Officiële communicatie vanuit Delen Private Bank gebeurt steeds via de domeinnaam delen.bank. Dit label is voorbehouden aan financiële instellingen en duidt op een hoog beveiligingsniveau. Alternatieve domeinnamen wijzen doorgaans op een poging tot phishing (online oplichting).

Beleggen in fondsen

Capfi Delen Asset Management 

Cadelam staat in voor het beheer van de ICB’s - Instellingen voor Collectieve Beleggingen of kortweg fondsen – die hoofdzakelijk gepromoot worden door Delen Private Bank. Cadelam is een kleine en onafhankelijke beheervennootschap. Die onafhankelijkheid is uw beste garantie voor objectieve investeringsbeslissingen.

Het beheer omvat zowel het financiële als administratieve management van de ICB’s.

Een team van accountants en specialisten zorgt voor de boekhoudkundige afhandeling van ICB’s, in de ruime zin van het woord. De portefeuillebeheerders en analisten staan in voor de investeringsbeslissingen van de fondsen. Op basis van zorgvuldige analyses van bedrijven, sectoren en markten spelen zij alert in op de marktopportuniteiten en langetermijntrends. Daarbij hanteren zij een behoedzame en proactieve beleggingsfilosofie.

Meer informatie vindt u op de website van Cadelam.

Cadelux

CADELUX S.A. is verantwoordelijk voor het portefeuillebeheer en de administratie van alle Luxemburgse sicavs die de Groep Delen aan haar cliënten aanbiedt.

De investeringspolitiek die CADELUX toepast in het portefeuillebeheer is aangepast aan het beleggingsprofiel van elk compartiment. Ze past een fundamentele analyse toe ("bottom up") die gecombineerd wordt met een macro-economische visie ("top down"), eventueel aangevuld met een technische analyse.

Buiten het portefeuillebeheer, verzekert CADELUX SA ook de administratie van de fondsen. Deze taak behelst vooral de volgende punten: het voeren van de boekhouding, berekening van de netto inventariswaarde, controle van de reglementaire bepalingen, update van het aandeelhoudersregister en uitgifte alsook terugkoop van aandelen.

Voor het management van de sicavs, gebruikt CADELUX S.A. haar waardevolle ervaring in het patrimoniaal beheer. Zulk beheer laat niet alleen een bijkomende diversificatie toe maar geeft ook de mogelijkheid om minder open markten te bespelen.

Meer informatie vindt u op de website van Cadelux.