Digitaal

Zelf aan de slag met het digitale archief

|

Voor een helder overzicht van uw totaalvermogen

U heeft ervoor gekozen om uw vermogen door ons te laten beleggen. Behoedzaam en verantwoord vermogensbeheer is bij ons echter meer dan dat. Het betekent dat we graag samen met u een helder vermogensoverzicht creëren en vooruitkijken. Wat kunt u op dit vlak zelf doen en welke rol speelt het digitale archief?

 

Het digitale archief in de Delen app is het vertrekpunt

Het digitale archief in onze app is het verzamelpunt waar u alle relevante documenten van uw vermogen kunt samenbrengen. We kunnen u helpen met het identificeren van al die belangrijke documenten - zoals (notariële) akten, contracten, volmachten, polissen en testamenten - via een handige checklist. Deze bevat een overzicht van alle documenten die relevant kunnen zijn. We kijken op dat moment ook naar de gezinssituatie, de stamboom, vennootschappen, vastgoed, contracten, verzekeringen etc.

KEY-VISUAL_app-NL_header-1Het belang van een veilige digitale bewaarplaats zoals de onze groeit

Het belang van een centrale, veilige digitale bewaarplaats wordt alleen maar groter. Tegenwoordig krijgen we namelijk steeds meer informatie en meer documentatie, maar we krijgen lang niet alles meer op papier. Zeker een goede zaak voor het milieu, maar het overzicht bewaren wordt er niet makkelijker op. Ons archief biedt uitkomst, helemaal omdat de Delen online omgeving uiterst veilig en vertrouwelijk is.

Een volledig archief dient meerdere doelen

Een volledig archief maakt dat u inzicht krijgt in uw totale vermogenspositie en dat geeft gemoedsrust. Bovendien helpt het onze financial & estate planners om u correct te ondersteunen. Het is cruciaal om aan vermogensplanning te doen en correct advies te geven.

Een ander belangrijk element is het documenteren van de herkomst van het vermogen. Verscheidene partijen - de fiscus, de notaris of de bank - vragen steeds vaker om de herkomst van het vermogen aan te tonen. En we zien dat dit soms nog een uitdaging is. Een totaaloverzicht van alle vermogenscomponenten en hoe het vermogen tot stand kwam, kan dan een enorme hulp zijn.

Door alles centraal te bewaren wordt er tevens een overzicht voor de volgende generatie gecreëerd, waarbij alle documenten eenvoudig terug te vinden zijn op één plek.

Met het digitale archief in onze app kunt u uw financiële administratie ordenen

U kunt via de Delen app heel makkelijk en snel documenten uploaden. Dit kan ook door simpelweg een foto te nemen van het document in kwestie en deze te uploaden. Uw private banker kan hierbij ook altijd helpen en het voor u doen. Sowieso zijn er de documenten die wij als bank zelf inbrengen in het archief, met name documenten rond transacties waarbij de bank begeleiding biedt, zoals bijvoorbeeld schenkingen.

Een testament is een van de documenten die thuishoren in uw digitale archief

Ieders persoonlijke situatie is uiteraard anders, maar in het kader van vermogensplanning ligt het voor de hand om in ieder geval huwelijkse voorwaarden, een testament en een levenstestament op te nemen in het archief, voor zover beschikbaar natuurlijk. Maar ook voor alle documenten die doorgaans nergens anders worden bewaard en niet online beschikbaar zijn, kunt u het archief gebruiken. Denk hierbij aan documenten rond kunstcollecties, allerhande aankoopbewijzen en aandeelhoudersovereenkomsten. Deze zijn minstens zo belangrijk en mogen zeker niet ontbreken.

Uw vermogenssituatie in kaart brengen – door uw digitale archief in te vullen - is een belangrijke eerste stap naar een efficiënte vermogensplanning op uw maat. Meer weten? Praat erover met uw private banker.