Duurzaamheid bij Delen Private Bank

Met onze duurzame aanpak willen we een positieve impact creëren op al onze relaties – klanten, medewerkers en de samenleving. Aan de hand van ontwikkelingsdoelen (SDG’s) sturen we ons beleid. Waar realiseren we het meeste impact? En welke resultaten boekten we tot nu toe?

ONZE REALISATIES

Duurzaam bankieren in 2021

Delen Private Bank timmerde ook dit jaar verder aan haar engagement van duurzaam ondernemerschap. Er werden op het vlak van duurzaamheid alweer belangrijke stappen gezet en acties ondernomen.

Verantwoord investeren

Beleid wordt toegepast op alle huisfondsen

Onze aanpak krijgt van de UNPRI de hoogste score (A+) voor Strategie en Beleid

Verdere verdieping van engagement, de dialoog met bedrijven om hen mee op het duurzame pad te zetten

Beschermen van vermogens

Consistent robuste rendementen tijdens de pandemie 2020-2021

Totaal vermogensoverzicht via Delen Family Services ook digitaal beschikbaar

Klanten begeleiden naar transparantie over de oorsprong van vermogen

Reduceren van milieu-impact

Lagere gemiddelde milieu-impact van de fondsen tegenover referentie-index

Overstap naar groene elektriciteit vanaf 2022

Klanten blijven overtuigen van voordeel digitale i.p.v. papieren kanalen

Steun aan sociale projecten

Blijvende steun aan vaste partners in wetenschap, sport en cultuur

Extra steun aan het Rode Kruis n.a.v. overstromingen

Onze bank als weerbare organisatie

Nieuwe domeinnaam .bank voor extra online veiligheid

Learning and Development platform leidt tot een sterke toename van opleidingen

Verdere digitalisering als aanvulling op persoonlijke service

INTERVIEW

Terugblik 2021: een jaar in duurzaamheid

A person in a suit talking to another person

Description automatically generated with low confidence
Eric Lechien en René Havaux van Delen Private Bank 
 
Het hele interview leest u in ons duurzaamheidsverslag
 

Rene Havaux: In woelige tijden hunkert de klant naar een realistisch maar geruststellend perspectief zodat hij die tijdelijke spanning kan trotseren. De pandemie was daarom ongewild een pleidooi voor discretionair vermogensbeheer. Ook onze dienstverlening gericht op successieplanning, Estate Planning, kwam meer in het voetlicht. Mensen willen vandaag voorbereid zijn op onverwachte gebeurtenissen. Onze relatiebeheerders zijn er voor hun klant wanneer er het toe doet: bij een huwelijk, een overlijden, de overdracht van een zaak.

Eric Lechien: De pandemie gaf extra gewicht aan het belang van onze kerntaak, de bescherming van het vermogen van onze klanten. In een tijd van extreme onzekerheden zoeken mensen een houvast. Op zulk moment komt één vraag bovendrijven: wie kan ik vertrouwen? Bedrijven zoals Delen die jaar in, jaar uit bouwen aan een persoonlijke en duurzame relatie met hun klanten, zelfs over de generaties heen, hebben dan een streepje voor. Dat is duidelijk te merken aan de instroom van kapitalen. Daar bovenop gaven de klanten ons een zeer mooie tevredenheidsscore.

Rene Havaux: Het is mijn stokpaardje: persoonlijke interactie, met klanten of werknemers, geeft energie. De bank is geen abstracte entiteit, het is een verzameling van mensen. En het is de wisselwerking die leidt tot een heilzame cirkel: gelukkige werknemers zorgen voor tevreden klanten, en omgekeerd.

