Onze duurzame aanpak

De missie van Delen Private Bank is fundamenteel duurzaam van aard: het vermogen van onze klanten beheren en doen aangroeien over de generaties heen.

Onze natuurlijke reflex om zorg te dragen voor waardevolle zaken, en om onze relaties aan te gaan vanuit een langetermijnperspectief, sluit perfect aan bij het beleid rond ecologie, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur, kortweg ESG-beleid.

Met onze duurzame aanpak creëren we een positieve impact op al onze relaties – klanten, medewerkers, aandeelhouders en de brede samenleving.

Aan de hand van duurzame ontwikkelingsdoelen of SDG’s (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties sturen we ons beleid. Ze geven richting aan de investeringen én aan de eigen organisatie van Delen Private Bank.

Duurzaamheidsrapport 2022

In het duurzaamheidsrapport krijgt u een overzicht van de belangrijkste duurzame realisaties van 2022. We stellen de vier essentiële Sustainable Development Goals voor ) en overlopen de belangrijkste KPI’s voor elke stakeholder.

Download het duurzaamheidsrapport 2022