Financiële en estate planning

Waarom nu schenken zin heeft (en niet in december)

|

December ligt alweer een aantal weken achter ons. Het is de gebruikelijke maand om te schenken. Veel schenkers willen dan nog op de valreep gebruik maken van de jaarlijkse vrijstelling en de lagere tariefschijven voor de schenkbelasting. Schenken heeft voordelen, maar waarom wachten tot december? We staan stil bij de voordelen en komen met een extra voordeel dat te maken heeft met timing in het jaar.

Door te schenken bespaart u op de erfbelasting

Door vermogen over te hevelen als u nog leeft, bespaart u erfbelasting. Dit heeft te maken met de jaarlijkse vrijstellingen voor de schenkbelasting, mogelijke waardestijgingen van en inkomsten uit geschonken vermogensbestanddelen en het progressieve tarief van de schenkbelasting, Door jaarlijks gebruik te maken van de schenkingsvrijstellingen - eventueel gecombineerd met aanvullende schenkingen tegen het laagste tarief - zijn al snel behoorlijke besparingen te realiseren.

U bespaart sowieso, maar het precieze bedrag is variabel

Uw uiteindelijke besparing hangt af van de vorm, omvang en de frequentie van uw schenkingen. U leest er meer over in ons artikel van afgelopen november. Hoe dan ook, door het doen van schenkingen zal de uiteindelijke erfenis lager uitvallen en hierdoor ook het te betalen bedrag aan erfbelasting. Maar let op: de fiscus telt al uw schenkingen aan één begiftigde in één kalenderjaar bij elkaar op. En voor het gebruik van de vrijstelling en de lagere tariefschijf maakt het niet uit op welk moment in het jaar u de schenking doet.

De 180-dagen regeling pleit voor eerder schenken in het jaar

Door de traditionele schenkingsmaand december te verruilen voor het begin van het jaar, vergroot u de kans dat u bij overlijden buiten de ‘180-dagen regeling’ valt. Wat betekent dit? Als u als schenker binnen 180 dagen na de schenking komt te overlijden, wordt uw schenking alsnog bij uw erfenis opgeteld. Dit is wettelijk zo vastgelegd om te voorkomen dat er in het zicht van een overlijden nog snel wordt geschonken om zo erfbelasting te besparen. Door aan de start van het jaar te schenken, wordt het statistisch aannemelijker dat u gebruik maakt van de voor dat jaar geldende vrijstellingen en/of lagere tarieven, zonder de fiscus deze bij uw erfenis optelt.

Stel dat u in het nieuwe jaar tussen januari en juli komt te overlijden. Doordat u nu de schenking in het begin van het vorige jaar heeft gedaan, telt de fiscus deze schenking niet bij de erfenis op.

Neem bij vragen contact op met een van onze experts

Mocht u meer informatie over de do’s en don’ts van schenken willen, neem dan gerust contact op met één van onze financial & estate planners: Jacques Brouwers, Harmen Eikelboom, Pim Hoyng of Johan Liezen.

Auteur: Harmen Eikelboom, Financial & Estate Planner bij Delen Private Bank
Datum: februari 2022