Klacht

Alle medewerkers van Delen Private Bank streven ernaar om je een uitstekende service aan te bieden. Indien je niet tevreden bent, horen wij dit graag. De bevoegde personen zullen jouw klacht met de grootste zorg behandelen.

Hoe dien je een klacht in?

In de eerste plaats kun je met een klacht altijd terecht bij je relatiebeheerder. Wanneer je dit wenst, kun je je klacht doorgeven aan onze Compliance Officer. Indien je over documenten beschikt die relevant zijn voor het onderzoeken van je klacht verzoeken wij jou om deze, als bijlage, mee te sturen. Een duidelijke omschrijving van de situatie zal ons helpen de klacht binnen een zo kort mogelijke termijn te behandelen..

Je kunt je klacht bij onze Compliance Officer indienen op de volgende manieren:

Per post:
Delen Private Bank 
T.a.v. Compliance Officer
Apollolaan 15
1077 AB Amsterdam

Per e-mail:
compliance@delen.be

Hoe word je klacht behandeld?

Elke klacht die je aan onze Compliance Officer meedeelt, zal binnen een zo kort mogelijke termijn behandeld en beantwoord worden. Indien dit niet binnen de 5 dagen na ontvangst kan gebeuren, ontvang je van ons alvast een ontvangstbevestiging. Als je klacht voldoende toegelicht en gedocumenteerd is, mag je rekenen op een antwoord van ons binnen de dertig dagen.

Ben je niet tevreden met het antwoord dat je kreeg, of ga je niet akkoord met het standpunt dat hierin werd genomen, kun je contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) via https://www.kifid.nl/
Indien je je klacht bij het Kifid schriftelijk wilt indienen, dan kan je gebruik maken van het klachtenformulier: https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2022/10/Kifid-Klachtformulier-consument-1-april-2022-okt.pdf te versturen naar:

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

E-mail:
consumenten@kifid.nl

Website:
www.kifid.nl

(Let op: dit is enkel mogelijk nadat je je klacht eerst bij Delen Private Bank hebt ingediend).