Financiële en estate planning

Frankrijk: nieuwe aangifteverplichting voor eigenaars van vastgoed in 2023

|

Bent u eigenaar van Frans vastgoed dat bestemd is voor residentieel gebruik? Sinds 1 januari 2023 en uiterlijk 31 juli 2023 moest u aan de Franse fiscus aangeven hoe en door wie het pand wordt gebruikt. Heeft u dit al gedaan? We gaan hieronder nader in op deze nieuwe verplichting.

Sinds dit jaar zijn hoofdverblijfplaatsen vrijgesteld van de taxe d’habitation (verblijfstaks), in tegenstelling tot tweede verblijven, huurwoningen of leegstaande panden. Die vallen nog steeds onder deze belasting (en/of, in voorkomend geval, onder de taxe sur les logements vacants (heffing op leegstaande panden) en de taxe d’habitation sur les logements vacants (verblijfstaks op leegstaande panden). Door de nieuwe aangifte zal de Franse administratie onroerende goederen die ze voortaan moet vrijstellen, kunnen onderscheiden van degene die niet zullen worden vrijgesteld.

Over welke belastingplichtigen en welk vastgoed gaat het?

De nieuwe aangifteverplichting geldt voor alle eigenaars van vastgoed bestemd voor residentieel gebruik dat gelegen is in Frankrijk.

Enkele aandachtspunten:

  • De verplichting geldt dus niet alleen voor hoofdverblijfplaatsen, maar ook voor tweede verblijven en huurwoningen of leegstaande panden. Gronden en andere onbebouwde onroerende goederen vallen er echter buiten.
  • Ze is van toepassing op alle eigenaars van vastgoed, zowel particulieren als vennootschappen, ongeacht of ze in of buiten Frankrijk verblijven.
  • Bij gesplitste eigendom (blote eigendom – vruchtgebruik) geldt de verplichting alleen voor de vruchtgebruiker.
  • Bij onverdeelde eigendom wordt één aangifte verwacht per pand (zijn het er meerdere, dan wordt alleen rekening gehouden met de laatst ingediende aangifte).

Welke informatie moet worden meegedeeld?

Er moet worden aangegeven in welke hoedanigheid het pand wordt bewoond. Als het wordt bewoond door een derde, moeten de identiteit van deze derde en de periode van bewoning worden meegedeeld.

In de praktijk verwacht de administratie dat vooral de volgende inlichtingen worden verstrekt:

  • hoe het pand wordt bewoond: persoonlijk of door derden.
  • de aard van de bewoning: hoofdverblijfplaats, tweede verblijf, verhuurd of gratis bewoond pand of leegstaand pand (niet gemeubileerd en niet bewoond).
  • de identiteit van de bewoners: naam, voornaam, geboortedatum en geboorteplaats voor particulieren, of naam en SIREN-nummer voor rechtspersonen.
  • de periode van bewoning (of leegstand): begin en einde van de bewoningsperiode.
  • in geval van seizoenverhuur: het begin van de seizoenverhuurperiode en hoe het onroerend goed wordt uitgebaat (bijvoorbeeld zelf of via een huurovereenkomst met een beheerder die ieder persoonlijk gebruik uitsluit, en indien van toepassing het SIREN-nummer van de beheerder of dat van de eigenaar) en de eventuele classificatie als meublé de tourisme.
  • facultatief: de maandelijkse huur exclusief kosten.

Hoe moet de aangifte gebeuren?

De aangifte wordt in principe uitsluitend online ingediend via de dienst Gérer mes biens immobiliers, die toegankelijk is vanaf de beveiligde account op impots.gouv.fr (via het tabblad ‘particulier’ of ‘professionnel’, naargelang het geval). De gegevens over de bewoning die de Franse administratie kent, zijn in principe al vooraf ingevuld (en kunnen zo nodig gecorrigeerd worden).

Via deze links komt u alles te weten over de te volgen procedure om in te loggen of een account aan te maken op het platform impots.gouv.fr:

Hoelang hebt u tijd en welke sancties zijn er?

De aangifte moest in eerste instantie uiterlijk op 30 juni 2023 worden ingediend. Deze deadline werd opgerekt naar 31 juli. Aangifte doen kan nog steeds, maar nu krijgt u waarschijnlijk een boete van 150 euro. Let ook - in verband met de boetebepalingen - op volledigheid of correctheid. Als uw situatie verandert dient u een nieuwe aangifte te doen.

Enkele nuttige links

Bij problemen kunt u zich wenden tot de Franse belastingdienst via +33 809 401 401.

Heeft u nog bijkomende vragen over uw persoonlijke situatie? Raadpleeg dan uw vaste fiscaal adviseur in Frankrijk. Hij of zij is het best geplaatst om u te helpen.