Eric Lechien: De bank vermindert haar CO2-uitstoot rechtstreeks via allerlei maatregelen, zoals de elektrificatie van het wagenpark. Vanaf 2022 verbruiken we 100% groene elektriciteit in onze eigen Belgische kantoren. Het is belangrijk dat we als organisatie een CO2-meting doen en inspanningen leveren om de CO2-uitstoot te verkleinen. Dat is een kwestie van consistent zijn met wat je ook andere bedrijven oplegt. Maar de grootste hefboom van de bank is onrechtstreeks, via beleggingen in bedrijven met lage ESG-risico’s en een krachtdadig uitstootverminderingsbeleid.

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN

Onze vier Sustainable Development Goals

ESDGlogowithoutUNemblemSquareTransparentWEBpng

Wat zijn Sustainable Development Goals?

De Verenigde Naties stelden wereldwijd zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDG’s) voorop die vóór  2030 gerealiseerd moeten zijn. Ze worden omgezet naar 169 concrete actiepunten om de planeet te beschermen en de welvaart te verbeteren. Overheden en bedrijven die de SDG’s onderschrijven, vertalen die doelstellingen naar actieplannen.

Impact van Delen op vier SDG’s

Uiteraard zijn alle zeventien doelstellingen belangrijk voor ons. Maar op vier SDG’s in het bijzonder kunnen we echt substantiële impact genereren:

  • waardig werk en economische groei
  • vrede, justitie en sterke publieke diensten
  • verantwoorde consumptie en productie
  • klimaatactie

Op de twee eerste SDG’s heeft Delen Private Bank een rechtstreekse invloed, via haar organisatie. Denk aan onze klantgerichte persoonlijke aanpak, ons personeelsbeleid gericht op samenwerking en efficiëntie, onze inspanningen op het vlak van energiezuinige verbouwingen, onze strenge antiwitwasprocedures. Maar het is op de twee laatste SDG’s dat we echt een groot verschil kunnen maken. Dat vraagt extra uitleg.

Duurzaam investeren voor élke portefeuille, bij álle klanten

Onze kerntaak is om uw vermogen te beschermen en evenwichtig te doen groeien. Via een voorzichtige en alerte investeringsfilosofie doen we er alles aan om die missie te volbrengen.

2022-02-Duurzaamheid-Interview-LR-67
René Havaux: “We begeleiden klanten ook door hun vermogen goed te documenteren, via Delen Family Services. Eens alle bewijzen verzameld zijn en het vermogen volledig in kaart is gebracht, kan de klant met gerust hart dit vermogen aan het werk zetten.”

Daar bovenop brengen we duurzaamheid binnen in dat investeringsproces: ons Verantwoord Vermogensbeheer. Dat gebeurt in drie stappen:

  • we treden in dialoog met bedrijven die op weg zijn naar duurzaam ondernemen
  • we integreren niet-financiële parameters in het beslissingsproces
  • we sluiten niet-duurzame bedrijven uit

In tegenstelling tot andere spelers passen wij dit duurzaamheidsproces toe op de totaliteit van elke portefeuille, voor álle klanten. Het gaat in totaal over ruim 35,4 miljard euro dat op een duurzame wijze geïnvesteerd wordt. En dat is een aanzienlijke hefboom op het vlak van duurzaamheid.

2022-02-Duurzaamheid-Interview-LR-73
Eric Lechien, Directielid verantwoordelijk voor duurzaamheid “Onze constructieve en discrete aanpak – aan tafel zitten met bedrijven en de dialoog opstarten- haalt geen krantenkoppen, maar ze is wel zeer efficiënt.”

48,1
miljard euro

totaalbedrag waarop het verantwoord investeringsbeleid wordt toegepast

70%
het percentage van de bedrijven waarmee we een geëngageerde dialoog voeren  
+58
Net Promotor Score (2019)
51,8%
cost-income
+34
gemiddelde jaarlijkse netto personeelsgroei over 5 jaar
53,7
miljoen euro
bedrijfsbelastingen en bankentaksen
19,4 / 100
laag risico
hoog risico
gewogen gemiddelde ESG-risicoscore van de portefeuilles