Delen als duurzame organisatie

Duurzaamheid zit ingebakken in Delens missie: een evenwichtig beheer en een behoedzame planning van het vermogen van onze klanten.

Dat engagement weerspiegelt zich in de volledige organisatie, en zit geworteld in het langetermijnperspectief dat Delen Private Bank aanhoudt bij elke relatie die ze aangaat. Of het nu gaat om klanten, medewerkers, samenleving, aandeelhouders en overheid en regulatoren.

Als organisatie zijn we voorgoed het pad naar een CO2-neutrale wereld ingeslagen. Ik zie het als een evolutie eerder dan een revolutie: in kleine, maar onomkeerbare stappen.
Michel Buysschaert – CEO

Duurzaamheidsrapport 2022

In het duurzaamheidsrapport krijgt u een overzicht van de belangrijkste duurzame realisaties van 2022. We stellen de vier essentiële Sustainable Development Goals voor en overlopen de belangrijkste KPI’s voor elke stakeholder.
Download het duurzaamheidsrapport 2022

ESG dringt door in de hele organisatie

Elke relatie die de bank aangaat – met klanten, medewerkers, samenleving, autoriteiten, of aandeelhouders – gaat uit van een langetermijnperspectief. En voor ieder van hen geeft de bank haar ESG-beleid een specifieke invulling. Op die manier dringt ESG door in elke vezel van de organisatie.

De leidraad daarbij zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDG’s) die de Verenigde Naties vooropzetten om de planeet te beschermen en de welvaart te verbeteren.

Uiteraard krijgen alle zeventien doelen onze aandacht, maar de impact van Delen Private Bank is het grootst op de ontwikkelingsdoelen Waardig werk en economische groei (SDG 8), Vrede, justitie en sterke publieke diensten (SDG 16), Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12) en Klimaatactie (SDG 13).

We lichten een aantal opmerkelijke verwezenlijkingen  en ontwikkelingen van 2022 toe.

Onze ecologische voetafdruk verminderen

Delen Private Bank is definitief het pad naar een CO2-neutrale wereld ingeslagen. Het merendeel van de CO2-uitstoot van onze organisatie wordt veroorzaakt door infrastructuur en het wagenpark.

1.803 tCO2
4,34 tCO2 per miljoen euro omzet
  • 1% papier

    <15% papieren kwartaalrapporten

  • 3% woon-werk

  • 18% infrastructuur

    -68% CO2 dankzij overstap groene energie

  • 78% wagenpark

De bank richt haar inspanningen dus vooral, maar niet uitsluitend, op deze categorieën. Zo stapten alle Belgische kantoren in eigen beheer in 2022 over naar 100% groene energie, waardoor de CO2-uitstoot voor infrastructuur met liefst 68% terugviel.

En zo kunnen medewerkers van de bank sinds het laatste kwartaal van 2022 enkel nog volledig elektrische wagens bestellen. Dat zal de voetafdruk in de toekomst verder naar beneden brengen.

2022

Wagenpark

2022

Nieuwe inschrijvingen

Vanaf Q4 2022

Nieuwe bestellingen

15% elektrisch
38% elektrisch
100% elektrisch

Elke dag het vertrouwen van onze klanten verdienen

De kerntaak van Delen als private bankier bestaat erin om het vermogen van onze klanten te beschermen en te laten aangroeien. Om te slagen in deze missie, bieden wij onze klanten een persoonlijke, proactieve en efficiënte dienstverlening aan, waarvan vermogensbeheer en vermogensplanning de twee hoekstenen zijn.

Onze totaalaanpak wordt bijzonder gewaardeerd, getuige de hoge tevredenheidscijfers die de bank ontving bij de klantentevredenheidsenquête van 2021.

+58
Net Promotor Score (2021)
96%
van de klanten is (zeer) tevreden over de bank
Het vertrouwen van onze klanten wordt ook ingegeven door de  financiële gezondheid van onze bankinstelling. De balans van Groep Delen staat als een huis. De bank is ruim gekapitaliseerd en voldoet ruimschoots aan de wettelijke vereisten op het vlak van eigen vermogen en liquiditeit. De gezonde rentabiliteit is een voorbode dat de bank ook in de toekomst een solide balans zal kunnen tonen.
1 miljard
Eigen vermogen
38%
Core Tier 1-ratio
15,3%
Rendement op eigen vermogen

Tevreden werknemers de spil van de organisatie

Door onze sterke groei zijn we continu op zoek naar talent. Als duurzame werkgever zetten we in op welzijn op de werkvloer, een eerlijk en aantrekkelijk verloningsbeleid en gendergelijkheid en diversiteit.

+151
Netto aangroei personeel in 2021 en 2022, excl. JM Finn
952
Totaal aantal medewerkers in 2022 in de vijf landen

Delen Private Bank als integere bankinstelling

Delen Private Bank staat voor een integere en voorzichtige handelswijze. De strijd tegen witwaspraktijken wordt zeer ernstig opgevolgd.

Naast een strikte naleving van de wetgeving, geven we onze werknemers de nodige opleidingen.

We sporen klanten ook aan om op eenzelfde duurzame, fiscaal correcte manier te handelen.

Delen Private Bank draagt ook haar steentje bij via bedrijfsbelastingen en bankentaksen aan diverse marktregulatoren. In 2022 werd 51,5 miljoen euro betaald aan diverse belastingen en bankentaksen.

51,5 miljoen
Betaalde belastingen en bankentaksen

Trouwe partner voor cultuur, sport en wetenschap

Als financiële instelling vervult Delen Private Bank een essentiële rol in de samenleving. Naast haar financiële functie, neemt de bank ook haar bredere maatschappelijke engagement zeer ernstig.

Dat betekent onder meer: bruggen bouwen naar kwetsbare mensen, steun bieden aan jong talent en langdurige partnerschappen aangaan met belangrijke culturele en wetenschappelijke projecten.

Enkele voorbeelden? We zijn trotse partner van Brafa, KMSKA, Art Antwerp en Art Brussels. We werken samen met de Koning Boudewijnstichting om sociale en educatieve projecten veelal voor kwetsbare jonge mensen   extra financiële slagkracht te geven. En we sponsoren aanstormend sportief talent, zoals Manon De Roey (golf) en de broers Van Doren (hockey). 

proudpartner_kmska

 

Nieuwsgierig naar onze impact als verantwoorde investeerder?

U kent Delen Private Bank als vermogensbeheerder – de bank belegt het vermogen van haar klanten in hun naam. Die investeringsbeslissingen hebben een wezenlijke invloed op de samenleving. In totaal gaat het om 31,8 miljard euro dat verantwoord belegd wordt.