Officiële communicatie vanuit Delen Private Bank gebeurt steeds via de domeinnaam delen.bank. Dit label is voorbehouden aan financiële instellingen en duidt op een hoog beveiligingsniveau. Alternatieve domeinnamen wijzen doorgaans op een poging tot phishing (online oplichting).

Lexicon

MiFID bedient zich van heel wat technische termen, vaak in het Engels. Dit lexicon legt alle termen kort en bondig uit.

BEST MOGELIJKE UITVOERING (best execution)
Het beleid gericht op de best mogelijke uitvoering van uw order, waarbij de bank alle toereikende maatregelen neemt om het best mogelijke resultaat voor haar klanten te bekomen, rekening houdende met o.a. de snelheid, kosten, prijs, waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling.

EXECUTION ONLY
Het deel van uw portefeuille dat u beheert via Delen OnLine, zonder tussenkomst van een relatiebeheerder. U neemt de touwtjes dus zelf in handen. Het aanbod binnen deze dienstverlening is beperkt tot niet-complexe producten.

GESCHIKTHEIDSTEST (suitability test)
Een vragenlijst die, bij aanvang van de klantenrelatie, peilt naar de kennis en ervaring van de belegger, zijn beleggingsdoelstellingen en financiële draagkracht. De lijst leidt tot de bepaling van het beleggersprofiel. Deze test wordt eenmalig uitgevoerd, en eventueel opnieuw indien de persoonlijke situatie van de klant substantieel wijzigt.

GESCHIKTHEIDSVERSLAG (suitability report)
Een verslag dat toelicht of een specifieke transactie geschikt wordt bevonden binnen het profiel van de belegger.

KOSTENOVERZICHT EX POST
Een overzicht van de effectieve kosten, uitgedrukt in percentages en nominale bedragen van het voorbije jaar. Er wordt ook een overzicht gegeven van het cumulatief effect van de kosten op het rendement.

KOSTENOVERZICHT EX ANTE
Een overzicht van alle mogelijke kosten, uitgedrukt in percentages.

LEI (Legal Entity Identifier)
Een identificatiecode vereist voor een vennootschap die wilt handelen in bepaalde financiële instrumenten.

MELDING (notification)
Een melding aan de belegger dat de waarde van zijn portefeuille sinds de vorige kwartaalrapportering met 10% of meer is gedaald.

MIFID II
MiFID II is de Europese Markets in Financial Instruments Directive die in werking treedt op 3 januari 2018. Het doel is drievoudig: de belegger beschermen, transparantie bevorderen en eerlijke en efficiënte financiële markten waarborgen.

REGISTRATIE VAN COMMUNICATIE (record keeping)
De verplichting om alle communicatie te registreren die kunnen leiden tot een order.

RETROCESSIES
Dit zijn o.a. distributievergoedingen die banken ontvangen van fondsenhuizen.

TIJDSTEMPEL (time stamp)
De exacte tijdsindicatie waarop een order geacht wordt doorgegeven te zijn.

TRANSACTIERAPPORTERING (transaction reporting)
De verplichting van banken om bepaalde transacties van natuurlijke en rechtspersonen te rapporteren aan de toezichthouder, ter preventie van marktmisbruik.