel wordt het beurssentiment gedomineerd door onzekerheid. De negatieve effecten van het Oekraïneconflict en de precaire situatie in China zetten de beurzen onder hoogspanning. Het vraagt een dosis discipline als langetermijnbelegger om voorbij die tijdelijke onzekerheid en stressfactoren te kijken. Wat zijn de verwachtingen voor 2022-2023?

 • Inflatie: blijft in 2022 hoog. De piek wordt verwacht in de tweede jaarhelft. In 2023 zou het gemiddelde prijsniveau moeten normaliseren, naar 2 à 3%.
 • Rentebeleid: volgt uiteraard de inflatie. De huidige strengere houding is erop gericht snel en krachtdadig een stop te zetten op de hoge inflatiecijfers. De markt houdt er rekening mee dat de Fed haar renteverhogingen in de loop van 2023 zal stopzetten.
 • Economische groei: de groeiverwachtingen voor 2022 werden neerwaarts bijgesteld als gevolg van de uitzonderlijke inflatie, de oorlog en de bevoorradingsproblemen in China. Dé vraag is of de klap tot een recessie zal leiden. Jaar op jaar zijn de groeicijfers in de belangrijkste economieën nog positief (2,7% wereldwijd), maar het valt niet uit te sluiten dat er lokaal een recessie komt (twee kwartalen negatieve groei). Kijken we naar 2023, dan zouden de motoren van de economische groei opnieuw moeten aanslaan: een wereldwijde groei van 3,7% zit in de kaarten.
 • Bedrijfsresultaten: waren voor het eerste kwartaal van 2022 over het algemeen beter dan verwacht, zelfs na het spectaculair sterke 2021. Ook de winstverwachtingen voor heel 2022 zien er voor de meeste bedrijven goed uit.   

Samengevat zal 2022 in vele opzichten (opnieuw) een uitzonderlijk jaar zijn, en zou de situatie op het vlak van inflatie en groei zich in 2023 moeten normaliseren.

Beheer van uw portefeuille: volatiliteit creëert weldoordachte koopkansen

De markt heeft al heel wat onzekerheden ingeprijsd, maar blijft bijzonder volatiel. Onze fondsbeheerder Cadelam houdt vast aan haar langetermijnvisie, en laat zich niet uit haar lood slaan door kortstondige crisissen. Wat betekent dat concreet? 

Voor de aandelen 

 • De blootstelling aan de regio Rusland-Oekraïne is verwaarloosbaar. 
 • De directe blootstelling aan China werd in de zomer van vorig jaar sterk afgebouwd, van grosso modo 8% naar amper 4%. 
 • Cadelam maakt gebruik van de huidige hoge volatiliteit om wat kwaliteitsvolle aandelen aan minder hoge koersen op te pikken. Zo zijn sommige groeiwaarden sterk gecorrigeerd sinds oktober 2021 en bieden ze nu aankoopgelegenheden voor bedrijven die beantwoorden aan Cadelams convicties over langetermijnthema's. De aankopen zijn heel gediversifieerd. 
 • Aandelen zijn de beste manier om u op lange termijn te beschermen tegen inflatie. Daarom blijft Cadelam overwogen in aandelen. 
 • De optimale spreiding van de portefeuilles (meer dan 200 bedrijven over de diverse sectoren en regio's heen) creëert een grotere weerbaarheid. 

Voor de obligaties 

 • De rentegevoeligheid van de obligaties blijft relatief laag (4,3 jaarduration) 
 • De stijgende rentevoeten zetten de obligatiekoersen onder druk. Cadelam kiest voor zeer liquide obligaties met een goede kredietwaardigheid.
 • Er is uiteraard ook een positieve kant aan de hogere rentes op obligaties: de nieuwe obligaties in de portefeuilles genieten nu hogere coupons, en dat komt het rendement van de portefeuille ten goede, ook voor de defensievere belegger.  

Neem contact met uw relatiebeheerder op

Als u op de beurs belegt, weet u dat koersschommelingen, opwaarts en neerwaarts, inherent verbonden zijn met aandelen. De prijzen van de aandelen reageren immers op nieuwe informatie, en als er veel onzekerheid heerst, kan die reactie hevig zijn.  

Inflatie, renteverhogingen en het conflict in Oekraïne weegt de laatste weken op de rendementen Toch mogen we het langetermijnperspectief niet uit het oog verliezen. De geschiedenis leert dat bruuske paniekacties op crisissen doorgaans niet lonen. Wie uit de beurs stapte in maart 2020 of in het vierde kwartaal van 2018, heeft een fantastische beursrit gemist. De kalmte bewaren en het perspectief op de lange termijn behouden is op termijn de beste strategie.

Anderzijds is het belangrijk dat als u zich ongerust of onzeker voelt over de huidige beurssituatie, dit een goede gelegenheid is om uw relatiebeheerder even te spreken. Neem dus gerust contact op. Neem dus gerust contact op.