Delen nieuws

Kwartaalresultaten: beter of minder slecht dan verwacht

|

De resultaten voor het tweede kwartaal stromen binnen. Die worden met meer dan gewone aandacht bekeken, nu de economische vooruitzichten troebeler worden, prijzen en rentevoeten fors zijn gestegen en de logistieke strubbelingen nog niet helemaal voorbij zijn. In deze video beantwoordt private banker Edo Huisman enkele vragen die vaak terugkomen bij onze klanten:

Meteen naar:

Waarom zijn beleggers zo geïnteresseerd in de bedrijfsresultaten?

Bedrijfsresultaten, zoals winst en omzet, geven ons altijd een inzicht in de financiële gezondheid van een bedrijf. Maar deze zomer volgden de beleggers de bedrijfsresultaten met meer dan gewone belangstelling. Ze vroegen zich af: Zullen de winstprognoses gehaald worden? Slaagden de bedrijven erin de prijsstijgingen door te rekenen aan hun klanten? Is de vertraging van de groei al merkbaar in de verkoopcijfers, orderboeken of voorraden? Want we moeten niet vergeten: macro-economische ontwikkelingen zijn voor bedrijven verre van abstract. Ze hebben tastbare impact op de dagelijkse praktijk.

Dat is het verleden, maar nog belangrijker is de toekomst. Daarom luisteren analisten en beleggers met grote nieuwsgierigheid naar de indicaties van het management over de winst- en omzetontwikkeling voor de rest van het jaar. Hebben ze vertrouwen in de toekomst? Waarop is dat gebaseerd? Deze informatie is essentieel om de veerkracht van de onderneming te beoordelen. Het is ook een goeie aanwijzing voor de huidige gezondheidstoestand van de wereldeconomie. Wij proberen op basis van al die informatie te begrijpen wat er in de komende maanden gaat gebeuren.

Hoe brachten de verschillende sectoren het ervan af?

Over het algemeen waren de bedrijfsresultaten in overeenstemming met de verwachtingen. Dat is gezien de moeilijke context geruststellend. Er waren ook positieve verrassingen, maar het waren er minder dan in de laatste jaren het geval was.

De Amerikaanse banken beten zoals gebruikelijk het spits af. Een algemene trend was de toename in reserveringen voor wanbetalingen op uitstaande kredieten. Dat is een logische reflex als er ongerustheid heerst over een mogelijke recessie. Daardoor kwam de winst bij de meeste banken lager uit dan vorig jaar. Anderzijds profiteren de banken wel van de fors hogere rentevoeten die zij ontvangen uit hun kredieten.

Waar zijn de beste prestaties te vinden?

Niet zo gek is dat in de energiesector, maar ook in technologie, industrie en gezondheidszorg zagen we mooie resultaten.

De energiesector deed het wereldwijd spectaculair goed, met een winstgroei van drie cijfers. De sector profiteert uiteraard van de stijging van de olieprijs ten gevolge van de geopolitieke spanningen. Net als de gezondheidszorg, die als defensieve sector ook mooie cijfers liet zien.

In de technologiesector verrasten Amazon, ASML en Apple de markten met hun winsten. Microsoft publiceerde resultaten die in lijn met de verwachtingen waren. De markt reageerde positief op de verwachte dubbelcijferige winstgroei voor dit jaar.

Voor welke sectoren was de onzekere economische context wel al een uitdaging?

De telecom- en consumentensectoren zijn een goed voorbeeld, hoewel het beeld gemixt is. Sommige spelers zagen de vraag naar bepaalde goederen afnemen, nu de hoge energieprijzen een steeds grotere hap nemen uit het budget. Bovendien konden niet alle bedrijven hun kostenstijgingen doorsluizen naar hun klanten. Veel hangt af hun pricing power. Leveranciers van supermarkten, zoals Unilever en Nestlé beschikken over sterke merken en slaagden er wél in de inflatie volledig door te rekenen, waardoor ze hun marges konden verhogen. Walmart daarentegen, de grote Amerikaanse supermarktketen, kon haar prijzen niet doorrekenen aan de eindklant en zag zo haar marge inkrimpen. Het gaf een winstwaarschuwing voor het tweede kwartaal én voor het volledige jaar.

Opmerkelijk is ook dat de luxesector de vraag voorlopig niet ziet afnemen. Hermès en LVMH publiceerden een sterke winstgroei voor de eerste jaarhelft.

Hoe beoordelen wij deze resultaten?

Waren de resultaten nu goed of slecht? Dat is een kwestie van hoe je dat bekijkt. Het huidige economische klimaat is al een tijdje bijzonder moeilijk. Daarom hebben de bedrijven hun verwachtingen meermaals naar beneden bijgesteld. Maar beleggers vreesden voor een serieuze winstval – en die is er zeker niet gekomen. Veel bedrijven toonden zich robuust en slaagden erin hun mooie operationele marges te handhaven. Dat is, gezien de lastige economische situatie, goed nieuws.

Maar laten we realistisch blijven. De bedrijven zijn voorzichtig, en hun vooruitzichten voor de rest van het jaar zijn eerder gematigd. Sommige spelers stellen hun prognoses zelfs naar beneden bij. Dat bewijst dat ze een economische vertraging verwachten. Apple en Microsoft kondigden bijvoorbeeld aan dat ze minder personeel gaan aanwerven, ondanks de mooie winstgroei van het tweede kwartaal.

We dienen ook een onderscheid te maken tussen de economische situatie in de Verenigde Staten en die van Europa. In de VS heeft de centrale bank haar basisrente al veel forser opgetrokken dan hier in Europa, en de inflatie is daar veel breder verspreid. In Europa is het inflatieprobleem veel meer energie-gerelateerd. Uiteraard is de oorlog in Oekraïne een belangrijke factor in dit verhaal. Hoe dit alles zich verder zal ontwikkelen, en vooral hoe moeilijk de wintermaanden zullen zijn, valt af te wachten.

De wendbaarheid van de ondernemingen wordt dus verder op de proef gesteld. Hun uitdaging bestaat erin om de marges en winsten op dit niveau te handhaven, ondanks de economische terugval en de inflatie.