Officiële communicatie vanuit Delen Private Bank gebeurt steeds via de domeinnaam delen.bank. Dit label is voorbehouden aan financiële instellingen en duidt op een hoog beveiligingsniveau. Alternatieve domeinnamen wijzen doorgaans op een poging tot phishing (online oplichting).

Inhouding, aangifte en betaling

Wie betaalt de taks?

Voor de Belgische effectenrekeningen voeren de Belgische banken de inhouding, aangifte en betaling van de taks uit. De ingehouden taks wordt anoniem doorgestort naar de Belgische fiscus. U ontvangt van de bank een brief die u hierover informeert. Wat deze effectenrekeningen betreft hoeft u bijgevolg geen verdere actie te ondernemen voor de aangifte en betaling.

Opgelet: voor bepaalde rekeningen (bijvoorbeeld rekeningen aangehouden door verzekeringsinstellingen of rekeningen waarvan de bank niet weet dat deze door juridische constructies worden aangehouden) zal de bank de taks niet automatisch inhouden. Wanneer de bank de taks niet heeft ingehouden dan dient u als titularis van de effectenrekening de nodige formaliteiten in orde te maken en de taks zelf te voldoen.

Voor effectenrekeningen aangehouden bij buitenlandse banken kan de buitenlandse bank de taks inhouden, aangeven en betalen. U dient hiervan wel een bewijs te kunnen voorleggen aan de Belgische administratie. Informeer u dus best bij de buitenlandse financiële instelling in kwestie.

Indien de buitenlandse bank de taks niet inhoudt, moeten de formaliteiten alsook de betaling van de taks uitgevoerd worden door de titularis(sen) van de effectenrekening. Als een effectenrekening aangehouden wordt door meerdere titularissen, kan elke titularis een aangifte indienen. Elke titularis wordt geacht solidair gehouden te zijn met betrekking tot de betaling van de taks, boetes en intresten.

Als de bank de taks inhoudt, van welke rekening wordt de taks dan afgehouden?

De bank houdt de taks altijd af van de rekening waarvan de gemiddelde waarde hoger is dan 1 000 000 euro.

Wat indien er onvoldoende cash is op de rekening bij Delen Private Bank om de taks in te houden?

Bedraagt de waarde van de effectenrekening meer dan 1 000 000 euro, maar is er onvoldoende cash aanwezig op uw rekening dan wordt de rekening in beginsel debet gezet en zal dit bedrag moeten worden aangezuiverd.