Financiële en estate planning

Box 3-belastingen gaan veranderen: wat we nu weten

Kort geleden stonden we al stil bij de voorgenomen belastingwijzigingen zoals die in de Voorjaarsnota van ons kabinet aan bod kwamen. Onze eerste conclusie was dat de plannen behoorlijk veel impact op vermogenden - zowel particulieren als DGA’s - gaan hebben. Het gaat hierbij onder andere om wijzigingen in box 3. De aanleiding vormde een uitspraak van de Hoge Raad die bepaalde dat er de afgelopen jaren teveel belasting is geheven op niet-belegd vermogen. We zetten in dit artikel de stand van zaken op een rij.

Box 3-heffingen gaan op de schop

De Voorjaarsnota zegt het volgende over box 3:

  • De overheid gaat voorlopig alleen bezwaarmakers tegen de belastingheffing in box 3 aanslagen van box 3 compenseren, voor de fiscale jaren 2017 t/m 2020. Dit doet zij op basis van de ‘forfaitaire spaarvariant’. Hierbij wordt uitgegaan van drie forfaits: voor spaargeld, voor schulden en voor overige bezittingen. Deze forfaits worden toegepast op uw werkelijke vermogensmix, dus de werkelijke bedragen die u in deze categorieën bezit.
  • De spaarvariant is ook voor de belastingjaren 2021 en 2022 leidend zijn.
  • De kans is groot dat voor 2023 en 2024 hetzelfde gaat gelden. Op Prinsjesdag volgt naar verwachting een wetsvoorstel.
  • De geplande verhoging van het heffingsvrij vermogen - van € 50.650 naar € 80.000 - gaat niet door.
  • De spaarvariant lijkt met name impact te hebben op particulieren met spaartegoeden en/of schulden in box 3.

Bezwaarmakers zijn als eersten aan de beurt

Sinds 9 juni stuurt de belastingdienst brieven naar degenen die bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3 heffing voor de jaren 2017 t/m 2020. Daarin staat onder meer dat het bezwaar is meegenomen in de massaal bezwaarprocedure en dat de belastingdienst het bezwaar gegrond heeft verklaard.

De aanslagen van de massaal bezwaarmakers worden gefaseerd hersteld vanaf 1 juli tot en met 4 augustus 2022. Hiervoor heeft de belastingdienst tot 4 augustus de tijd. Dat is namelijk de uiterste datum voor het rechtsherstel.

De belastingdienst kijkt bovendien al naar correcties voor het belastingjaar 2021

Inmiddels stuurt de belastingdienst ook een brief naar iedereen met een box 3-inkomen in 2021, met uitleg over het gefaseerde herstel van de aanslag voor dit jaar. De belastingdienst gaat de aanslag in twee delen opleggen. Mocht het voor u gelden en mits u al aangifte heeft gedaan, dan ontvangst u eerst een voorlopige aanslag met de oude berekening voor box 3. De definitieve aanslagen voor 2021, op basis van de nieuwe berekening van het box 3-inkomen, gaan na 1 augustus uit.

Vanaf 2025 betaalt u - als ’t goed is - belasting over het werkelijke rendement op uw vermogen

Het kabinet wil vanaf 2025 een belasting gaan heffen op basis van werkelijke rendementen op vermogen. Hiermee kiest zij voor een belasting op inkomen uit spaargeld en beleggingen en niet op het vermogen. De precieze methodiek staat nog niet vast. Er zijn nog zorgen over de complexere situatie die dan waarschijnlijk gaat ontstaan.

Daarnaast is het onzeker of invoering van de nieuwe heffingsmethodiek in 2025 een haalbare kaart is. Staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit en de Belastingdienst heeft in een recente brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij dit pas in 2023 weet. Dan vindt een zogenaamde uitvoeringstoets plaats en die is nodig om de haalbaarheid te bepalen. Eén en ander hangt vooral van de beschikbaarheid van voldoende personeel en het tijdig gereed krijgen van benodigde wetgeving.

Neem gerust contact op bij vragen

Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Zodra er concrete wetsvoorstellen zijn, zullen wij u als klant hierover informeren. Heeft u specifieke vragen over de impact van de voorgenomen wijzigingen op uw eigen situatie? Neem gerust contact op met uw private banker.