Delen nieuws

Over Delen – onze bank bondig uitgelegd

|

We zouden u uren kunnen vertellen over Delen. Maar voor onze nieuwe publicatie hielden we het kort en krachtig.

Hoe bracht Delen Private Bank het ervan af in het turbulente jaar 2022? Hoe sterk is haar balans? Waarin verschilt Delen van andere private banken en vermogensbeheerders? En welke stappen zet de bank richting duurzaamheid?  We overlopen de financiële prestaties van de groep én haar ESG-realisaties (ecologie, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur) van het voorbije jaar. En we verschaffen u meer achtergrond over de bank zelf – onze dienstverlening, geschiedenis, en waarden.

Een voorsmaakje? U vindt alvast wat hoogtepunten hieronder.

Over Delen

In onze allernieuwste publicatie, Over Delen, krijgt u alles uitgelegd wat u over ons wil weten – compact, duidelijk, overzichtelijk.
Download de brochure Over Delen

Delen wint marktaandeel in een aartsmoeilijk jaar

In het turbulente jaar 2022 toonde de bank zich sterk, vastberaden en, ondanks de dichte mist nu en dan, met hoop voor de toekomst. Dat is te zien in de meer dan behoorlijke resultaten van de bank.
Michel Buysschaert – CEO
48 miljard
Beheerd vermogen
952
Medewerkers

2022 was een barslecht beursjaar. Uiteraard hadden de zwakke beursprestaties een negatieve impact op de waarde van de beheerde vermogens. Maar tegelijk behielden de klanten wel degelijk hun vertrouwen in onze bank, want de instroom van kapitalen was voortreffelijk en de uitstroom was opvallend laag. Die evolutie was in alle landen aanwezig. Per saldo tekende de bank een beheerd vermogen van 48 miljard euro op.

Klanten voelen zich duidelijk gerust bij ons, dankzij het goede persoonlijke contact met hun relatiebeheerder, de professionele en proactieve aanpak van onze 952 medewerkers en de gecombineerde dienstverlening vermogensbeheer -vermogensplanning. Hun vertrouwen vertaalt zich in een stijgend marktaandeel in de niche van private banking.

161 miljoen
Nettowinst
51,8%
Cost-income ratio
De oplopende inflatie was ook voor Delen Private Bank een uitdaging. Belangrijke inspanningen op het vlak van aanwervingen en IT zorgden voor extra druk. Niettemin bleef de winstdaling beperkt, en toont de bank zich met een cost-income ratio van 51,8% een bijzonder efficiënte bank. 
1 miljard
Eigen vermogen
38%
Core Tier 1-ratio
15,3%
Rendement op eigen vermogen
De balans van Groep Delen staat als een huis. De bank is ruim gekapitaliseerd en voldoet ruimschoots aan de wettelijke vereisten op het vlak van eigen vermogen en liquiditeit. De gezonde rentabiliteit is een voorbode dat de bank ook in de toekomst een solide balans zal kunnen tonen. 

Ecologie, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur (ESG) dringt door in de hele organisatie

michel-buysschaert
Onze natuurlijke reflex om zorg te dragen voor waardevolle zaken sluit perfect aan bij het ESG-beleid. De grootste hefboom ligt uiteraard bij ons duurzaam investeringsbeleid.
Michel Buysschaert – CEO

Delen als verantwoorde investeerder

De bank investeert ruim 31,8 miljard van haar klantentegoeden via de beleggingsfondsen die beheerd worden door fondsenbeheerder Cadelam. 

31,8 miljard
Verantwoord beheerd vermogen
70%
percentage van bedrijven binnen de portefeuille waarmee de dialoog opgestart wordt

Al deze beleggingsfondsen, zonder uitzondering, passen het verantwoord investeringsbeleid consequent toe, gestoeld op 3 pijlers: integratie, uitsluiting en engagement. 

Bij elke investeringsbeslissing worden naast financiële ook niet-financiële parameters mee in rekening gebracht. Door ook deze ESG-factoren te integreren, hebben we zicht op de risico’s en opportuniteiten, en kunnen we ze meten, controleren en beheren. 

Dankzij de aandacht voor ESG-factoren liggen de ESG-risicoscores van de bedrijven waarin we investeren en van onze huisfondsen gemiddeld lager dan die van de referentie-index. Vertrekkende van die scores kan de bank twee richtingen uitgaan: of ze weert het bedrijf uit alle portefeuilles (‘uitsluiting’), of ze gaat in dialoog met het bedrijf met het oog op een duurzame verbetering (‘engagement’, in samenwerking met EOS). Delen ging in dialoog met 325 bedrijven, goed voor 70% van de bedrijven in portefeuille. 

Delen als duurzame organisatie 

Ook de bankorganisatie zelf is definitief het pad naar een CO2-neutrale wereld ingeslagen. Het merendeel van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door infrastructuur en het wagenpark.

1.809 tCO2
3,88 tCO2 per miljoen euro omzet
  • 0,5% papier

    <12% papieren kwartaalrapporten

  • 3% woon-werk

  • 21,5% infrastructuur

    dankzij overstap groene energie

  • 75% wagenpark

De bank richt haar inspanningen dus vooral, maar niet uitsluitend, op deze categorieën. Zo stapten alle Belgische kantoren in eigen beheer in 2022 over naar 100% groene energie, waardoor de CO2-uitstoot voor infrastructuur met liefst 68% terugviel.

2022

Nieuwe inschrijvingen

2023

Nieuwe inschrijvingen

15% elektrisch
39% elektrisch
En zo kunnen in het nieuwe mobiliteitsbeleid van de bank sinds het laatste kwartaal van 2022 enkel nog volledig elektrische wagen besteld worden. Dat zal de voetafdruk in de toekomst verder naar beneden brengen. 

Meer weten?

Ontdek wat er onder de motorkap van Delen Private Bank schuilt: cijfers, duurzame realisaties, geschiedenis, filosofie.  

Download de nieuwe brochure, Over Delen.