Juridisch

Onroerend goed uit uw vennootschap: VLABEL neemt nieuw standpunt in

|

Houdt uw vennootschap vastgoed aan dat gelegen is in Vlaanderen, en wilt u dit overbrengen naar uw privévermogen? Dan vraagt u zich af welke registratierechten voor u van toepassing zijn. Want ofwel volstaat het om het algemeen vast recht van 50 euro te betalen, ofwel betaalt u het verdeelrecht (2,5% in Vlaanderen) of het verkooprecht (12% in Vlaanderen). Dat is een groot verschil!

Begin april wijzigde de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) haar standpunt over dit onderwerp radicaal. Wij geven u kort mee wat dat voor u en uw vennootschap kan betekenen.

Algemene regel en uitzonderingsartikel

De algemene regel luidt dat elke overdracht van onroerend goed naar het privévermogen van de aandeelhouder aan een kooprecht van 12% onderworpen is.

Maar voor personenvennootschappen (BV, CommV, VOF,..) bestaan er een aantal uitzonderingen. Een van die uitzonderingen is van toepassing indien u als vennoot zelf het onroerend goed heeft ingebracht, of indien u vennoot was op het moment dat de vennootschap het onroerend goed verkreeg, met betaling van het verkooprecht. In dit geval is het mogelijk om het onroerend goed over te brengen naar uw privévermogen, mits betaling van het algemeen vast recht van 50 euro.

Indien er meerdere aandeelhouders zijn, dan kan ook een symmetrische uitkering van het vastgoed aan alle vennoten samen aanleiding geven tot het vast recht van 50 euro. Let wel op, want bij een latere verdeling kan het verdeelrecht of verkooprecht wél van toepassing zijn.

Vorig standpunt van VLABEL: vast recht enkel bij stopzetting vennootschap

Op 6 januari 2020 publiceerde De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) een eerste maal een standpunt (SP 19078) over dit uitzonderingsartikel, naar aanleiding van het gewijzigde wetboek vennootschappen. Hierin gaf VLABEL duidelijk aan dat de overbrenging van onroerend goed naar het privévermogen via een terugbetaling van de inbreng (de vroegere kapitaalvermindering) of een dividenduitkering in natura nooit kon gebeuren tegen betaling van het vast recht. Dat kon volgens VLABEL wél indien het vastgoed verkregen werd naar aanleiding van de stopzetting van een personenvennootschap.

Nieuw standpunt: vast recht ook mogelijk tijdens leven van vennootschap

Er volgden een reeks wijzigingen, waarbij VLABEL steeds vasthield aan haar visie. Maar op 2 april 2024 publiceerde ze een nieuw standpunt, en veranderde ze het geweer van schouder. Volgens de tekst maakt de uitkering van vastgoed die wordt aangerekend op de (on)beschikbare inbreng of de beschikbare reserves géén overdracht ten bezwarende titel uit, en kan de uitkering dus wél onder het algemeen vast recht vallen, onder andere indien het een personenvennootschap betreft. Dit wil zeggen dat het wél mogelijk zal zijn om het onroerend goed mits betaling van het algemeen vast recht naar uw privévermogen over te hevelen, ook tijdens het leven van de vennootschap.

Wat met onroerend goed gelegen in Brussel of Wallonië?

Het oude standpunt van VLABEL is nooit gevolgd geweest door het Brusselse en het Waalse gewest. Met de wijziging sluit VLABEL terug aan bij het federale standpunt.

Wat betekent het voor u?

Dit gewijzigde standpunt opent nieuwe mogelijkheden voor het fiscaal optimaal uitbrengen van een onroerend goed. Bij dergelijke uitbreng dient u wel nog steeds rekening te houden met verschillende elementen, zoals de vennootschapsbelasting, roerende voorheffing, registratierechten, planning van het privévermogen, enzovoort. Het is dus zeer belangrijk dat u zich grondig laat adviseren.

Aarzel niet om contact op te nemen met uw relatiebeheerder of estate planner.

Dit document bevat algemene informatie en houdt geen rekening met omstandigheden die eigen zijn aan een specifiek geval of met eventuele uitzonderingsregimes. Het werd opgesteld op basis van de wetgeving en de administratieve praktijk zoals gekend op het ogenblik van de redactie. Zowel de wetgeving als de administratieve praktijk kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Dit artikel kan niet worden beschouwd als professioneel fiscaal of juridisch advies en de bank zal geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de informatie in dit document of het gebruik dat ervan wordt gemaakt en de eventuele schade ten gevolge daarvan. Het komt aan de lezer toe om na te gaan of de informatie in dit document volledig, adequaat en actueel is.

Update : mei 2024

Zo blijft u altijd op de hoogte

Wilt u niets missen van onze beursanalyses, updates over de fiscale actualiteit en adviezen over juridische nieuwigheden? In onze kwartaalnieuwsbrief Delen Expertise brengen we al onze inzichten voor u samen in één handig overzicht, met video’s, artikels en interviews. Schrijf u in.