Ondernemer

De fiscale waardering van onze fondsen in uw vennootschap

|

In dit artikel leggen wij u uit op welke wijze u de beleggingen van uw vennootschap waardeert voor de belasting. De waardering van de beleggingen via Delen Private Bank dient op een specifieke manier plaats te vinden.

Het beleggingsrendement van uw vennootschap maakt onderdeel uit van uw resultaat

Als u belegt via een vennootschap, zoals een BV, dan maakt het rendement op de beleggingen onderdeel uit van het resultaat voor de Vennootschapsbelasting (Vpb). Een positief rendement telt u bij de winst op en een negatief rendement trekt u ervan af. Denk hierbij aan opbrengsten in de vorm van aandelendividend en interest op obligaties. Daarnaast moet u kijken naar koerswinst of -verlies. In 2023 geldt een Vpb-tarief van 19% over de belastbare winst tot € 200.000 (eerste schijf). In de tweede schijf geldt een tarief van 25,8% over het meerdere.

Bij het waarderen van de beleggingen van uw vennootschap gelden een aantal hoofdregels

We zetten de hoofdregels graag voor u op een rij:

  • Opbrengsten (dividend en interest) tellen in het jaar van ontvangst als winst. Voor koerswinsten en -verliezen op uw beleggingen ligt dit anders.
  • Koerswinst rekent u pas tot het resultaat als u het realiseert. Op deze manier stelt u bij stijgende koersen (boven de historische kostprijs) winstneming en daarmee belastingheffing uit tot het moment waarop u de effecten verkoopt.
  • Als de beurkoers beneden de historische kostprijs is gedaald, dan kunt u de historische kostprijs afwaarderen naar de lagere actuele waarde en kunt u direct verlies nemen. Het verlies drukt op dat moment de winst.
  • Als de beurskoers later weer stijgt, kunt u de boekwaarde weer verhogen – maar niet verder dan tot de historische kostprijs – wat de winst op dat moment verhoogt. Het eerdere fiscale verlies wordt dan in feite weer teruggenomen.

Een alternatief voor de hier omschreven historische kostprijs-methode is om jaarlijks op actuele waarde te waarderen.

Voor de beleggingen van uw vennootschap bij Delen Private Bank geldt een uitzondering

In principe gelden genoemde hoofdregels ook als u belegt in beleggingsfondsen. Er geldt echter een belangrijke uitzondering. Als het beleggingsfonds de status van Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI) heeft, dan is uw vennootschap verplicht deze belegging op de werkelijke waarde te waarderen. Over een koerswinst betaalt uw vennootschap daarom al Vpb, ook al is het beleggingsfonds nog niet verkocht. Dit geldt ook voor buitenlandse beleggingsfondsen met een vergelijkbaar belastingregime als een Nederlands beleggingsfonds met VBI-status. In de praktijk zijn veel beleggingsfondsen gevestigd in Luxemburg en Ierland. Uitstel van winstneming ingeval van waardestijging boven de historische aankoopwaarde is hier niet aan de orde. Bij stijgende koersen neemt uw vennootschap dus direct winst. En bij dalende koersen neemt uw vennootschap direct verlies. Deze uitzondering geldt ook voor de fondsen waarin uw vennootschap belegt bij Delen Private Bank.

Neem bij vragen contact op met uw accountant en/of fiscalist

Wij adviseren u bovenstaande onder de aandacht te brengen bij uw accountant en/of fiscalist.