Financiële en estate planning

De jubelton is bijna uitgejubeld

|

In 2010 introduceerde de overheid de schenkingsvrijstelling eigen woning. In de volksmond kreeg deze al snel de naam ‘jubelton’. Het was ten tijde van de woningmarktcrisis. De prijzen van woningen waren sterk gedaald. De schenkingsvrijstelling was bedoeld als stimulans voor de woningmarkt en om aflossing van hypotheken te vergemakkelijken. Inmiddels waait er in vele opzichten een andere wind. De jubelton gaat haar laatste dagen in.

Het eind van de jubelton is in zicht

Het kabinet heeft aangekondigd de jubelton af te willen schaffen. Met de afschaffing streeft ze naar een eerlijker speelveld onder starters en het tegengaan van de vermogensongelijkheid. Per 1 januari 2023 wordt de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning verlaagd tot € 27.231 en per 1 januari 2024 vervalt deze vrijstelling helemaal.

Dit jaar mag de jubelton nog

In 2022 kunt u nog gebruik maken van de verruimde schenkvrijstelling, met een maximum van € 106.671.

Er gelden een aantal spelregels

Graag zetten we de belangrijkste spelregels voor u op een rij:

  • Ontvangers moeten vallen in de leeftijd van 18 tot 40 jaar.

  •  Een ontvanger kan slechts één keer een beroep doen op een verruimde vrijstelling van dezelfde schenker. Het hoeft niet om een ouder-kind relatie te gaan.

  • Ouders worden als één gezien, ook als ze gescheiden zijn. Zij kunnen dus niet twee keer € 106.671 schenken aan hetzelfde kind.

  • De schenking moet worden gebruikt voor:

- de aankoop of verbouwing van een eigen woning; en/of,

- aflossing op de eigenwoningschuld of restschuld; en/of,

- afkoop van de rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot de eigen woning.

  • De besteding van de schenking voor de eigen woning moet uiterlijk in het tweede jaar na de schenking plaatsvinden. Een voorbeeld: een schenking die in 2022 is gedaan, mag de ontvanger in de jaren 2022, 2023 en/of 2024 besteden. Belangrijk is dat de ontvanger de besteding met schriftelijke stukken kan bewijzen. Mogelijk dat de bestedingstermijn in het Belastingplan nog wordt aangepast


U kunt de schenking over twee jaar spreiden

Wilt u dit jaar nog van de jubelton gebruik maken? Schenken in één keer is dan mogelijk of verspreid over dit jaar en volgend jaar. Maakt u volgend jaar gebruik van de dan inmiddels lagere vrijstelling? U moet die dan geheel in 2023 doen.

Ontvangers moeten tijdig aangifte doen

De ontvanger moet aangifte schenkbelasting doen en een beroep doen op de verruimde vrijstelling. De aangifte moet vóór 1 maart ingediend worden van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de schenking is ontvangen.

Neem gerust contact op bij vragen

Wij houden fiscale ontwikkelingen zoals deze nauwlettend in de gaten. Het verlagen van de schenkingsvrijstelling eigen woning komt terug in het wetsvoorstel Belastingplan 2023. Het kan slim zijn om dit jaar nog gebruik te maken van de verruimde schenkingsvrijstelling. De regeling is niet eenvoudig. Gezien de complexiteit staan we in een volgend artikel stil bij een aantal specifieke aspecten ervan. Heeft u nu al vragen, neem dan gerust contact op met uw private banker of stuur mij een mail via pim.hoyng@delen.bank.