Officiële communicatie vanuit Delen Private Bank gebeurt steeds via de domeinnaam delen.bank. Dit label is voorbehouden aan financiële instellingen en duidt op een hoog beveiligingsniveau. Alternatieve domeinnamen wijzen doorgaans op een poging tot phishing (online oplichting).

Klacht

Alle medewerkers van Delen Private Bank stellen alles in het werk om u een uitstekende service aan te bieden. Hebt u toch een klacht, laat het ons dan meteen weten. De bevoegde personen zullen uw klacht met de grootste zorg behandelen. 

Hoe dient u een klacht in?

In de eerste plaats kan u steeds terecht bij uw relatiebeheerder om uw klacht voor te leggen. Indien u dit wenst, kan u uw klacht doorgeven aan onze Compliance Officer. U voegt hierbij desgevallend de nodige documenten toe om uw klacht te kunnen onderzoeken.

U kan onze Compliance officer aanschrijven op de volgende manieren:

Via post:
Delen Private Bank
T.a.v. Compliance Officer
Jan Van Rijswijcklaan 184
2020 Antwerpen

Via e-mail:
compliance@delen.be

Hoe wordt uw klacht behandeld?

Elke klacht die u aan onze Compliance Officer meedeelt, zal binnen de kortst mogelijke termijn behandeld en beantwoord worden. Indien dit niet binnen de 5 dagen na ontvangst kan gebeuren, ontvangt u van ons alvast een ontvangstbevestiging. Als uw klacht voldoende toegelicht en gedocumenteerd is, mag u rekenen op een antwoord van ons binnen de dertig dagen.

Bent u niet tevreden met het antwoord dat u kreeg, of gaat u niet akkoord met het standpunt dat hierin werd genomen, kan u contact opnemen met Ombudsfin, de Ombudsman in financiële geschillen, op onderstaand adres:

Via post:
Ombudsfin
North Gate II
Koning Albert II-laan 8, bus 2
1000 Brussel

E-mail:
ombudsman@ombudsfin.be

Tel.:
+32 2 545 77 70

Website:
www.ombudsfin.be

(Opgelet dit is enkel mogelijk nadat u u uw klacht eerst bij uw bank heeft ingediend.)