Klacht

Alle medewerkers van Delen Private Bank stellen alles in het werk om u een uitstekende service aan te bieden. Hebt u toch een klacht, laat het ons dan meteen weten. De bevoegde personen zullen uw klacht met de grootste zorg behandelen. 

Hoe dient u een klacht in?

In de eerste plaats kan u steeds terecht bij uw relatiebeheerder om uw klacht voor te leggen. Indien u dit wenst, kan u uw klacht doorgeven aan onze Compliance Officer. U voegt hierbij desgevallend de nodige documenten toe om uw klacht te kunnen onderzoeken.

U kan onze Compliance officer aanschrijven op de volgende manieren:

Via post:
Delen Private Bank
T.a.v. Compliance Officer
Jan Van Rijswijcklaan 184
2020 Antwerpen

Via e-mail:
compliance@delen.be

Hoe wordt uw klacht behandeld?

Elke klacht die u aan onze Compliance Officer meedeelt, zal binnen de kortst mogelijke termijn behandeld en beantwoord worden. Indien dit niet binnen de 5 dagen na ontvangst kan gebeuren, ontvangt u van ons alvast een ontvangstbevestiging. Als uw klacht voldoende toegelicht en gedocumenteerd is, mag u rekenen op een antwoord van ons binnen de dertig dagen.

Bent u niet tevreden met het antwoord dat u kreeg, of gaat u niet akkoord met het standpunt dat hierin werd genomen, kan u contact opnemen met Ombudsfin, de Ombudsman in financiële geschillen, op onderstaand adres:

Via post:
Ombudsfin
North Gate II
Koning Albert II-laan 8, bus 2
1000 Brussel

E-mail:
ombudsman@ombudsfin.be

Tel.:
+32 2 545 77 70

Website:
www.ombudsfin.be

(Opgelet dit is enkel mogelijk nadat u u uw klacht eerst bij uw bank heeft ingediend.)