Professioneel vermogensbeheer

Doordacht en behoedzaam vermogensbeheer

Voor het beheer van uw vermogen maken wij gebruik van heldere en begrijpelijke oplossingen. Deze zijn gericht op evenwichtige groei op de lange termijn. Ons ervaren vermogensbeheerteam is trots op het bewezen track record.

Kenmerkend voor onze beleggingsfilosofie zijn:

  • Top-down benadering
  • Wereldwijde spreiding
  • Gestructureerd beleggingsproces

Top-down selectieproces

Hoe vullen we de beleggingsportefeuilles concreet in? Als eerste bepalen we de verdeling over beleggingscategorieën: aandelen, obligaties en cash. Deze beslissing – asset allocatie in beleggingsjargon – heeft de grootste impact op het uiteindelijk rendement. Dat blijkt uit verschillende studies. Als tweede stap selecteren we de regio’s en sectoren waarin we willen investeren. Pas als laatste stap selecteren we de concrete aandelen en obligaties. Bij de invulling hiervan maken we gebruik van gespecialiseerde externe beleggingsspecialisten als het gaat om actief beleggen. En indexbeleggingen (ETF’s) voor passief beleggen. Dit beleggingsproces waarin we stap voor stap inzoomen op meer concrete namen, heet top-down benadering.

Wereldwijde spreiding

Een brede spreiding is essentieel voor iedere beleggingsportefeuille. Dit verkleint de risico’s aanzienlijk. Delen Private Bank belegt wereldwijd waarbij we niet alleen streven naar spreiding over individuele aandelen en obligaties, maar ook over verschillende regio’s.

Gestructureerd beleggingsproces

In ons beleggingsproces maken we gebruik van Scorecards. Hiermee analyseren we diverse beleggingscategorieën op een consistente wijze aan de hand van een aantal indicatoren op korte en lange termijn.