Wijzig uw land- en taalvoorkeur

België - (Nederlands)
België - (Nederlands) België - (Frans) België - (Engels) Luxemburg - (Frans) Luxemburg - (Nederlands) Luxemburg - (Engels)
Bevestig

Institutionele dienstverlening

In een oogopslag 

Delen Private Bank staat voor het behoedzaam vermogensbeheer gericht op de bescherming en duurzame groei van de kapitalen die uw organisatie ons toevertrouwt. De specifieke investeringsdoelstellingen en instructies van uw organisatie krijgen alle zorg en aandacht. Onze basiswaarden zijn daarbij ons kompas:  veiligheid, eenvoud, efficiëntie en integriteit. Delen Private Bank heeft het bankstatuut, en staat als dusdanig onder toezicht van de Nationale Bank van België en de FSMA.

Aandeelhoudersstructuur

De bank steunt op twee stabiele, historisch verbonden aandeelhouders: de familie Delen en de groep Ackermans & van Haaren. Zo combineert ze de flexibiliteit van een familiebedrijf met het professionalisme van een internationale groep.

Groepsstructuur Delen Private Bank

De bank kan bogen op een gezonde balansstructuur, een evenwichtige groei van resultaten en een gunstige kostenontwikkeling.
Gepubliceerde cijfers op 30 juni 2020

38,2%

Tier 1 kapitaalratio

 

41,2 miljard euro

beheerd vermogen binnen de Groep Delen

 

866 miljoen euro

eigen vermogen

 

> 1 miljard euro

vermogen van institutionele klanten in België bij Delen Private Bank

 

43%

cost-income ratio, exclusief JM Finn en Oyens

 

> 200

institutionele mandaten uit zeer diverse sectoren

 
 
België - (Nederlands)
België - (Nederlands) België - (Frans) België - (Engels) Luxemburg - (Frans) Luxemburg - (Nederlands) Luxemburg - (Engels)