Financiële en estate planning

Vergeet deze deadline niet: doe vóór 1 maart aangifte van schenkingen in 2022

|

Heeft u in 2022 schenking(en) ontvangen waarbij het totaalbedrag hoger is dan de jaarlijkse vrijstelling? Dan dient de Belastingdienst uw schenkingsaangifte vóór 1 maart te ontvangen. Hoe zit het precies? We zetten het graag voor u op een rij.

 

Voorkom een boete die op kan lopen tot ruim 5.000 euro

Als u een schenking van uw ouder(s) ontving, bedroeg het vrijgestelde bedrag in 2022 € 5.677. Als u de schenking van iemand anders ontving, bedroeg het vrijgestelde bedrag € 2.274. Voor grotere bedragen dient u dus aangifte te doen, tenminste als de schenker in Nederland woont of minder dan tien jaar geleden is geëmigreerd. Let op, de Belastingdienst stuurt u hiervoor géén verzoek. Als u echter geen aangifte doet, komen er boetes in het spel. De verzuimboete bedraagt €385 en kan oplopen tot €5.514 als u vaker verzuimt.

De ontvanger betaalt meestal de schenkbelasting

De ontvanger betaalt meestal de schenkbelasting, maar de schenker heeft ook de keuze om de schenkbelasting te betalen. Als de schenker de schenkbelasting betaalt, vullen zowel de schenker als de ontvanger het aangifteformulier in. Bedenk wel dat de schenker dan meer schenkbelasting betaalt dan wanneer de ontvanger dat zou doen. Dit komt omdat het betalen van de schenkbelasting ook als een schenking wordt gezien waardoor het bedrag van de schenking hoger wordt.

Doe bij een eenmalig verhoogde schenking ook aangifte, mét beroep op vrijstelling

Indien u een eenmalig verhoogde schenking ontvangt, moet u ook aangifte doen. Bij de aangifte dient u een beroep op de vrijstelling te doen. De hoogte van het belastingvrije bedrag hangt af van het bestedingsdoel:

  • Heeft u in 2022 een eenmalige verhoogde schenking van uw ouder(s) ontvangen zonder specifiek doel, dan is dit bedrag € 27.231. U bent dan vrij om te beslissen waarvoor u het geschonken bedrag gebruikt.
  • Ontving u een schenking voor een dure studie dan ligt het maximum op € 56.724.
  • Was het voor de aankoop of verbouwing van uw woning, dan is de vrijstelling €106.671.

Meerdere schenkingen dient u op te tellen

Heeft u meerdere schenkingen ontvangen van één persoon of uw ouder(s) - ook als ouders gescheiden zijn -, dan dient u deze bedragen bij elkaar op te tellen. Heeft u samen met uw partner van dezelfde persoon een schenking in 2022 ontvangen, dan telt u deze bedragen ook bij elkaar op.

Neem bij vragen contact op met een van onze experts

De aangifte van de schenking kunt u online doen via Mijn Belastingdienst. Aangifte doen over schenkingen in 2023 kan vanaf 1 maart 2023. Mocht u meer informatie wensen en/of vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met één van onze financial & estate planners: Jacques Brouwers, Harmen Eikelboom, Pim Hoyng of Johan Liezen.

N.B. De genoemde vrijstellingen en tarieven hebben betrekking op het belastingjaar 2022.