Marktupdate: roerige tijden

|

De wereld is in korte tijd veranderd. We leven vandaag in een context van uitzonderlijk hoge inflatiecijfers, renteverhogingen, een dichtgedraaide geldkraan, verstoorde bevoorradingsketens en een oorlog. De beurzen moeten de dagelijkse nieuwsstroom zien te verwerken. Dat zorgt voor zenuwachtigheid en volatiliteit. De uitdaging van de lange termijn belegger is om over die tijdelijke onzekerheden heen te kijken.


Inflatie en hogere rentes gooien roet in het eten van de economische groei

De inflatiecijfers blijven hoog. Naast de sterke post-covidvraag en de toeleveringsproblemen aan de aanbodzijde, doet de oorlog in Oekraïne er een grote schep bovenop. Het hoogtepunt van de inflatie schuift wellicht een stuk verder op, richting tweede jaarhelft. Het staat inmiddels vast dat in 2022 de Europese inflatie fors boven de 2%-grens uitkomt (dat is de ECB-doelstelling).

De centrale banken moeten met hun monetaire beleid de inflatie dringend en krachtig te lijf gaan, liefst zonder de economische groei al te zwaar af te remmen. De Fed neemt het voortouw. Zij verhoogde midden maart voor het eerst de basisrente met 25 basispunten. Begin mei krikte ze haar rente nog eens op, dit keer met 50 basispunten tot een niveau van 0,75% tot 1%. Het is 22 jaar geleden dat er zo’n sterke wijziging plaatsvond. De Fed kondigde ook aan haar (enorme) balans te verkleinen, door niet alle obligaties op vervaldatum te herinvesteren. De ECB zal haar obligatieaankopen versneld verminderen en stopzetten in het derde kwartaal. Ook daar gaan meer en meer stemmen op om de rente sneller te verhogen, voor het eerst waarschijnlijk al begin juli.

De motoren van de economische groei sputteren: hoge energieprijzen en bevoorradingsproblemen drukken op de consumptie, stijgende rentes temperen investeringen, de oorlog in Oekraïne weegt op het sentiment van gezinnen en bedrijven. In de VS zagen we in Q1 een licht negatieve groei kwartaal op kwartaal, voor Europa bleef die vooralsnog positief. China worstelt nog steeds met het virus, ook daar zal de groei vertragen. Wereldwijd verwachten wij op jaarbasis vooralsnog een groei van circa 2,7%; een stuk minder dan de ruim 4% aan het begin van dit jaar.

containerschip

De vooruitzichten voor 2022 en 2023

Het beurssentiment is op dit moment overwegend negatief, en wordt gedomineerd door onzekerheid. De hoge inflatiecijfers, negatieve effecten van het Oekraïneconflict en de precaire situatie in China zetten de beurzen onder hoogspanning. Wanneer komt het omslagpunt, en wordt het sentiment weer positief? Waarschijnlijk pas als de markt weer zicht krijgt op een normalisering van de situatie. Dat die normalisering er komt, staat vast. Maar wanneer, dat is vooralsnog onzeker . De zichtbaarheid op de nabije toekomst blijft beperkt als gevolg van de uitzonderlijke situatie waarin we nu verkeren. Elk nieuwsfeit en elke cijfer dat uitkomt, wordt daarom met argusogen bekeken en beoordeeld. Het vraagt een extra dosis discipline als lange termijn belegger om over die tijdelijke onzekerheid en stressfactoren heen te kijken.

Wat zijn de verwachtingen voor 2022-2023?

  • Inflatie: blijft in 2022 hoog. De piek wordt verwacht in de tweede jaarhelft. In 2023 zou het gemiddelde inflatiecijfer moeten normaliseren, naar 2 à 3%.
  • Rentebeleid: volgt uiteraard de inflatie. De huidige strenge houding van de centrale banken is erop gericht de hoge inflatiecijfers snel onder controle te krijgen. De markt houdt er rekening mee dat de Fed haar renteverhogingen in de loop van 2023 zal stopzetten.
  • Economische groei: de groeiverwachtingen voor 2022 werden neerwaarts bijgesteld als gevolg van de uitzonderlijke inflatie, de oorlog en de bevoorradingsproblemen in China. Dé vraag is of deze uitdagingen tot een recessie gaan leiden. Jaar op jaar zijn de groeicijfers in de belangrijkste economieën nog positief (2,7% wereldwijde groei voor 2022), maar het valt niet uit te sluiten dat er lokaal een recessie komt (twee kwartalen negatieve groei). Kijken we naar 2023, dan zouden de motoren van de economische groei opnieuw moeten aanslaan: de voorspelling is een wereldwijde groei van 3,7%.
  • Bedrijfsresultaten: waren voor het eerste kwartaal van 2022 over het algemeen beter dan verwacht. Gezinnen en bedrijven begonnen opnieuw te consumeren en te investeren, gewapend met een behoorlijke hoeveelheid cash die ze tijdens de coronajaren gespaard hadden. Ook de hoge werkgelegenheidscijfers versterkten het vertrouwen. De winstverwachtingen voor heel 2022 zien er overwegend goed uit voor de meeste bedrijven.

Samengevat zal 2022 in vele opzichten (opnieuw) een uitzonderlijk jaar zijn, en zou de situatie op het vlak van inflatie en groei zich in 2023 moeten normaliseren. Zodra er meer duidelijkheid is over het tijdstip van die normalisering, zal het optimisme terugkeren op de beurs.

Perspectief op de lange termijn

Koersschommelingen, opwaarts en neerwaarts, zijn inherent aan beleggen op de beurs. De prijzen van de aandelen reageren immers op nieuwe informatie, en de laatste tijd is er een overvloed aan nieuwe data. Het unieke tijdsgewricht waarin we leven, post-covid en in oorlogstijd, maken bovendien dat die bewegingen uitzonderlijk zijn, en moeilijk te voorspellen. Elke keer als de cijfers op het dashboard veranderen, moeten ook wij onze analyse bijstellen. Met die onzekerheid zullen we de komende weken moeten leven. Dat kan van invloed zijn op de rendementen. Toch mogen we het langetermijnperspectief niet uit het oog verliezen. De geschiedenis leert dat in paniek reageren op crisissen doorgaans niet loont. Wie uit de beurs stapte in maart 2020 of in het vierde kwartaal van 2018, heeft een fantastische beursrit gemist. De kalmte bewaren en het perspectief op de lange termijn behouden conform uw uitgestippeld plan is op termijn de beste strategie.