Discretionair vermogensbeheer: kies voor comfort en gemoedsrust

Discretionair? Dit betekent concreet dat je je beleggingen toevertrouwt aan ons. Wij beleggen en beheren je vermogen. Daarnaast handelen we overeenkomstig je risicoprofiel en onze beleggingsfilosofie van behoedzaamheid en voorzichtigheid. Dan ben je helemaal gerust.

Discretionair vermogensbeheer nader bekeken

Vermogensbeheer uit jouw naam dus, zonder dat je jezelf zorgen hoeft te maken. Je geeft ons de opdracht om je beleggingen te beheren en alle beslissingen om te kopen of te verkopen te nemen. Zo kan je helemaal je voordeel doen met onze expertise en deskundigheid.

Natuurlijk blijft je altijd perfect op de hoogte. De individuele lijnen van obligaties en aandelen in je portefeuille zijn altijd raadpleegbaar. Ook andere details over je beleggingen volg je op via de Delen app, Delen OnLine, kwartaalrapportages en via informatiesessies. En natuurlijk kan je altijd terecht bij je private banker. Met discretionair vermogensbeheer houd je dus de vinger aan de pols.

Waarom kiezen voor discretionair beheer?

Je vermogen is in professionele handen. We volgen de financiële en economische situatie op de voet. Op basis daarvan nemen we actie:

  • We selecteren beleggingsfondsen voor je portefeuille en beleggen in de sectoren, regio’s en thema’s die in lijn zijn met onze marktenvisie en overtuigingen.
  • We volgen de beleggingen en het risico van je portefeuille minutieus en proactief op, gericht op een evenwichtige groei van je vermogen.
  • Het neemt het duurzame investeringsproces in acht voor elke portefeuille en elke beslissing.

Je vermogen: een persoonlijke zaak

Je vermogen beleggen is een hoogstpersoonlijke zaak. Want het vermogensbeheer dat je het beste past, hangt af van de beleggingstermijn die je voor ogen hebt, je financiële plannen voor de nabije toekomst en je persoonlijke houding tegenover risico.

Hoe gaat dat concreet in zijn werk?

  1. Samen met je private banker stel je een persoonlijk investeringsprofiel op, aan de hand van een aantal concrete vragen. Jullie overlopen je kennis, ervaring, financiële situatie en beleggingsdoelstellingen. Ook je risicobereidheid komt aan bod: hoeveel risico kan en wil je aanvaarden bij je beleggingen? Al die elementen bundelen we samen in je investeringsprofiel.

  2. Van daaruit bouwen we je portefeuille op: hoe meer risico je bereid bent te dragen, hoe groter het gewicht aandelen je portefeuille zal bevatten. En dat heeft impact op het verwachte rendement en de koersschommelingen van je beleggingen. Een ander profiel impliceert een andere samenstelling van je portefeuille, een ander verwacht rendement en een andere risico. Verlies daarbij nooit uit het oog dat elke vorm van beleggen een risico met zich meebrengt.

  3. Wij beheren de fondsen waarin je portefeuille belegt. Daarbij hanteren wij een aantal basisprincipes: we beleggen je vermogen vanuit een langetermijnvisie, met oog voor kansen en tegelijk risicobewust, en volgens heldere duurzame beleggingsprincipes.

DISCRETIONAIR VERMOGENSBEHEER

Discretionair vermogensbeheer in cijfers

30 miljard euro
aan discretionair vermogen onder beheer
85
jaar expertise
8
investeringsprofielen
94%
van de rekeningen onder discretionair beheer
100%
belegd volgens duurzaam investeringsproces
3
pijlers in duurzaam investeringsproces: Uitsluiting, dialoog en integratie

Je eigen aanspreekpunt

Je financiële situatie verandert uiteraard door de tijd heen. Je leven kent zijn verloop, en je vermogen ontwikkelt mee. Bij Delen Private Bank heb je een vast aanspreekpunt, een private banker, die je begeleidt in al je financiële zaken. Zij of hij is je ankerpunt, het klikt tussen jullie.

Je bekijkt met je private banker naar je financiële situatie zoals die er vandaag uitziet. Je bespreekt welke plannen je hebt voor de toekomst. Wat je verwachtingen zijn en welke uitdagingen je ziet. Uit dat gesprek komt een investeringsprofiel en een concrete beleggingsportefeuille voort. Je private banker bespreekt regelmatig je beleggingsrendement, hoe je portefeuille is opgebouwd, de gevolgde strategie en zo meer.

Je private banker brengt je ook in contact met een van onze specialisten als je fiscale of juridische vragen hebt. Of als je een plan nodig hebt om je financiële toekomst en dat van je naasten vorm te geven.

En verandert er iets in je persoonlijke of professionele leven? Dan praat je je private banker bij. Afspraken vinden in principe bij ons op kantoor of oneline plaats.

Laat je vermogen beleggen door experts

Met discretionair vermogensbeheer kies je voor gemoedsrust, terwijl je de controle over je vermogen behoudt. Een private banker vertelt je er graag meer over.